MITSUBISHI ELECTRIC Daha İyiye Yönelik Değişiklikler
Turkey

Web Sitesi ve Ek Hizmetler Genel Kullanım Şartları

Mitsubishi Electric Europe B.V., Mitsubishi-Electric-Platz 1, 40882 Ratingen, Almanya (kısaca: “Mitsubishi Electric Factory Automation EMEA”), tr.mitsubishielectric.com/fa web sitesini (kısaca: “Web sitesi”) kullanıma sunmaktadır. Web sitesi, Avrupa, Ortadoğu ve Afrika (kısaca: “EMEA”) bölgeleri için Mitsubishi Electric Factory Automation (“Factory Automation” veya “FA” denilmekte) ile ilgilidir. Web sitesi belirli içerikler ve hizmetler (kısaca: “İçerik“ veya “Hizmet”) ve ayrıca MyMitsubishi bölümünü (kısaca: “MyMitsubishi”) kullanma veya Mitsubishi Electric Factory Automation EMEA ve/veya Bağlı Avrupa Şirketleri (burada: birlikte: “Mitsubishi Electric Europe”) tarafından gönderilen haber bültenlerine abone olma (kısaca: “Mitsubishi Electric Newsletter”) (MyMitsubishi ve Mitsubishi Electric Newsletter bundan sonra “Ek Hizmetler” olarak anılacaktır) imkanlarını içermektedir.

Web sitesini ve (uygulanabilir olduğu ölçüde) Ek Hizmetleri kullanarak bu Genel Kullanım Şartlarını (kısaca: “GKŞ”) kabul etmektesiniz.

1. Bu GKŞ’nin uygulanması
Web Sitesinin ve (uygulanabilir olduğu ölçüde) Ek Hizmetlerin Kullanıcı tarafından kullanımı yalnızca bu T&C'ye tabi olacaktır. Özellikle, başka hiçbir şart ve koşulu kabul etmiyoruz.

2. Mitsubishi Electric Factory Automation EMEA’nın Hizmetleri

Web sitesi, Mitsubishi Electric Factory Automation EMEA’nın sunduğu gönüllü ve ücretsiz bir hizmettir. Mitsubishi Electric Factory Automation EMEA kullanıcıya kendi takdirine göre içerik sunmaktadır. Mitsubishi Electric Factory Automation EMEA özellikle İçeriği her zaman tadil etme (azaltma veya değiştirme) veya belirli İçerikleri, web sitesini veya Ek Hizmetleri tamamen (geçici olarak da) herhangi bir Kullanıcı veya tüm Kullanıcılar için herhangi bir sebep belirtmeksizin kapatma hakkına sahiptir. Mitsubishi Electric Factory Automation EMEA web sitesi ile ilgili hizmetlerini sunmak için başkalarını görevlendirebilir veya başkalarının hizmetlerinden yararlanabilir.
Bu web sitesi üçüncü taraf web sitelerinin içeriklerine köprü bağlantılar içerebilir. Hizmetimizin parçası olmayan bu tür köprü bağlantılar altında bulunabilecek içerikleri kontrol edemeyiz.

3. Web Sitesinin Kullanımı, Ek Hizmetler ve İçerik, Kullanım Hakları

Web sitesinin kullanımına ve (uygulanabilir olduğu ölçüde) ek hizmetlerin kullanımına, yalnızca hukuka uygun işlemler için izin verilmektedir. Kullanıcı, içerikleri Mitsubishi Electric Factory Automation EMEA’ya veya Anonim Şirketler Kanununun 15 vd. maddeleri uyarınca Mitsubishi Electric Factory Automation EMEA ile bağlı kuruluşlara (bu tür birleşik şirketlere kısaca: “Bağlı Şirketler”) zarar verebilecek şekilde kullanamaz. Mitsubishi Electric Factory Automation EMEA kullanıcıya, bağlı şirketlerden (potansiyel) satın alımlar ile ilgili olarak yalnızca; münhasır olmayan, başkalarına devredilemeyen, içeriği kişisel dahili ticari kullanımla sınırlı bir kullanım hakkı sunmaktadır. Bununla birlikte, Kullanıcı, sözleşmeye dayalı bir şekilde kullanmak için gerekli olmadıkça, İçeriği kopyalamayacak veya değiştirmeyecektir. Kullanıcı, İçeriği dağıtmayacak, kamuya açık hale getirmeyecek, satmayacak, kiralamayacaktır. Kullanım hakları Kullanıcı’ya özellikle verilmemişse, Mitsubishi Electric Factory Automation EMEA bu ​​tür hakları açıkça saklı tutar. Kullanıcı, Mitsubishi Electric Factory Automation EMEA ve/veya Bağlı Şirketlerinin Web Sitesinin ve/veya İçeriğin bu GKŞ’ye aykırı kullanımından dolayı uğradığı her türlü zarar için Mitsubishi Electric Factory Automation EMEA ve/veya Bağlı Şirketlerini tazmin edecektir.

4. İhracat Kontrol Mevzuatı Yasal Uyumu

Kullanıcı, uygulanabilir tüm ulusal ve uluslararası ihracat ve tekrar ihracat kontrolü hükümlerine (örn. indirilen malzemelerle ilgili olarak) uymalıdır. Kullanıcı, önem arz eden malzemenin her türlü transferinden veya nakliyesinden önce Avrupa Birliği, Amerika Birleşik Devletleri ve/veya Birleşmiş Milletler tarafından konulan hiçbir ambargonun ihlal edilmediğine ilişkin uygun ölçüde kontrolleri yapmalıdır ve bu ambargoların ihlal edilmediğini garanti etmelidir. Kullanıcı, ihracat kontrol hükümlerinin muhtemel ihlali ile ilgili olarak, kullanıcının faaliyetleri kapsamında araştırılan önemli tüm bilgileri (örn. Yetkili makamlar veya Mitsubishi Electric Factory Automation EMEA tarafından talep edilen) ilgili başvuru üzerine Mitsubishi Electric Factory Automation EMEA’ya sunacaktır.

5. Garanti, Sorumluluğun Sınırlanması
Mitsubishi Electric Factory Automation EMEA, kasıt, ağır ihmal, aldatma amacı ile bir eksikliği gizleme halinde ve ürün sorumluluğuna ilişkin yasa kapsamında ileri sürülen talepler konusunda sınırsız sorumludur. Mitsubishi Electric Factory Automation EMEA bunun ötesinde başka herhangi bir sorumluk kabul etmemekte olup, kullanıcının olası başka garanti hakkı bulunmamaktadır. Mitsubishi Electric Factory Automation EMEA hiçbir garanti vermemektedir. Sorumluluğun sınırlanması Mitsubishi Electric Factory Automation EMEA’nın çalışanları, yasal temsilcileri ve dolaylı temsilcileri için de geçerlidir.

6. Ek Hizmetler

6.1 MyMitsubishi

  a) Kayıt
  MyMitsubishi'yi kullanmak için Kullanıcı kaydı gereklidir. Yalnızca 18 ve daha büyük yaştaki kişilerin kaydolmasına izin verilir. Kullanıcı, Web Sitesinde yer alan kayıt formunu doğru bilgilerle dolduracaktır. Mitsubishi Electric Factory Automation EMEA, Kullanıcının yanlış veri sağlaması durumunda, Kullanıcıyı MyMitsubishi kullanımından menetme hakkına sahiptir. Kullanıcı, üçüncü şahıslara ilişkin veriler söz konusu olması durumunda ilgili verileri doldurmasına izni olduğunu işbu belge ile onaylamaktadır. Kullanıcı, giriş bilgilerini üçüncü şahıslara iletmeyecek ve istendiğinde zaman zaman şifresini değiştirecektir. Veri korumayla ilgili bilgiler için lütfen Veri Korumaya İlişkin Bilgiler altında bulunan Veri Korumaya İlişkin Bilgilere bakın.

  b) İndirilen Materyal için Güncelleme Bilgilerini Alma Onayı ve Ek Veri Koruma Bilgileri
  Kullanıcı, Mitsubishi Electric EMEA'nın, MyMitsubishi'ye kaydı ile bağlantılı olarak Mitsubishi Electric Europe'a sağlanan iletişim bilgilerini, özellikle isim ve e-posta adresini, Kullanıcının (i) tr.mitsubishielectric.com/fa/mymitsubishi web sitesinden indirdiği (ii) kişisel indirme listesine eklediği (burada: “İndirme Listesi”) ve (iii) ilgili belgede yer alan ilgili kutuyu etkinleştirerek bu tür güncelleme bilgilerini almak amacıyla işaretlediği materyal güncellemeleri hakkında bilgi almak için kullanmasını kabul etmektedir. Kullanıcı ayrıca Mitsubishi Electric Europe'un İndirme Listesini bu amaçlarla saklamasını ve kullanmasını da kabul eder. İndirmelerin kendileri ile ilgili olarak, Kullanıcı, Verilerin Korunmasına İlişkin Bilgiler altında bulunan Verilerin Korunmasına İlişkin Bilgiler dahilinde ek bilgilerin bulunabileceğinin farkındadır.
  Kullanıcı, Mitsubishi Electric Europe'dan herhangi bir güncelleme bilgisi almadan önce, e-posta dahilinde açıklandığı şekilde yanıtlanması gereken bir e-posta alacağını bilmekte ve kabul etmektedir.
  Kullanıcı, bu iznin Mitsubishi Electric Europe tarafından kaydedileceğini bilmektedir. Kullanıcı, bu izne istediği zaman Hüküm ve Koşulların Durumu altından erişebilir. Kullanıcı, geri çekme tarihinden itibaren geçerli olmak üzere herhangi bir zamanda bu onayı aşağıdaki yollarla geri çekebileceğini bilir:
  - Mitsubishi Electric Europe BV, Ratingen, Almanya’ya veya firmanın veri koruma görevlisine ilgili bilgileri vererek; iletişim bilgileri sırasıyla "Kişisel veri sorgulama formu”nda bulunmaktadır; veya
  - MyMitsubishi web sitesi üzerinden (i) İndirme Listesini silerek veya (ii), ilgili belgelerle sınırlı olacak şekilde ilgili belgeyi İndirme Listesinden silerek veya (iii) - yalnızca belirli bir belge için güncelleme bilgilerini göndermekte geçerli olmak üzere - ilgili belge için yer alan ilgili kutudan onayını silerek veya (iv) MyMitsubishi hesabını silerek.

  Kullanıcı, onay geri çekme kapsamı dahilinde Mitsubishi Electric Europe'un artık herhangi bir güncelleme bilgisi sağlamayacağının farkındadır.

  c) Bu MyMitsubishi Şart ve Koşullarında Değişiklikler
  Mitsubishi Electric Factory Automation EMEA, zaman zaman bu Şart ve Koşulları veya belirli içerikler için ve veri korumasıyla ilgili olarak geçerli olan belirli hüküm ve koşulları değiştirebilir. Kullanıcı, oturum açma prosedürü boyunca ilgili bildirimi alır ve Kullanıcının yeni hüküm ve koşulları kabul ettiğini onaylamak için bir onay kutusuna tıklaması gerekir. Kullanıcı, değiştirilen şart ve koşulları onaylamazsa, MyMitsubishi'nin veya belirli hizmetlerin kullanımı tamamen veya kısmen sınırlandırılabilir.

6.2 Mitsubishi Electric Bülteni

  Kullanıcılar web sitesinde Mitsubishi Electric Bültenlerine abone olabilirler. Başvuru ile Kullanıcılar, Mitsubishi Electric Europe'un abonelikleri sırasında verdikleri e-posta adresine düzenli haber bültenleri göndermesini kabul etmektedir. Mitsubishi Electric Haber Bültenleri, Mitsubishi Electric dünyasından belirli ilginç bilgiler içerir (belirli ürün haberleri, uygulamalarla ilgili vaka çalışmaları, ticari fuar tarihleri, müşteri etkinlik detayları ve özel teklifler). Abonelikle birlikte kullanıcılar, abonelik sırasında sağlanan e-posta adresinin Mitsubishi Electric Haber Bültenlerinin oluşturulması ve gönderilmesi için işlenmesine ve kullanılmasına da izin vermektedir.

  İzin, Mitsubishi Electric Europe tarafından kaydedilir. Aboneler, her bir e-posta bülteninde sağlanan Abonelikten Çıkış bağlantısını kullanarak veya Mitsubishi Electric Europe BV, Ratingen, Almanya'ya veya onun veri koruma görevlisine ilgili bilgileri vererek, herhangi bir zamanda geri çekme tarihinden itibaren geçerli olmak üzere bu onayı geri çekebilir. İletişim bilgileri sırasıyla "Kişisel veri sorgulama formu" dahilinde mevcuttur. Aboneler, her bir haber bülteninde geri çekme olanağı hakkında bilgilendirilir.
 1.  Hukuk seçimi
  Bu GKŞ, Milletlerarası Mal Satımına İlişkin Sözleşmeler Hakkında BM Antlaşması (CISG) hariç olmak üzere sadece Alman hukukuna tabidir.