DERHAL YAYINLANACAKTIR No. 3220

Bu metin söz konusu basın bülteninin resmi İngilizce versiyonunun çevirisidir. Yalnızca referans olması ve kolaylık sağlaması amacıyla hazırlanmıştır. Ayrıntılar ve/veya özellikler için lütfen orijinal İngilizce metne başvurun. Herhangi bir tutarsızlık durumunda orijinal İngilizce versiyonun içeriği geçerlidir.

Mitsubishi Electric’in Yeni Enerji Yönetimi Teknolojisinde Akü Olarak Elektrikli Araçlar Kullanıldı

Elektrikli araç şarjını ve deşarjını optimize ederek elektrik enerjisi maliyetlerini azaltıyor

PDF Version (PDF:890.3KB)

TOKYO, 25 Ekim 2018 - Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) bugün fotovoltaik (photovoltaic - PV) ve diğer elektrik üretimi sistemlerinin verimli bir şekilde yönetilmesi ve ayrıca şirket tesislerinde park halinde bulunan elektrikli araçların (electric vehicles - EV) şarjı ve deşarjı için bir teknoloji geliştirdiğini açıkladı. Mitsubishi Electric’in yeni sistemi, şirketlerin elektrik enerjisi maliyetlerini azaltmak için EV’lerin şarj edilmesi ve ayrıca deşarj edilerek mevcut elektrik enerjisinin şirkete geri kazandırılması ile ilgili programların optimizasyonunu sağlarken, aynı zamanda şebekeden sağlanan elektrik enerjisi fiyatlarındaki dalgalanmalara göre PV ve diğer elektrik üretimi sistemlerinin devreye alınmasını da kontrol ediyor.

Mitsubishi Electric ve bağlı şirketi Mitsubishi Electric (China) Co., Ltd. yeni teknoloji ile ilgili ortak demo testlerini EV kullanımının hızla artması öngörülen Çin’in Changshu kentindeki Mitsubishi Electric Automotive (China) Co., Ltd. fabrikasında Kasım ayında gerçekleştirecekler.

Mitsubishi Electric gelecekte daha yüksek verimlilik ve performans elde etmek amacıyla yeni enerji yönetimi teknolojisine yönelik araştırma ve geliştirme çalışmalarına devam edecek. Ayrıca, yeni teknolojinin şirketin enerji yönetimi sistemleriyle birleştirilmesi sonucunda, enerji alanındaki ticari hacmin arttırılması bekleniyor.

Elektrik üretimi ve elektrik depolama için enerji yönetimi sistemi

Özellikler

1)
EV şarj/deşarj programlarını optimize ederek kullanıcıların elektrik maliyetlerinde %5 düşüş sağlar
Mitsubishi Electric’in yeni çözümünde kullanılan çok yönlü güç koşullandırma sistemi (power conditioning system - PCS), pik saatlerde şebeke elektriği kullanımını azaltmak ya da başka kaynaklara yönlendirmek için minimum elektrik maliyetlerini hesaplar. Ayrıca PV ve diğer elektrik üretimi sistemleri sayesinde kullanıcının şirketinde park halinde bulunan EV’lerin şarj/deşarj işlemlerini koordine eder ve elektrik ihtiyacına ve PV elektrik üretim kapasitesine ilişkin tahminler geliştirir. Tescilli modelin matematiksel programlama özelliği sayesinde alınan elektrik kapasitesi, arz-talep dengesi ve EV’lerin ve sahadaki akülerin maksimum ve minimum şarj/deşarj seviyeleri şeklindeki sınırlamalar dikkate alındığında şebekeden temin edilecek enerji miktarı, elektrik birim fiyatları, filodaki EV’lerin elektrik ihtiyacı ve öngörülen kullanım seviyesi gibi bilgilere dayalı olarak sahada elektrik üretimi ve EV şarj/deşarj işlemleri için optimum bir plan hazırlanır.

Geleneksel enerji yönetimi sistemlerinde kullanıcının enerji talebinin şebekeden temin edilecek enerji miktarını aşmasını önlemek için bir eşik belirlenir. EV’ler önceden şarj edildiği için enerji talebinin eşik değeri aşması durumunda deşarj edilmeleri mümkündür. Ancak beklenmedik bir şekilde birçok EV’nin saha dışında kullanılması halinde elektrik birim fiyatı görece yüksekken EV’leri şarj etmek gerekebilir.

1.000 çalışanın bulunduğu bir fabrikanın 1:10 olarak ölçeklendiği bir modelin kullanıldığı simülasyonlarda, 10 EV kullanıldığında ortaya çıkan genel enerji talebinin ve EV kullanımından kaynaklanan enerji maliyetinin enerji yönetim sistemi kullanılmaması halinde ortaya çıkacak maliyetten yüzde 5 daha az olduğu tespit edildi.
2)
Beklenmedik EV kullanımlarında elektrik maliyetindeki artışları minimize etmek için çok aşamalı kontrol
EV operasyon planının ve şarj/deşarj programının optimizasyonu amacıyla sonraki 24 saat için şarj/deşarj programını belirlemek üzere günde birkaç kez hesaplanan “günlük plan”, sonraki birkaç saat için hazırlanan planları geliştirmek için birkaç dakikada bir hesaplanan “düzeltme planı” ve birkaç saniyede bir hesaplanan “kontrol komutu” kullanılır. Eşzamanlı olarak, sistem şebekeden alınan elektrik miktarını ve şirkette park halinde duran EV’lerin şarj durumunu izlemeye devam eder.

Geleneksel enerji yönetimi sistemlerinde PV elektrik üretimi veya enerji talebi öngörülen günlük plandan ciddi ölçüde sapma gösterdiğinde planlarda düzeltme yapılır. Ancak bu sistemler EV’lerin şirkete geç varması veya şarjı biten EV’ler gibi faktörleri dikkate almadığı için zaman zaman pik saatlerde enerji alınması kaçınılmaz olur ve bu da şirketin maliyetlerinin artmasına yol açar.

Mitsubishi Electric’in geliştirdiği sistem, PCS’ye bağlanan ya da çıkarılan EV’lerin durumunu düzenli olarak izler, bağlanan EV’leri akü olarak kullanarak enerji maliyetlerini azaltır, şarj/deşarj programını birkaç dakikada bir günceller ve tüm bu çalışmalar sonucunda beklenmedik EV kullanımlarından kaynaklanan enerji maliyeti artışlarını minimum düzeye indirger.

Haber içerikleri, yayınlandıkları tarihten sonra güncel olmayan bilgiler içerebilir ve/veya bildirimde bulunmadan değiştirilebilir.