Dünyanın Önde Gelen Yeşil Şirketi Olmayı Hedeflemek

Mitsubishi Electric'in hedefi, refah düzeyi yüksek bir toplum yaratmaya katkıda bulunan, dünyanın önde gelen yeşil şirketlerinden biri olmaktır. Büyüme stratejilerimiz ve Çevre Vizyonu 2021 ışığında dünyanın dört bir yanında insanların refah içinde ve konforlu bir yaşam sürecekleri ve bunu diğer yaşam formlarıyla paylaşacakları, sürdürülebilir bir toplum yaratmak için çalışıyoruz.

Daha net bir ifadeyle eylemlerimiz, Çevre Vizyonu 2021'de ortaya konan üç temele dayanmaktadır: "karbon salınımı düşük bir toplum yaratmak", "geri dönüşüme dayalı bir toplum yaratmak" ve "biyolojik çeşitliliğe saygı duymak". Tüm faaliyet alanlarında enerji ve kaynak verimliliği yüksek olan yenilikçi ürün ve hizmetlerin geliştirilmesini ve topluma sunulmasını desteklerken aynı zamanda faaliyetlerimizin çevre üzerindeki etkisini azaltmayı kendimize görev edindik. Buna göre malzeme satın alma, üretim, dağıtım ve diğer tüm faaliyetler için üç temele dayalı girişimler yürütülmektedir. Bu gibi girişimleri çevre beyanımız olan Ekolojik Değişiklikler'in uygulamaya konması anlamına gelen global ölçekte de genişleterek refah düzeyi daha yüksek bir toplum yaratmaya katkıda bulunma vaadimizi yerine getiriyoruz.

Dünyanın Önde Gelen Yeşil Şirketi Olmayı Hedeflemek

Mitsubishi Electric'in hedefi, refah düzeyi yüksek bir toplum yaratmaya katkıda bulunan, dünyanın önde gelen yeşil şirketlerinden biri olmaktır. Faaliyetlerimizi ve toplumu çevreye daha duyarlı hale getirecek bir değişime sokmanın bir yolu olarak Ekolojik Değişiklikler beyanımızı uygulamaya koymaya devam edeceğiz.