Başkanın Mesajı

Çevre Yönetimine Tam Adanmışlık.

2050 Çevresel Sürdürülebilirlik Vizyonu

2050 Çevresel Sürdürülebilirlik Vizyonu, Mitsubishi Electric'in 2050'ye yönelik Çevre Beyanı'nı ve Üç Çevresel Eylem İlkesi'ni temel alan önemli girişimlerin hayata geçirilmesine yönelik gelecek rotasını temsil etmektedir.

Çevre Beyanı: Ekolojik Değişiklikler

Mitsubishi Electric Group'un dünya çapında Temmuz 2010'da yürürlüğe konan çevre beyanı hakkında bilgi edinin.

Çevre raporu

Mitsubishi Electric, her mali yılda Grubun hedeflerini ve planlarını kapsayan ayrıntılı bir Çevre Raporu hazırlar ve iş faaliyetlerinin çevre performansına ilişkin veriler sunar.