ALPHA2 Ana Ünite

Güç kaynağı, CPU ve G/Ç içeren tümü bir arada ana ünite. Ekran, analog girişler, sayaçlar , zamanlayıcılar ve GSM işlevselliği yerleşik özelliklerdir.