MITSUBISHI ELECTRIC Daha İyiye Yönelik Değişiklikler
Turkey

Mitsubishi alçak gerilim güç şalterleri elektrikli ekipmanların geleceğinin sigortasıdır

Mitsubishi alçak gerilim güç şalterleri yarım yüzyılı aşkın bir süredir pazarın ihtiyaçlarını karşılamaktadır. Yeni şalt teknolojileri ile donatılmış olan WS-V Serisi dahil Mitsubishi Alçak Gerilim Güç Şalterleri elektrik güç pazarına ve sistemlere bağlı olarak, çeşitli ürün gruplarında sunulmaktadır.
Şebeke gücü koruma ve elektrikli ekipmanları çok fonksiyonlu hale getirme amaçlı ürünler.
Ağırlıklı olarak aşırı yük ve kısa devreye karşı koruma amaçlı ürünler.
Ağırlıklı olarak aşırı yük, kısa devre ve kaçak akımlara karşı koruma amaçlı ürünler.
Küçük akımlı alt devre dalları için, temel olarak aşırı yük, kısa devre ve kaçak akım koruma ürünleri.
Fotovoltaik güç üretim sistemi için kullanılan Güç Şalterleridir.
Kuzey Amerika ülkelerinde aşırı akım koruması için zorunlu ürünler.
Ekipmanları özel uygulamalara uyarlamak için kullanılan ürünlerdir.
Şalter üzerine/içine monte edilerek şalterin performansını artıran ürünler.