DERHAL YAYINLANMALIDIR No. 3189

Bu metin söz konusu basın bülteninin resmi İngilizce versiyonunun çevirisidir. Yalnızca referans olması ve kolaylık sağlaması amacıyla hazırlanmıştır. Ayrıntılar ve/veya özellikler için lütfen orijinal İngilizce metne başvurun. Herhangi bir tutarsızlık durumunda orijinal İngilizce versiyonun içeriği geçerlidir.

Mitsubishi Electric Yeni Çevre Planını Tanıtıyor

Üç yıllık hedeflerle 2021 Çevre Vizyonu'na ulaşılması bekleniyor

PDF Version (PDF:429.0KB)

TOKYO, 24 Nisan 2018 - Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) 2021'de, Mitsubishi Electric'in kuruluş yıldönümünde sona erecek uzun vadeli bir çevre stratejisi olan 2021 Çevre Vizyonu çerçevesinde dokuzuncu üç yıllık çevre planını duyurdu. Plan, erişilebilir ve temiz enerji (No. 7) ile iklim eylemi (No. 13) de dahil olmak üzere, Birleşmiş Milletler'in 17 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi'nin (SKH'ler) beş amacıyla aynı doğrultuda ilerleyecektir.

Mitsubishi Electric, dünya çapında önde gelen yeşil şirketlerden biri olma hedefiyle birlikte 1993'ten bu yana üç yıllık çevre planları uygulamaktadır. Yeni plan, Paris Anlaşması'nı temel alarak ve gelecekte beklenen küresel su sıkıntısını göz önünde bulundurarak, kısa ve uzun vadeli yaklaşımla, 2021 Çevre Vizyonu'nda belirlenmiş olan sera gazları salınımlarını, kaynak girişlerini vb. azaltma gibi hedeflere ulaşmaya odaklanmaktadır.

Sera gazlarının azaltılması

Mart 2021'de sona erecek olan mali yıl itibarıyla Mitsubishi Electric; karbondioksit, sülfür heksaflorid, perflorokarbon ve hidroflorokarbon gibi sera gazlarının toplam yıllık salınımını karbondioksit eş değeri temelinde 1,47 milyon tona düşürmeyi amaçlamaktadır. Bu, kıyas noktası olarak belirlenen 2,64 milyon tona göre uygun bir seviyedir. Kıyas noktasında; konsolide olmayan bazda karbondioksit salınımları için 1991 mali yılı, Japonya merkezli bağlı şirketlerden kaynaklanan karbondioksit salınımları ve hem konsolide olmayan bazda hem de Japonya merkezli bağlı şirketlerden kaynaklanan karbondioksit dışı salınımlar için 2001 mali yılı ve Japonya dışındaki bağlı şirketlerden kaynaklanan karbondioksit ve karbondioksit dışı salınımlar için de 2006 mali yılı kullanılmaktadır. Mitsubishi Electric, "Düşük karbon toplumları" için bir yol haritası oluşturmanın yanı sıra, 2020 mali yılına kadar bilime dayalı bir hedef (SBT) belirlemeyi ve bu hedefi bilime dayalı hedefler girişimi (SBTi) ekibi tarafından doğrulatmayı planlamaktadır. Mitsubishi Electric Grup ürünlerinin enerji verimliliğini artırmaya yönelik çabaların sonucunda bu ürünlerin kullanımından kaynaklanan karbondioksit salınımında ortalama yüzde 35 azalma beklenmektedir.

Geri dönüşüm

Mitsubishi Electric, suyun etkin kullanımını teşvik etmek amacıyla Japonya ve diğer ülkelerde faaliyet halinde olan 80 tesiste kullanılan ve tahliye edilen su miktarını kontrol etmeye ve su tasarrufunun yanı sıra geri dönüşümden de yararlanarak toplam su kullanımını azaltmaya devam edecektir. Şirket, toplam su kullanımı için su yoğunluğunu 2011 mali yılına kıyasla yıllık yüzde 1 oranında düşürme hedefi belirlemiştir. Ayrıca uygulanan atık tasnifi ve geri dönüşüm çabalarıyla, bertaraf edilen nihai atık miktarı olarak Mitsubishi Electric ve Japonya'daki bağlı tesislerde yüzde 0,1'den düşük bir oran ve Japonya dışındaki bağlı şirket tesislerinde de yüzde 0,5'ten düşük bir oran yakalanması da hedeflenmektedir. Daha hafif ve daha kompakt ürünlerle birlikte kaynak girdilerinin 2001 mali yılına göre yüzde 40 seviyesine düşmesi beklenmektedir.

Biyolojik çeşitliliğin korunması

Mitsubishi Electric, Japonya'daki tüm üretim tesislerinde biyolojik çeşitliliğin korunmasına katkıda bulunacaktır. Endemik türlerin korunması, yabancı türlerin kontrol edilmesi ve çevredeki ekosistemlere uygun yeşil alanlar oluşturulması devam eden faaliyetlerden bazılarıdır. Bu gibi faaliyetlerin tümü Aichi Biyolojik Çeşitlilik Hedefleri'ne ve 2018 mali yılına kadar tamamlanması hedeflenen yerel fauna çalışmalarına uygun şekilde yürütülecektir. Japonya'da toplumu doğa konusunda bilinçlendirme amacıyla yürütülen, başlıca Mitsubishi Electric Doğa Sınıfları ve Satoyama Ormanlık Arazi Koruma Projesi gibi faaliyetlerde, katılımcı sayısının Mart 2018 itibarıyla toplamda 39.000'den 51.000'e artırılması hedeflenmektedir.

Çevre yönetimi

Mitsubishi Electric, Avrupa kimyasal madde yönetmelikleri gibi çevre kanunlarının ve yönetmeliklerinin izlenme düzeyini iyileştirerek ve Japonya dışındaki tüm fabrikalarda yönetmelik değişiklikleriyle uyumlu teknolojiler geliştirerek fabrikalarının çevresel riskini düşürecektir.

Haber içerikleri, yayınlandıkları tarihten sonra güncel olmayan bilgiler içerebilir ve/veya bildirimde bulunmadan değiştirilebilir.