MX Bileşeni

Bu Active X kontrolör kitaplığı, kullanıcıları protokol bilgisine ihtiyaç duymadan kolayca PC'den PLC'ye haberleşme yapısı kurmada destekler.

İnsan ve teknoloji arasındaki bağlantı noktası

MX Component, Mitsubishi PLC'lerini Microsoft PC dünyasına kolayca bağlamanızı sağlayan basit, ama çok güçlü bir araçtır.

COMMUNICATION SETUP UTILITY adını taşıyan araçla Mitsubishi PLC'nizin bağlantısını çok kolay bir şekilde yapılandırabilir ve hemen test edebilirsiniz. Kullanılabileceğiniz bağlantı tipleri şunlardır: Seri (CPU-Port), Computer Link (RS232C, RS422) üzerinden seri, Ethernet ve CC-Link'tir. Aynı şekilde tüm MELSEC ağları da desteklenmektedir. Modüler PLC MELSEC System Q'da USB Port'u da desteklenir.

MS Visual Basic, MS C++ vb. Microsoft programlarıyla önceden yapılandırılmış iletişim yolları veya kendi iletişim sistemlerini oluşturan ActiveX elemanları aracılığıyla tüm kontrolör cihazlarına erişebilirsiniz (Okuma/Yazma).

MX Component'in özellikleri:

  • Access, Excel (VBA), Visual Basic ve C++ desteği
  • HTML sayfaları aracılığıyla PLC denetleme Bunun için standart Windows-Explorer kullanılabilir
  • PLC'lerin denetlenmesi, ASP teknolojisinin (Active Server Pages) desteklendiği sistemlerde Intranet/Internet aracılığıyla da gerçekleştirilebilir.