Başkanın Mesajı

Ürün ve Hizmetlerle Çevreye Katkıda Bulunarak ve Üretimin Çevre Üzerindeki Yükünü Azaltarak Küresel Ölçekte Lider Yeşil Şirketi Olmayı Hedeflemek

Ürün Yaşam Döngüsü Boyunca Üretici Olarak Katkıda Bulunmak

Mitsubishi Electric, "dünyanın önde gelen yeşil şirketi" olma doğrultusunda yaptığı çalışmalarla sürdürülebilirlik, emniyet, güvenlik ve rahatlık hedeflerine aynı anda erişen daha zengin bir toplumun oluşturulmasına katkıda bulunmaktadır.

Bir üretici olarak Mitsubishi Electric, gerçekleştirdiği bir dizi çevre girişimi arasında en büyük önemi geri dönüşüm temelli bir toplum oluşturmaya vermektedir. Bunun nedeni, üreticilerin kaynak ve malzeme alımından üretim ve satışa kadar her ürünün tüm yaşam döngüsüne ve ayrıca ürünlerin hizmet ömrünün sonunda toplanıp geri dönüştürülmesine dahil olduğu gerçeğidir.

Mitsubishi Electric Grup, ürünleri için yaşam döngüleri boyunca sorumluluk almaya kararlıdır ve bunu yapmak için ilk tasarım aşamasından itibaren ürün boyutunu ve ağırlığını azaltma gibi orijinal kaynak tasarrufu yaklaşımlarını teşvik etmektedir. Ürün toplama ve bertaraf etme aşamalarında, asansör sistemlerinin mevcut parçalar ve ekipmanlar kullanılarak modernleştirilmesi (yenilenmesi) gibi çok çeşitli girişimlerimiz ve kullanılmış ev aletlerinin geri dönüştürülmesi gibi kaynak geri dönüştürme çalışmalarımız bulunmaktadır. Ayrıca yüksek verimliliğe sahip, enerji tasarruflu ürünlerin yaygınlaştırılması aracılığıyla düşük karbon toplumu oluşturmaya katkıda bulunmaya çalışıyoruz.

Mitsubishi Electric Grup, çoğunlukla geri dönüşüm temelli bir toplumun oluşturulmasını teşvik eden girişimlere katkıda bulunmaktadır ve çevre sorunlarını çözmeye kararlıdır. Çalışmalarımız, çevre dostu ürün ve hizmetlerin müşterilere sağlanması ve üretimden kaynaklanan çevresel etkileri en aza indiren faaliyetlerin gerçekleştirilmesi aracılığıyla topluma katkıda bulunmaktadır.

Bu çevresel girişimler aracılığıyla Mitsubishi Electric Grup'un tüm paydaşlar tarafından toplumun ihtiyaç duyduğu bir şirket olarak tanınacağına inanıyorum. Bu doğrultuda Mitsubishi Electric Grup'un tüm çalışanlarının işleriyle gurur duyduğunu ve şirketi ailelerine, isteyerek ve gurur duyarak güzel sözlerle anlattığını ümit ediyorum.

Çevre Vizyonu 2021'e Ulaşmak İçin Çevre Planlarını Teşvik Etmek

Mitsubishi Electric Grup, şirketin 100. yıl dönümü olan 2021 yılında tamamlanması hedeflenen Çevre Vizyonu 2021'i oluşturdu. Şirket bugüne kadar bu vizyona ulaşma yolunda ilerlerken her üç yılda bir hazırlanan çevre planlarını temel alan çeşitli önlemleri uygulamaya koydu. 8. Çevre Planında (2016-2018 mali yılları) faaliyetlerimiz dört ilkeye odaklandı: düşük karbon toplumu oluşturma, geri dönüşüm temelli bir toplum oluşturma, doğayla uyum içinde yaşayan bir toplum oluşturma ve çevresel temellerimizi kuvvetlendirme.

Bu çabaların verdiği meyveler arasında üretim verimliliğinde IoT*1 kullanılarak yapılan iyileştirmeler ve yüksek verimliliğe sahip, enerji tasarruflu ürünlerin dünya genelinde yaygınlaşması bulunmaktadır. Bunların sonucunda üretim ve ürün kullanımından kaynaklanan CO2 emisyonlarını azaltarak sera gazlarının daha düşük seviyelere indirilmesine katkıda bulunduk. Ayrıca hem Japonya'da hem diğer tüm bölgelerde sıfır atık emisyonuna ulaşarak kaynakların daha verimli biçimde kullanılmasına da katkıda bulunduk. Bunun dışında çalışanların çevre bilincinin geliştirilmesi, belirlediğimiz hedeflerin çok ötesine geçen Mitsubishi Electric Doğa Sınıfı ve "Satoyama" Orman Koruma Projelerine katılımda artış görmemizi sağladı. Biyolojik çeşitliliği koruma faaliyetleri ise Japonya'daki tüm Mitsubishi Electric şirket tesislerine yayılarak doğayla uyum içinde yaşayan bir toplumun oluşturulmasına katkı sağladı. Üretim tesislerinin her birinde çevre girişimlerinin kalitesini artırmaya odaklanılması, çevre yönetimi kapasitesinin daha yüksek seviyelere çıkarılmasını sağladı ve çevre yönetimi temellerimizi kuvvetlendirdi.

Çevre girişimlerimiz dünya çapında dikkat çekti. Mitsubishi Electric, 2018 mali yılında iklim, su ve tedarik zinciri olmak üzere üç kategoride CDP*2 tarafından arka arkaya ikinci kez en yüksek kademe olan A listesine layık görüldü. Bu faaliyetleri gerçekleştirme yönünde gösterdiğimiz istikrarlı çabanın toplum tarafından ödüllendirilmesi bana büyük mutluluk veriyor ve bundan onur duyuyorum.

2019 mali yılında başlayan 9. Çevre Planının (2019-2021 mali yılları) kapsadığı dönem, vizyonumuza ulaşmak için geri kalan son üç yıl olarak görülmektedir. Bu dönem için 8. Çevre Planının yukarıda bahsi geçen dört ilkesine ek olarak gelecekteki su sıkıntılarını ve daha katı yabancı ülke düzenlemelerini nasıl yöneteceğimizi de göz önünde bulundurduk. Bunun sonucunda yurt dışı şirket tesislerinde suyun verimli biçimde kullanılması ve çevre girişimlerinin seviyesinin yükseltilmesi, faaliyetlerimize yönelik önemli sorunların arasına eklendi.

Dünyanın önde gelen yeşil şirketi olma hedefimiz doğrultusunda hedeflerimizi 2021 mali yılına kadar 5 trilyon yen konsolide satış ve en az %8 işletme geliri olarak belirledik. Bu büyüme hedeflerine ulaşmak için şirket faaliyetleri aracılığıyla çevreye katkıda bulunan girişimler de dahil olmak üzere çeşitli girişimler ile paydaşların beklentilerini karşılamamız çok önemlidir.

Çevreyle İlgili Faaliyetlere Uzun Vadeli Genel Bakış

Mitsubishi Electric Grup, SKH'lere*3 ulaşmasına katkıda bulunacak ve 2030'a, hatta 2050'ye uzanan dönemi kapsayacak bir sonraki uzun vadeli çevre vizyonunu oluşturmak için çalışmalar gerçekleştirmektedir. Bir sonraki uzun vadeli vizyonumuz için hedeflerin yanı sıra bu hedeflere ulaşmamızı sağlayacak somut ve uygulanabilir bir yol haritasını, gelecekte ortaya çıkması muhtemel sosyal çevre değişikliklerini ve çeşitli riskleri inceledikten sonra belirleyeceğiz. Bu uzak vadeli girişimler arasında CO2 emisyon azaltımı hedeflerini belirlemeyi ve 2020 mali yılına kadar SBT*4 girişimleri için gerekli onayları almayı umuyoruz.

Japon hükümeti tarafından desteklenmekte olan Toplum 5.0*5 ile bağlantılı olarak hedefimiz hem çevresel hem ekonomik açıdan gelişen sürdürülebilir bir toplum oluşturma çabalarına katkıda bulunmaktır. Bu amaçla sıfır atık üreten kaynakları ve enerjiyi kullanarak enerji ile ilgili çevre kısıtlamalarını aşmayı, çözülecek sorunlardan biri olarak listeledik. Mitsubishi Electric, güç yarı iletkenleri gibi cihazlar, klimalar gibi ürünler ve ZEB gibi sistem çözümleri de dahil olmak üzere CO2 emisyonlarını azaltmaya yardımcı olan enerji tasarruflu ürün ve sistemler geliştirip tedarik ederek Toplum 5.0'ı hayata geçirmeye ve SKH'lere ulaşmaya katkıda bulunmaya çalışacaktır.*6

Geçmişte şirketin otomotiv ekipmanları, ev aletleri ve diğer şirket operasyonlarına yaptığım katkılar aracılığıyla hem müşterilere rahatlık sunan hem de çevreye getirdikleri yükü azaltan ürün ve hizmetler geliştirip tedarik etmeye odaklandım. Gelecekte de tüm bilgi ve becerilerimi refah bir toplum oluşturma yolunda topluma nasıl katkıda bulunacağımızı ortaya koyarak ve hangi yönde ilerleyeceğimizi göstererek Mitsubishi Electric Grup'a liderlik etmek için kullanacağım.

T Sugiyama

29 Haziran 2018
Takeshi Sugiyama

Başkan ve CEO
Mitsubishi Electric Corporation

*1 Nesnelerin İnterneti: çeşitli nesnelerin internet üzerinden bağlandığı ve bilgi alışverişi aracılığıyla birbirlerini kontrol ettiği ağ.

*2 CDP: Anketler yapan, performansı açıklayan ve şirketler ile şehirlerin çevreyle ilgili çalışmalarını değerlendiren uluslararası sivil toplum kuruluşu.

*3 Eylül 2015'te Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Zirvesi'nde kabul edilen "Sürdürülebilir Kalkınma için 2030 Gündemi"nde bulunan, 2030'a kadar ulaşılması beklenen Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri.

*4 Bilim Temelli Hedef girişimleri: Bilimsel temellere göre CO2 emisyonlarını azaltma hedefleriyle ilgili girişimler.

*5 Japon hükümeti tarafından bilim ve teknoloji politikalarında savunulan temel yönergelerden biri. Avcı, tarımsal, endüstriyel ve bilgi temelli toplumun ardından toplumun 5. aşaması olan "süper akıllı toplum"u hayata geçirme girişimi.

*6 Sıfır Enerjili Bina: Net fosil yakıt enerji tüketiminin enerji tasarrufları ve yenilenebilir enerji kaynakları kullanımı aracılığıyla sıfır veya sıfıra yakın olduğu bir bina.