MITSUBISHI ELECTRIC Daha İyiye Yönelik Değişiklikler
Turkey

Projenize ileri teknolojimizi ve deneyimimizi getiriyoruz

Güç Sektörü için Çözümler

Enerji Sektöründe daha fazla esneklik, daha fazla verimlilik ve ileri seviye öngörülebilirlik ihtiyaçlarının tamamı etkin bir rol oynar. Aynı zamanda sektör, kesintileri azaltmak, giderek daha sıkı hale gelen yasal zorunlulukları karşılama hedeflerine ulaşmak ve daha yüksek seviyelerde yenilenebilir enerjiye entegre olmalıdır.

Etkili kontrol ve otomasyon, enerji sektöründeki söz konusu zorlukları ve diğerlerini ele almada anahtar konumdadır ve Mitsubishi Electric bileşen düzeyinde OG ve AG elektrik sistemlerinden, tesis kontrol sistemlerinin tamamına, tüm sektör için kapsamlı çözümler sunar.

Dünya çapında enerji üretim tesislerinde kanıtlanmış ürünleri ile Mitsubishi Electric, tesis sahipleri, bakım firmaları, mühendislik, satın alma ve inşaat tedarikçilerinin ihtiyaçlarını karşılayabilmektedir.

Enerji santralleri kontrolü (DCS)

Mitsubishi Electric, saha enstrümantasyonundan, OG ve AG şalt sistemlerinden otomasyon seviyesine, yönetim sistemlerine ve kurumsal düzeye uzanan bir Enerji Santrali kontrol platformu üzerine inşa edilmiş, tümü sağlam ve güvenilir ağ sistemleri omurgası üzerine kurulu, dağıtılmış kontrol sistemlerinde geniş bir tecrübeye sahiptir.

Mitsubishi Electric, Enerji Sektörü için genişleme ve esneklik ihtiyaçlarını ele alırken en üst düzeyde kullanılabilirlik sağlayan, konuya özel DCS çözümleri sunar.

İdeal olarak küçük bölgesel tesislerde ve yenilenebilir enerji tesislerinde kullanmaya uygun PMSX®pro, Mitsubishi Electric’in PLC ve DCS sistemleri konusunda pazarda lider uzmanlık ve deneyimi üzerine inşa edilmiştir.

 • Yüksek kullanılabilirlik sunan, arızalara toleranslı çözüm
 • Sezgisel kolay kullanım
 • Bakımı kolay
 • Çevrimiçi mühendislik olanağı
 • Çalışmayı etkileyecek işlemler olmadan çevrimiçi genişletilebilirlik
 • Fonksiyon bloklarından oluşan mühendislik kütüphanesi

Mitsubishi Electric’in sunduğu hizmetler, bileşen ve yazılımlardan kurulum ve kablolamaya, dokümantasyon, inşaat ve komple proje yönetimine kadar uzanır.

Türbin kontrolü ve koruma

Buhar türbini operatörleri için Mitsubishi Electric, on yıl veya daha fazla süreyle çalıştırılan ve 15-20 yıl daha hizmet ömrü olabilecek türbinler için basit bir güncelleme ve yükseltme yolu sağlayan Turbiset kontrol sistemini geliştirmiştir.

Buhar türbinleri kritik öneme sahip ekipmanlardır ve buhardan maksimum enerji elde etmek için optimal şekilde kontrol edilmelidirler. Güvenli, güvenilir kalmalarını sağlamak ve 7/24 çalışmaya devam etmeleri için titizlikle korunmalıdırlar.

Turbiset buhar türbini kontrol ve koruma çözümü bütün bu konularda çözüm sunar. Mevcut PLC uygulamalarına yükseltmeler ile Mitsubishi Electric’in pazar lideri PLC ve HMI donanımı üzerine inşa edilmiş tipik Turbiset kontrol yapılandırması aşağıdakileri içerebilir:

 • Buhar kontrolörü
 • Ekstraksiyon buhar basıncı kontrolörü
 • Karşı basınç buhar kontrolörü
 • Sınırlama kontrolörü
 • Sıcaklık kontrolörleri
 • Türbin koruma
 • Türbin işlem simülasyonu
 • HMI uygulaması

Turbiset orijinal türbin üreticisinden bağımsızdır ve basit, etkili bir güncelleme ve yükseltme yolu sunar. Mitsubishi Electric, kontrol şemaları, dönüştürülmüş PLC uygulama programları, PLC program diyagramları, türbin işlem simülatör ortamı, yerel HMI uygulaması, kablolama programları ve eğitim materyalleri ile birlikte tüm donanımı sağlayabilir. Türbinin hizmet ömründe herhangi bir noktada operatörler, daha yüksek verimlilik ve güvenilirlik sunacak şekilde kontrol sistemini var olan standartlara güncelleyebilir.

Tesisin elektriksel dengesi

Mitsubishi Electric, alanların tamamını içeren mühendislik ve tasarım, proje yönetimi, montaj ve devreye alma yetenekleri ile enerji santrallerinin elektrik dengesi için eksiksiz bir teknoloji portföyünü bir araya getirmiştir. Bunun sonucunda Mitsubishi Electric, tesisin elektrik dengesi için anahtar teslimi sistem entegrasyonu sunabilmektedir.

 • Mühendislik ve tasarım
 • Proje yönetimi
 • Kurulum ve devreye alma
 • Tam koruma çözümü
 • OG ve AG şalt donanımları
 • Motor Kontrol Merkezleri ve transformatörler

Tüm dünyadaki enerji santrallerinde elektrik dengesi için kanıtlanmış çözümleri ile Mitsubishi Electric, verimli, güvenilir, güvenli ve uygun maliyetli tesisler sunar.

Akıllı Enerji

Operatörler geleneksel fosil yakıtlardan yenilenebilir kaynaklara ana güç santralleri ile trafolar arasında farklı enerji kaynakları kullanmakta ve giderek daha çok çeşitlilik sağlayarak denge kurmaya çalışmaktadırlar. Bunun sonucunda daha akıllı enerji yönetim stratejileri gerekli olmaktadır. Güneş panellerinin, rüzgar, hidro, fosil ve hibrit tesisleri ve trafoların kontrol odasında artan görünürlüğe sahip olması ve uzaktan izlenmesi, kontrolü ve yönetilmesi ihtiyacı bulunmaktadır.

En etkili tesis yönetimi platformları için hem DCS hem de SCADA teknolojileri dahil olmak üzere saha seviyesinden yönetim seviyesine Mitsubishi Electric’in sunduğu çözümlerden bazıları:

 • Sanal Enerji Santrali Kontrolü
 • Hibrit Enerji Santrali Kontrolü
 • Yenilenebilir ve geleneksel enerji üretim kaynakları için Uzaktan İzleme ve Kontrol

Ayrıca, operatörlere bir dizi farklı güç kaynağını entegre etme ve dengeleme yeteneği sunan Mitsubishi Electric, PMSX®pro DCS ve Mitsubishi Adroit Process Suite (MAPS) hizmet ömrü yazılımı gibi araçlar kullanır ve bu araçları sanal enerji santralindeki bağımsız elektrik kaynakları ile bağlantı kurmak için diğer OG ve kontrol teknolojileri ile birleştirir.

Yenilenebilir kaynakların kullanılmasının, büyük santrallerin yaşlanmasının ve petrol, gaz fiyatlarındaki istikrarsızlığın yarattığı etkileri ele alan sanal ve hibrit enerji santralleri, farklı enerji kaynaklarının kullanılabilirliği durumunda genel dalgalanmalara mümkün olan en az maliyetle daha hızlı ve daha esnek yanıt veren, toplamda daha öngörülebilir, ekonomik ve güvenilir kaynak sistemleri elde etmek için etkili bir sistem sunarlar.

Güvenilir kontrol

Enerji santrallerinin izlenmesi, çalıştırılması ve kontrolü dağıtılmış kontrol sistemleri (DCS) üzerinden gerçekleştirilir. Sonuç olarak, sistem kullanılabilirliği genel tesis kullanılabilirliği ile doğrudan ilişkilidir. Bu nedenle, bir proses yönetim sisteminin, kullanılabilirlik, genişletilebilirlik ve esnekliğe ilişkin yüksek talepleri karşılayacak şekilde tasarlanması, yapılandırılması ve konfigüre edilmesi gerekir. Mitsubishi Electric PMSX®pro ve PMSX®micro, işte bu talepleri karşılamak için geliştirilmiştir.