PLC ana ünite

Güç kaynağı, CPU ve G/Ç içeren tümü bir arada ana ünite. Yerleşik özellikler arasında yüksek hızlı sayıcılar ve pozisyonlama çıkışları da bulunmaktadır.
Guided Operator Solutions
a lean strategy in human mistake prevention