MITSUBISHI ELECTRIC Daha İyiye Yönelik Değişiklikler
Turkey

1 Gizlilik Politikası

1.1 Mitsubishi Electric Europe B.V., grubunun (MEU, devamında biz/bize/bizim olarak anılacaktır) diğer üyeleri ile birlikte, web sitelerimizi (devamında web siteleri olarak anılacaktır) ziyaret eden müşterilerimizin ve kullanıcılarımızın (devamında siz/sizin olarak anılacaktır) gizliliğini korumakta kararlı bir tutum içindedir. Bu gizlilik politikası (devamında Gizlilik Politikası olarak anılacaktır), web sitelerimiz için kişisel bilgi toplama ve paylaşım uygulamalarımızı ortaya koymaktadır ve Web sitelerinin kişisel bilgileri nasıl topladığı, bu kişisel bilgilerin kullanımları ve bize vermeyi seçtiğiniz kişisel bilgileri hangi yollardan paylaşacağımız hakkında sizi bilgilendirmeyi amaçlamaktadır.

1.2 Mevcut bir müşterimizseniz, kişisel bilgilerinizi nasıl kullandığımızla ilgili daha ayrıntılı bilgi, bizimle yaptığınız müşteri sözleşmesinde belirtilmektedir. Kişisel bilgilerinizi için hedeflediğimiz belirli kullanımları vurgulayan başka bildirimlerin yanı sıra, seçili kullanımlara izin verme veya izin iptali olanağı, sizden kişisel bilgilerinizi aldığımız sırada sağlanabilmektedir.

1.3 Web sitelerimiz diğer üçüncü taraf web sitelerine bağlantılar içerebilir. Bir bağlantı üzerinden bu üçüncü taraf web sitelerinin herhangi birini ziyaret ederseniz, bu sitelerin kendi gizlilik politikalarına sahip olduklarını ve politikaların veya kişisel bilgilerinizin işlenmesi için herhangi bir sorumluluk veya yükümlülük kabul etmediğimizi lütfen unutmayın. Herhangi bir kişisel bilgiyi üçüncü taraf web sitelerine göndermeden önce lütfen bu politikaları kontrol edin.

1.4 Bu Gizlilik Politikası, gizlilik uygulamalarımızı açıklamayı amaçlamaktadır ve aşağıdaki alanları kapsamaktadır:

(a) Sizin hakkınızda toplayabileceğimiz kişisel bilgiler

(b) Kişisel bilgilerinizin nasıl kullanabileceği

(c) Kişisel bilgilerinizi nasıl koruduğumuz

(d) Bizimle iletişim yolları ve pazarlama işlemlerini engelleme ve kişisel bilgilerinize erişme ve güncelleme haklarınız

(e) Çerez Politikamız

(f) Bu Gizlilik Politikasında ve Çerez Politikasında değişikliklerin nasıl yapılacağı

2 Sizin hakkınızda toplayabileceğimiz bilgiler

2.1 Sizinle ilgili aşağıdaki kişisel bilgilerin tümü veya bir kısmı toplanacak ve işlenecektir:

(a) Bize verdiğiniz bilgiler

Web sitemizdeki iletişim formunu kullanırken, adınız, e-posta adresiniz ve diğer iletişim bilgileriniz dahil olmak üzere bize sağladığınız kişisel bilgiler;

(b) Aramızdaki yazışmalar

Bizimle iletişime geçtiğinizde, genellikle yazışmaların kaydı tutulmaktadır;

(c) Anket bilgileri

Araştırma amaçlı olarak kullandığımız anketleri tamamlamanızı da isteyebiliriz. Bu gibi durumlarda, tamamlanmış ankette verilen bilgileri toplamaktayız;

(d) Web sitesi ve iletişim kullanımı

IP adresiniz ve alan adınız, tarayıcınızın sürümü ve işletim sisteminiz, site trafik verileriniz, konum verileriniz, web günlükleriniz ve diğer iletişim verileriniz dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, çerezler ve diğer izleme teknolojileri aracılığıyla toplanan bilgiler ve web sitelerine yaptığınız ziyaretlerin ayrıntıları ve eriştiğiniz kaynaklar.

3 Kişisel bilgilerinizin kullanımı

3.1 Bu bölümde, web sitelerimiz aracılığıyla topladığımız kişisel bilgileri kullanma amaçlarımızı ve Avrupa yasaları kapsamındaki yükümlülüklerimize uygun olarak, bilgiyi işlemekteki “yasal dayanakları” bildirmekteyiz.

3.2 Bu “yasal dayanaklar”, şirketlere kişisel verileri yalnızca yasada belirtilen belirli “yasal dayanaklar” dahilinde işlemeye izin veren Avrupa Veri Koruma Kanununda ortaya konmuştur (bu dayanakların her birinin tam açıklamasına buradan ulaşabilirsiniz)

3.3 Aşağıda belirttiğimiz açıklamalara ek olarak, bu bildirimde açıkladığımız amaçlar doğrultusunda kişisel bilgileri hizmet sağlayıcılar, yükleniciler, aracılar, danışmanlar (örneğin yasal, mali, işletme veya diğer danışmanlar) ve Mitsubishi Electric grubunun diğer üyelerinin yanı sıra bizim adımıza faaliyetler gerçekleştiren MEU'un bağlı kuruluşları ile paylaşabileceğimizi unutmayın.

(a) Sizinle etkili iletişim kurmak ve işimizi yürütmek için

Sorularınıza yanıt vermek, sizinle farklı şekilde iletişim kurmak ya da aramızdaki herhangi bir sözleşmeden doğan yükümlülüklerimizi yerine getirmek dahil olmak üzere işimizi yürütmek için;

Kullanılan dayanak:
onay, meşru menfaat (size ürünlerimiz ve hizmetlerimizle ilgili güncel haberler sağlamak için)

(b) Size pazarlama materyalleri sunmak için

Almayı seçtiğiniz güncelleme ve teklifleri size sunmak için. Bilgilerinizi kendi markamız ve seçtiğimiz iş ortaklarımızın ürün ve hizmetlerini posta, e-posta, SMS, telefon ve faks yoluyla pazarlamak için de kullanabiliriz ve yasaların gerektirdiği hallerde, bu tür pazarlama işlemlerinden herhangi birini gerçekleştirmek için verilerinizi toplandığımız anda sizin onayınızı isteyeceğiz. Size gönderilen herhangi bir elektronik pazarlama iletişiminde aboneliği iptal etme veya abonelikten çıkma seçeneği sunacağız veya aşağıdaki “Genel Veri Koruma Sorgulaması” formundan bizimle iletişime geçerek abonelikten çıkabilirsiniz.

Kullanılan dayanak:

onay, meşru menfaat (size ürünlerimiz ve hizmetlerimizle ilgili güncel haberler sağlamak için)

(c) Araştırma ve geliştirme amaçlı

Sizin ve diğer müşterilerimizin hizmet ve pazarlama gereksinimlerini daha iyi anlamak amacıyla, işimizi daha iyi anlamak ve ürünlerimizi ve hizmetlerimizi geliştirmek amacıyla kişisel bilgilerinizi analiz etmek için;

Kullanılan dayanak:

meşru menfaatler (hizmetlerimizi geliştirmemize olanak sağlamak için)

(d) Belirli etkinlikleri izlemek için

Hizmet kalitesini, prosedürlere uyumu sağlamak ve dolandırıcılıkla mücadele etmek için sorguları ve işlemleri izlemek amacıyla;

Kullanılan dayanak:

yasal yükümlülükler, yasal hak talepleri, meşru menfaat (hizmetlerimizin kalitesi ve yasallığını sağlamak için)

(e) Değişiklikleri size bildirmek için

Hizmetlerimiz ve ürünlerimizdeki değişiklikler hakkında sizi bilgilendirmek için;

Kullanılan dayanak:

meşru menfaat (hizmetimizdeki değişiklikler hakkında sizi bilgilendirmek için)

(f) Web sitesi içeriğinin sizinle alakalı olmasını sağlamak için

Web sitelerimizden gelen içeriğin, sizin ve cihazınız için en etkin şekilde sunulmasını sağlamak için; bu, verilerinizi iş ortaklarına, tedarikçilere ve/veya hizmet sağlayıcılara iletmeyi içerebilmektedir.

Kullanılan dayanak:
meşru menfaat (web siteleri dahilinde içerik ve hizmetler sunmamıza izin vermek için)

(g) İşlerimizi yeniden düzenlemek veya değişiklikler yapmak amacıyla

Şu durumlarda: (i) işimizin veya bir kısmının üçüncü bir tarafa satışı için görüşmeler yürüttüğümüzde; (ii) üçüncü bir tarafa satıldığımızda; veya (iii) yeniden organizasyon çalışmaları yürüttüğümüzde, öngörülen herhangi bir satışın ya da yeniden organizasyonun analiz edilmesi amacıyla herhangi bir durum tespiti sürecinin bir parçası olarak, kişisel bilgilerinizin bir kısmını ya da tamamını ilgili üçüncü tarafa (ya da danışmanlarına) aktarmamız gerekebilir. Kişisel bilgilerinizi, bu politikada belirtilen amaçlarla kullanılmak üzere, satış veya yeniden organizasyondan sonra yeniden organize olmuş kuruluşa veya üçüncü tarafa devretmemiz gerekebilir.

Kullanılan dayanak:

meşru menfaat (işimizi değiştirmemize olanak sağlamak için)

(h) Yasal veya düzenleyici yükümlülüklerle bağlantılı olarak

Kişisel bilgilerinizi, yasal düzenlemelerimize uygun şekilde işleyebilir veya kişisel bilgilerinizi üçüncü taraflarla, mahkeme hizmetleriyle ve/veya düzenleyicilerle veya kolluk kuvvetleriyle, bu tarafların dünyanın herhangi bir yerindeki ilişkili soruşturma, yargılama veya soruşturmalarıyla bağlantılı olarak ya da bunu yapmak zorunda bırakıldığımız durumlarda paylaşabiliriz. İzin verildiği takdirde, bu tür bir talebi size yönlendireceğiz ya da bir suçun önlenmesini ya da tespit edilmesini engellemediği durumlarda, bu taleplere yanıt vermeden sizi bilgilendireceğiz.

Kullanılan dayanak:

yasal yükümlülükler, yasal hak talepleri, meşru menfaat (kanun uygulayıcı ve düzenleyici kurumlarla işbirliği yapmak amacıyla)

4 Kişisel bilgilerinizin iletimi, depolanması ve güvenliği

İnternet üzerinden güvenlik

4.1 İnternet veya web sitesi üzerinden gerçekleştirilen hiçbir veri aktarımının, izinsiz girişten korunabileceği garantisi yoktur. Bununla birlikte, veri koruma yasal gerekliliklerine uygun olarak kişisel bilgilerinizi korumak için ticari olarak makul fiziksel, elektronik ve prosedürel korumalar kullanmaktayız.

4.2 Bize verdiğiniz tüm bilgiler bizim veya alt yüklenicimizin güvenli sunucularında saklanır ve bunlara güvenlik politikalarımıza ve standartlarımıza tabi olarak erişim ve kullanım sağlanır. Web sitemizin belirli bölümlerine erişmenizi sağlayan bir şifreyi size (veya seçtiğiniz yere) verdiğimiz durumda, bu şifreyi gizli tutmaktan ve size bildirdiğimiz diğer güvenlik prosedürlerine uymak sizin sorumluluğunuz altındadır. Şifreyi kimseyle paylaşmamanızı rica ediyoruz.

EEA dışına ihracat

4.3 Kişisel bilgilerinize, bulunduğunuz ülke dışında, ülkenizdekinden daha düşük bir standartta veri koruma kanunları taşıyan bir ülkede bulunan, personel veya tedarikçiler tarafından erişilebilir, kişisel bilgileriniz bu ülkelere transfer edilebilir ve/veya buralarda depolanabilir. Her koşulda, kişisel bilgileri bu Gizlilik Politikasında belirtildiği şekilde koruyacağız.

4.4 Kişisel bilgileri Avrupa Ekonomik Alanı (EEA) içinden EEA dışına aktardığımız durumlarda, ilgili kişisel bilgileri korumak için belirli ek önlemler almamız gerekebilir. EEA dışındaki bazı ülkeler Avrupa Komisyonu tarafından EEA veri koruma yasalarına temel olarak eşdeğer koruma sağladıkları için onaylanmıştır ve bu nedenle kişisel bilgileri bu yargı alanlarına ihraç etmek için ek güvencelere gerek yoktur. Bu onaylara sahip olmayan ülkelerde (tam listeye buradan ulaşabilirsiniz http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/adequacy/index_en.htm), AB Komisyonu tarafından onaylanmış model sözleşme hükümleri veya geçerli yasal gerekliliklerin izin verdiği diğer yasal dayanaklar gibi bu tür bir aktarımı haklı çıkaracak yasal dayanaklar ortaya konacaktır.

4.5 Kişisel bilgilerinizin aktarılmasında uygulanan belirli önlemlerin bir kopyasını görmek isterseniz, lütfen aşağıdaki formu doldurarak “Genel Veri Koruma Sorgulaması[” adresinden bizimle iletişime geçin.

Saklama sınırları

4.6 Kişisel veriler için saklama süreleri, iş gereksinimlerine ve yasal gereksinimlere dayanmaktadır. Kişisel veriler, bilginin toplandığı işlem amaçları ve izin verilen ilgili diğer tüm amaçlar için gereken süre boyunca saklanır. Örneğin, belirli işlem ayrıntılarını ve yazışmaları, işlemin gerçekleşmesinden doğan taleplerin süresinin dolmasına veya söz konusu verilerin saklanmasıyla ilgili yasal gerekliliklere uyulmasına kadar saklayabiliriz. Kişisel verilere artık ihtiyaç kalmadığında, verileri geri dönüşümsüz olarak anonim hale getiririz (ve anonimleştirilmiş bilgileri daha fazla saklayabilir ve kullanabiliriz) veya verileri güvenli bir şekilde yok ederiz.

5 Haklarınız ve bizimle iletişim

Pazarlama

5.1 Kişisel bilgilerinizi pazarlama amacıyla işlemememizi talep etme hakkına sahipsiniz. Zaman zaman bilgilerinizi, belirli pazarlama etkinlikleri türleri için kullanmak istediğimizde ve bilgilerinizi bu tür amaçlar için belirli üçüncü taraflara açıklamayı planladığımızda, size bilgi vereceğiz. Kişisel bilgilerinizi toplamak için kullandığımız formlarda belirli kutuları işaretlemeyerek bu tür işlemleri engelleme hakkınızı kullanabilirsiniz. Ayrıca, her zaman haklarınızın kullanımı ile ilgili bize aşağıdaki “Genel Veri Koruma Sorgulaması” formundan ulaşabilirsiniz.

Bilgilerin güncellenmesi

5.2 Kişisel bilgilerinizin doğru olduğundan emin olmak için makul çabayı göstereceğiz. Bu konuda bize yardımcı olmak için, iletmiş olduğunuz kişisel bilgilerdeki herhangi bir değişiklik durumunda, değişiklikleri bize aşağıdaki “Genel Veri Koruma Sorgulaması” formundan bizimle iletişime geçerek bildirmelisiniz.

Haklarınız

5.3 Kişisel bilgilerinizin kullanımı ile ilgili herhangi bir sorunuz varsa, önce bizimle aşağıdaki “Genel Veri Koruma Sorgulaması” formu üzerinden iletişime geçmelisiniz. Belirli koşullar altında, bizden aşağıdakileri talep etme hakkına sahip olabileceksiniz:

(a) bilgilerinizi kullandığımız kullanım hakkında daha fazla bilgi almak;

(b) bize sağladığınız bilgilerin bir kopyasını istemek;

(c) tuttuğumuz kişisel bilgilerdeki herhangi bir yanlışlığı güncellemek (lütfen paragraf 5.2’ye bakınız);

(d) kullanmak için artık yasal bir dayanağa sahip olmadığımız kişisel bilgileri sildirmek;

(e) işlemin onaya dayalı olduğu durumlarda, bu belirli işlemi durdurmamız için onayınızı geri çekmek (pazarlama için paragraf 5.1'e bakınız);

(f) işlemlerin gerçekleştirilmesine ilişkin dayanaklarımızın veri koruma haklarınıza herhangi bir halel gelmesine ağır bastığı durumlar dışında, meşru menfaat temeline dayanan herhangi bir işleme itiraz; ve

(g) bir şikayet incelemesinde bilgilerinizin tarafımızca kullanılma şeklini kısıtlamak.

5.4 Bu hakların kullanılması, kamu yararı (örneğin suçun önlenmesi ve tespit edilmesi) ve çıkarlarımızı korumak (örneğin yasal ayrıcalıkların korunması) amaçlı belirli muafiyetlere tabidir. Bu haklardan herhangi birini kullanırsanız, tarafımızdan haklarınız kontrol edilecek ve çoğu durumda bir ay içinde cevap verilecektir.

5.5 Kişisel bilgilerinizin kullanımından veya bu hakların herhangi bir şekilde kullanılmasına ilişkin verdiğimiz cevaptan memnun olmadığınızda, Düzenleyici Makam adresinden şikayette bulunma hakkına sahipsiniz.

İletişime geçme

5.6 Bulunduğunuz yere bağlı olarak, bu Gizlilik Politikası kapsamında tarafımızdan işlenen kişisel bilgilerinize ilişkin “veri denetleyicisi” farklı olacaktır. Lütfen hangi ülkelerde hangi veri denetleyicilerin bulunduğunu görmek için burayı ziyaret edin.

5.7 Bu politikaya ilişkin herhangi bir sorunuz varsa, lütfen aşağıdaki “Genel Veri Koruma Sorgulaması” formu üzerinden bizimle iletişime geçin.

6 Çerez politikası

6.1 Web sitelerimizde çerezler kullanıyoruz. Çerezleri nasıl kullandığımız hakkında daha fazla bilgi için lütfen Çerez Politikasısayfamızı ziyaret edin.

7 Gizlilik Politikamızdaki ve/veya Çerezler Politikamızdaki Değişiklikler

7.1 Web sitelerimizin içeriğini ve çerezleri kullanma şeklimizi değiştirebiliriz ve dolayısıyla Gizlilik Politikamız ve Çerez Politikamız ileride zaman zaman değişebilir. Bu Gizlilik Politikasını veya Çerez Politikamızı değiştirirsek, değiştirilme tarihi aşağıda tarafımızca güncellenecektir. Bu değişiklikler önemliyse, bu açıkça web sitelerimizde tarafımızca belirtilecektir.

7.2 Bu Gizlilik Politikası en son 06.04.2018 tarihinde güncellenmiştir.

Ekler

AB veri koruma yasaları uyarınca kişisel bilgilerin kullanılmasının haklılığı, bir dizi yasal “dayanaktan” biri altında gösterilmeli ve bu politikadaki her kullanımla ilgili dayanak tarafımızca belirtilmelidir. Bilgilerinizin her bir kullanımı için bu politikanın “Kişisel bilgilerinizin kullanımları” bölümündeki kullanımlara karşılık göstererek dayanak belirtmekteyiz.

Bilgilerinizi kullanmamızı haklı kılan başlıca yasal nedenler şunlardır:

Onay: bilgilerinizi kullanmamıza izin verdiğiniz durum (bu tür kullanımlara ilişkin bir onay formu size sunulacak ve aşağıdaki “Genel Veri Koruma Sorgulaması” formundan bizimle iletişime geçerek onayınızı geri çekebileceksiniz).
Sözleşme yapılması: bilgilerinizin sözleşmeye girilmesi gerektiği ve sizinle sözleşme yapılması gerekli olduğu durumlarda.
Yasal zorunluluk: Bilgilerinizi yasal yükümlülüklerimize uymak için kullanmamız gereken durumlarda.
Meşru menfaat: Bilgilerinizi meşru bir menfaat elde etmek için kullandığımız ve bilgilerinizi kullanmamızın nedenleri, veri koruma haklarınıza gelecek herhangi bir halelden ağır bastığı durumlarda.
Yasal davalar: Size, bize veya üçüncü bir tarafa ilişkin savunma, kovuşturma veya dava açmak amacıyla bilgilerinizin gerekli olduğu durumlarda.