MITSUBISHI ELECTRIC Daha İyiye Yönelik Değişiklikler
Turkey

Bulut bağlantısı için ölçeklenebilir çözümler

 

Nesnelerin İnterneti

Tüm üretim firmaları için küresel rekabetin bir sonucu olarak verimlilik, esneklik ve çevikliği artırma, ürün kalitesini yükseltme ve atıkları azaltma ihtiyacı ortaya çıkar. Bu yapı yalnızca bir bilgi platformu üzerine inşa edilebilir. Verilerin kontrol bileşenleri ile saha cihazları arasında giderek daha kapsamlı şekilde entegrasyonu, Endüstriyel Nesnelerin İnterneti'nin gelişimine olanak sağlamıştır. Avrupa'da Endüstri 4.0'ın tanımlanması ve ABD'deki Endüstriyel İnternet Konsorsiyumunun yanı sıra Japonya'daki Robot Devrimi Girişimi gibi 'Akıllı fabrika' girişimleri için bir bilgi platformunun bulunması merkezi önem taşır.

Veri hacimleri artarken bulut bilişim, endüstrinin bu dijital dönüşümünde önemli bir olanak kazandıran kaynak olarak görülüyor. Bulut tabanlı veri depolama ve işleme, tüm değer zinciri boyunca önemli ölçüde artan şeffaflık ve tutarlılıkla, sahada yerleşik BT platformlarından daha güvenilir, daha ölçeklenebilir ve daha uygun fiyatlı veri toplama ve dağıtım hizmetleri sağlayabilmektedir. Ancak, mülkiyet ve veri güvenliği konusunda endişeler de bulunmaktadır.

Mitsubishi Electric üretim süreçlerinin dijital dönüşümü için teknolojide ön planda yer almaktadır. e‑F@ctory kavramı üzerine ya da e‑F@ctory Alliance üyeleri ile inşa edilen kanıtlanmış çözümler, Endüstriyel Nesnelerin İnterneti için yenilikçi çözümler sunmakta ve sorunlu alanları ele almaktadır. Bu çözümler, farklı türde bulut hizmetlerine kolay ve güvenli erişim sağlayarak bulut bilişim ihtiyaçlarını ele almakla kalmaz, aynı zamanda kullanıcıların bulutun bir tamamlayıcısı olarak Mitsubishi Electric C Controller ve MES IT teknolojileri üzerinden uç nokta bilişiminden (edge computing) de yararlanmalarını sağlar.

Uç nokta bilişim (Edge computing)

Bulut bilişim, Endüstriyel Nesnelerin İnternet'ine ilişkin 'büyük resmi' verirken gerçek zamanlı cevap gerektiren uygulamaları desteklemek açısından çok uygun değildir. Mitsubishi Electric, akıllı cihazlardan gelen verilerin, bulutun bekleme ve gecikmesini ortadan kaldıracak ve zorlu üretim ortamında endüstriyel donanımlara ihtiyaç duyulmayacak şekilde doğrudan otomasyon platformu dahilinde toplanmasını, filtrelenmesini, ön işleme tabi tutulmasını ve analiz edilebilmesini sağlayan uç nokta bilişim (edge computing) çözümünü sunmaktadır.

Tesis üretim hatlarındaki sensörler, sürücüler, PLC'ler, mekatronik sistemleri ve enerji izleme cihazlarından toplanan bilgiler Mitsubishi Electric C Controller ve MES Arabirim çözümleri dahilinde analiz edilebilir. Veriler daha sonra bunlara ihtiyaç duyan süreçlere hemen sunulabilir hale getirilebilir ve/veya tedarik zinciri optimizasyonu için üst düzey kurumsal sistemlere, gelişmiş üretim kontrol sistemlerine ve tesis çalışma simülasyonlarına iletilebilir.

Zaman açısından kritik bilgilerin otomasyon ortamı dahilinde tutulması ve üst düzey ya da bulut sistemlerinin ihtiyaç duyduğu bilgilerin ön işlemden geçirilmesi, BT altyapısı için bant genişliği gereksinimlerini azaltır, güvenliğe ilişkin daha büyük güvence sağlar ve bölgesel veri taşıma ve depolama uyum düzenlemelerine ilişkin sorunları ortadan kaldırır.

Bulut hizmetleri

Uç nokta ve bulut bilişim, tamamlayıcı niteliktedir ve üreticiler tarafından Endüstriyel Nesnelerin İnternet'inin tam potansiyelinden yararlanmak için ikisine de entegrasyon istenir.

Ancak en büyük ve en iyi bilinenden yüzlerce uzman çözümlere, niş bulut uygulamalarından, özel bulut tabanlı analitik hizmetlere kadar sunulan birçok farklı bulut çözümü vardır. e-F@ctory yaklaşımı ile Mitsubishi Electric bu farklı bulut hizmetlerinin tümüne bağlantıyı destekler.

OPC UA Sunucu/İstemci

OPC UA yapısı ile AMQP istemci köprüsü üzerinden Microsoft Azure Cloud'a bağlantı sağlanır. OPC UA açık standardının kullanımı, uygun maliyetli, sağlam ve güvenli bulut entegrasyonu sağlayarak sistem karmaşıklığını azaltır. Bilgiler, OPC UA sunucularından toplanır ve bulut ile karşılıklı haberleşme köprü üzerinden gerçekleştirilir.

IoT Konnektörü

Bulut konnektörleri, tesis üretim hattından özel bulut hizmetlerine basit bağlantı sağlar. Bu modüller tesis üretim hattı kontrolörlerine Ethernet üzerinden bağlanır ve bulut ile karşılıklı haberleşme SMTP üzerinden gerçekleşir. Mitsubishi Electric bahsedilen bulut konnektörlerini geliştirmek için Adroit, eWon ve Secomea gibi e-F@ctory üyeleri ile çalışmalar yürütmüştür ve dahası TIXI gibi üçüncü taraf şirketler de uyumlu ürünler sunmaktadır.

Mitsubishi Adroit Process Suite (MAPS)

Mitsubishi Electric MAPS SCADA teknolojisi, OPC UA'nın yanı sıra VB-Script desteği ve doğrudan Microsoft bağlantı teknolojileri ile Microsoft dünyasına doğrudan entegrasyon sunar. MAPS veri toplama, uç nokta bilişim (edge computing) ve farklı bulut sistemlerine entegrasyon için yüksek seviye bir çözüm sağlar.

C Application Server

Mitsubishi Electric C Application Server; Hana ve diğer bulut hizmetleri ile entegrasyon için çok sayıda web haberleşme arabirimini destekleyen basit bir araç sunar. Aynı zamanda, kontrol ortamında kritik üretim bilgilerini toplamak ve ön işlemden geçirmek için C  Kontrolörü kullanan ve buluta sadece ön filtreden geçirilmiş, ilgili bilgileri gönderen uç nokta bilişimi (edge computing) için bir platform sağlar. Böylece bulut hizmetleri, mobil cihazlardan analitik verilere erişmek de dahil en etkin şekilde kullanılabilir.

Pratik uygulamalar

İyi bir uygulama örneği olarak Mitsubishi Electric, Japonya'daki Kani fabrikasında bir siber fiziksel sistemde üretim simülasyonu gerçekleştirmekte ve simülasyonu sürekli olarak gerçek üretim değerleri ile karşılaştırmaktadır. Simülasyonda bir sapma olduğunda kalite ve verimliliği sağlamak, atık ve yeniden işleme gereksinimini ortadan kaldırmak için üretim ortamında düzeltmeler gerçekleştirilmektedir. Uç nokta bilgi işlem (edge processing) ile bulut bilişimin bu yenilikçi bileşimi, sürdürülebilirlik sağlayan kilit bir teknoloji haline gelmiştir.