Çevre Vizyonu 2021

Çevre Vizyonu 2021, Mitsubishi Electric Grup'un uzun vadeli çevre yönetimi vizyonudur. Teknolojisiyle ve faaliyetleriyle dünyaya ve insanlara olumlu katkılarda bulunma ilkesiyle hareket eden Şirket, geniş bir yelpazeye yayılan ileri teknolojilerin kullanıldığı sürdürülebilir bir toplum yaratmak için çalışır ve bu yolda, çalışanlarımızı proaktif ve sürekli eyleme geçme konusunda teşvik eder. Vizyon için hedef olarak, Mitsubishi Electric'in 100. kuruluş yılı olan 2021 seçilmiştir.

* Mitsubishi Electric Corporation: Referans yıl 1991 mali yılı;
 Japonya'daki bağlı kuruluşlar: Referans yıl 2001 mali yılı;
 Japonya dışındaki bağlı kuruluşlar: Referans yıl 2006 mali yılı

Düşük Karbon Toplumu Oluşturma

Toplumun karbon salınımını düşürmeye yardımcı olmak için yapacaklarımız:

  • 2001 mali yılına göre ürün kullanımından kaynaklanan CO2 salınımını %30 oranında azaltma hedefine ulaşmayı sağlayacak enerji tasarruflu yenilikçi ürünler geliştirmek ve bunların kullanımını yaygınlaştırmak için çalışmak
  • Sürdürülebilir büyümenin bir ön koşulu olarak Mitsubishi Electric Grup bünyesinde üretimden kaynaklanan CO2 salınımını %30 (520.000 ton) azaltmak için çabalamak
  • Enerji üretiminden kaynaklanan CO2 salınımını azaltmak ve enerji sektörüne güneş enerjisi ve nükleer enerji sistemleri gibi CO2 yaymayan ürün ve sistemler sunarak düşük karbon toplumu yaratmaya katkıda bulunmak

Geri Dönüşüme Dayalı Toplum Yaratma

Geri dönüşüme dayalı bir toplum yaratmaya yardımcı olmak için yapacaklarımız:

  • Atık miktarını azaltarak, kaynakları yeniden kullanarak ve başka alanlarda kullanmak üzere geri dönüşüme tabi tutarak sürdürülebilir kaynak döngüleri geliştirmek
  • Üretim süreçlerinde sıfır atık miktarına ulaşmak

Biyolojik Çeşitliliğe Saygı Duyma: Doğayla Uyum Sağlama ve Çevresel Farkındalığı Artırma

Doğayla uyum sağlamaya ve çevre bilincini artırmaya yardımcı olmak için yapacaklarımız:

  • Faaliyetlerimizi biyolojik çeşitliliğe saygı duyarak yürütmeye çalışmak
  • Çalışanlarımıza doğayı gözlemleme ve çevre için bireysel olarak harekete geçmelerini teşvik edecek koruyucu faaliyetlere katılma fırsatı vererek onlara doğayla uyumu korumanın önemini öğretmek
  • Zarar görmüş ormanlık alanları iyileştirmek amacıyla doğayı korumaya yönelik faaliyetlere katılmak

Düşük Karbon Toplumu Yaratmaya Odaklanan Çalışmalar

Ürün Kullanımından Kaynaklanan CO2 Salınımını %30 Oranında Azaltmayı Hedeflemek

Çok çeşitli enerji tasarruflu ürünler sunarak düşük karbon toplumu yaratmaya katkıda bulunmak.

Üretimden Kaynaklanan CO2 Salınımını %30 Oranında Azaltmayı Hedeflemek

Klima, aydınlatma ve diğer yardımcı donanımların verimini ve performansını artırırken üretim sırasında salınan CO2 miktarını azaltacak şekilde üretim hatlarını geliştirmek ve düşük karbon toplumu yaratmaya katkıda bulunmak.

* Mitsubishi Electric, Çevre Vizyonu 2021 oluşturulduğu zamandaki 0,33 kg-CO2/kWh CO2 emisyonu yoğunluğuna göre 2021 mali yılında toplamda 830.000 ton CO2 emisyon hedefi öngörüyor. Japonya'daki değişen elektrik gücü koşulları hesaba katılarak toplam emisyon, 7. Çevre Planı devreye sokulduğu zamandaki 0,42 yoğunluk değeri kullanılarak dönüştürülmüştür. 7. Çevre Planı'nın taslağı kapsamında bu durum, son mali yılda (2020) 980.000 tonluk hedefi de beraberinde getiriyor.

Enerji Üretiminden Kaynaklanan CO2 Salınımını Azaltmaya Yardımcı Olmak

Enerji üretiminden kaynaklanan CO2 salınımını azaltmaya yardımcı olacak ve enerji sektörüne fotovoltaik enerji ve nükleer enerji sistemleri gibi CO2 yaymayan ürün ve sistemler sunarak düşük karbon toplumu yaratmaya katkıda bulunacağız.

Geri Dönüşüme Dayalı Bir Toplum Yaratmaya Yardımcı Olan Girişimler

3R'ye Teşvik Etmek için DfE ve LCA Teknolojilerinin Kullanılması

Yaşam döngüleri boyunca 3R'ye (reduce (azaltma), reuse (yeniden kullanma) ve recycle (geri dönüşüm)) katkıda bulunan ürünler yaratmak.

Sıfır Salınım (Doğrudan Atık Sahasına Giden Atıkları Ortadan Kaldırmak)

Atık üretimini sınırlandırmak ve atıkların verimli bir şekilde yeniden kullanılmasını ve yeniden dönüştürülmesini desteklemek.

Biyolojik Çeşitliliğe Saygı Duyma: Doğayla Uyum Sağlama ve Çevresel Farkındalığı Artırma

Mitsubishi Electric Doğa Sınıfları ve Liderlik Eğitimi

Doğanın gözlemlenmesi ve korunmasını desteklemek amacıyla 1000 yetişkine liderlik eğitimi ve ayrıca çocuklara özel eğitim veriyoruz.

Orman Yetiştirme Faaliyetleri ve "Satoyama" Ormanlık Arazi Koruma Projesi

Düşük karbon toplumu yaratmaya yardımcı olan orman yetiştirme faaliyetleri doğal afetlere karşı koruma sağlarken biyolojik çeşitliliği korumaya katkıda bulunur.

"Satoyama" Ormanlık Arazi Koruma Projesi kapsamında yerel halk, çalışanlar, aileler ve dünyanın dört bir yanından yaklaşık bir milyon insan doğayı koruma etkinliğinde güçlerini birleştiriyor.