DERHAL YAYINLANACAKTIR No. 3119

Bu metin söz konusu basın bülteninin resmi İngilizce versiyonunun çevirisidir. Yalnızca referans olması ve kolaylık sağlaması amacıyla hazırlanmıştır. Ayrıntılar ve/veya özellikler için lütfen orijinal İngilizce metne başvurun. Herhangi bir tutarsızlık durumunda orijinal İngilizce versiyonun içeriği geçerlidir.

Mitsubishi Electric 2017 Çevre Raporunu Yayınladı

Temel hedeflere ulaşıldı ve tüm dünyada çevre yönetimi güçlendirildi

PDF Version (PDF:157.5KB)

TOKYO, 30 Haziran 2017 - Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) bugün, Mart 2017'de sona eren mali yıl için hazırlanan ve Grubun çevresel girişimlerinin sonuçlarını ele alan Mitsubishi Electric Group Çevre Raporunun yayınlandığını açıkladı.

Mitsubishi Electric'in yanı sıra Japonya'da bulunan 109 ve yurtdışında bulunan 79 bağlı şirketinin faaliyetlerinin açıklandığı raporda (www.MitsubishiElectric.com/company/environment), Mitsubishi Electric Group'un üç yıllık çevre planı kapsamında belirlenen hedeflere ulaşılması ve politikaların uygulanması yönünde çalışmalara yer veriliyor. Nisan 2015'te şirketin sekizinci üç yıllık çevre eylem tasarısı olarak başlatılan plan, dört faaliyet alanına odaklanmaktadır: 1) düşük karbon toplumu hedefinin gerçekleştirilmesine katkıda bulunmak, 2) geri dönüşüme dayalı bir toplum yaratılmasına katkıda bulunmak, 3) doğayla uyum içerisinde faaliyet göstermek ve 4) çevre yönetiminin temelini güçlendirmek.

Mitsubishi Electric, Birleşmiş Milletler'in Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinde (SDG'ler) belirlenen amaçlara ulaşılması gibi küresel faktörleri de dikkate alarak çevresel konularda çalışmalarda bulunmaya devam etmektedir. Bu bakımdan, Mitsubishi Electric emniyetli, güvenli ve konforlu yaşam tarzlarının yanı sıra sürdürülebilirlik sağlayarak toplumların refah seviyesinin arttırılmasına katkıda bulunan "küresel ve önde gelen çevre dostu" bir şirket olmak hedefi doğrultusunda ilerlemektedir.

Temel Girişimler ve Sonuçlar

1)
Ürünlerden ve üretimden kaynaklanan sera gazının azaltılması
Mitsubishi Electric, üretim tesislerinin yenilenmesi ve operasyonel süreçlerin gözden geçirilmesi gibi birtakım faaliyetler sonucunda, toplam yıllık sera gazı emisyonlarını 1,43 milyon ton olarak belirlenen hedefin de altında bir rakama, 1,34 milyon tona düşürmeyi başarmıştır. CO2 harici emisyonlar ise, büyük ölçüde Japonya dışındaki fabrikalarda hidroflorokarbon kullanımının azaltılmasına bağlı olarak, CO2 eşdeğeri bazında 260.000 tona düşürülmüş olup, 270.000 tonluk hedeften daha düşük bir rakama ulaşılmıştır. Tesislerde klimaların ve aydınlatmaların değiştirilmesi ve Nesnelerin İnterneti (IoT) teknolojilerinin benimsenmesine bağlı olarak üretimde verimliliğin arttırılması sonucunda, enerjiden kaynaklanan CO2 23.000 ton azaltılmıştır. Başta endüstriyel mekatronik ürünleri ve elektrikli ev aletleri olmak üzere, 106 Mitsubishi Electric eko-ürününün neden olduğu CO2 emisyonları, yüzde 35 düzeyinde azaltılarak, yüzde 34 olarak belirlenen hedefin üstünde bir performans elde edilmiştir.
2)
Geri dönüşüm
Mitsubishi Electric, Dünya Kaynakları Enstitüsü (WRI) tarafından geliştirilen su riski değerlendirme aracı WRI Aqueduct'u kullanarak su riski tedbirlerine en çok ihtiyaç duyulan küresel üretim sahalarına öncelik vermiştir. Bunun sonucunda, toplam su tüketimi 40.000 metreküp azaltılmış ve arıtılan atık suların tuvaletlerde ve soğutma sistemlerinde yeniden kullanılması gibi bazı tedbirler sayesinde kümülatif su geri dönüşüm oranı yüzde bir düzeyinde iyileştirilmiştir.
3)
Çevresel farkındalık
Japonya'daki tüm sahalarda nadir ve endemik türler de dahil olmak üzere yeşilin ve doğanın korunması ve desteklenmesi amacıyla 10 iş sahasında Yaşayan Canlılar Çalışmaları yürütülerek, çalışmaya katılan iş sahası sayısı toplamda 17'ye çıkarılmıştır. Şirket bünyesinde gerçekleştirilen Mitsubishi Electric Açık Hava Sınıflarına veya Satoyama Orman Koruma Projesine 3.500 kişinin katılması hedeflenirken, programa eklenen yerler ve öğrencilerin yoğun ilgisi sayesinde bu sayı 5.100 olarak gerçekleşmiştir.
4)
Çevre yönetimi
Tüm dünyada 90 fabrikanın çevresel riskleri hava kirliliği, su kirliliği, kimyasal maddeler, sera gazı emisyonları ve atık bertarafı konularını ele alan bir orijinal endeks yardımıyla değerlendirilmiştir. Sonrasında, belirlenen lokasyonlarda risklerin azaltılması için çeşitli girişimlerde bulunulmasının ardından tüm fabrikalar için 100 üzerinden ortalama 90 puana ulaşılmıştır.

Haber içerikleri, yayınlandıkları tarihten sonra güncel olmayan bilgiler içerebilir ve/veya bildirimde bulunmadan değiştirilebilir.