MITSUBISHI ELECTRIC Daha İyiye Yönelik Değişiklikler
Turkey

Endüstriyel tesisler, proses yönetim sistemleri üzerinden çalıştırılır, izlenir ve kontrol edilir.

PMSX®pro kullanılabilirlik, verimlilik, genişletilebilirlik ve esneklik açısından tüm ihtiyaçları tam olarak karşılamak üzere tasarlanmıştır. Birbirleri ile yüksek düzeyde uyum içinde çalışan donanım ve yazılımlardan oluşmaktadır ve çok iyi ayarlanmış bir grup standart otomasyon ekipmanı içerir.

Proses yönetimi kavramı, tesisin proses mühendisliği yapısına uyum sağlar. Maksimum güvenlik, en ileri seviye kullanılabilirlik ve esnek genişleme özellikleri tesis, özel kontrol ve otomasyon görevlerine sahip fonksiyon birimleri şeklinde, yatay olarak yapılandırılarak elde edilir. Bu şekilde, net bir şekilde yapılandırılmış, hiyerarşik ve bunların sonucunda da şeffaf olan bir tesis yapısına ulaşılır. Prosese ilişkin yedeklemeli yapılar kontrol sistemi ile iptal edilmez.

Etkin tesis ve bakım yönetimi için, PMSX®pro merkezi bir noktadan tutarlı, tesis genelinde yapılandırma ve parametre girişi sağlar. Dinamik fonksiyon diyagramları çağırma olanağı ve tutarlı ileriye yönelik dokümantasyon, operatörlerin kritik çalışma koşulları da dahil her zaman prosese ilişkin net bir genel bilgiye sahip olmasını sağlar. Bunun sonucunda operatörler, durumlara hızlı ve kendinden emin şekilde yanıt verebilirler. Dahası, entegre Yardım fonksiyonuna ek olarak teşhis, simülasyon ve kalite güvencesine ilişkin güçlü araçlar, personelin tesisi verimli şekilde çalıştırmasına yardımcı olur.

Bir bakışta yararları

 • Dağıtılmış sistem mimarisi ve serbestçe ölçeklenebilir topoloji
 • %99,9'a varan oranlarda, en üst seviye güvenilirlik ve kullanılabilirlik
 • Her seviyede aktif ve pasif yedeklemeli yapı
 • Güvenli ve üst kontrol sağlayan proses kontrolü
 • VGB -R 170 C'ye uygun ileriye yönelik dokümantasyon
 • Proses grafiklerinden doğrudan çağrılabilen dinamik fonksiyon planları
 • Son derece güçlü arşivleme fonksiyonları
 • Akıllı ve ardışık alarm yönetimi
 • Dağıtılmış giriş modül gruplarında Zaman damgalama
 • Kopuk kablo ve kısa devreye karşı izlenen girişler
 • Otomatik yedekleme ve kurtarma fonksiyonu
 • Kapsamlı Varlık Yönetimi araçları
 • Kanıtlanmış, standart teknoloji kullanımı
 • Tesisteki çalışmayı kesintiye uğratmadan genişletilebilme
 • Diğer ağlara güvenli bağlantı ve güvenlik duvarı üzerinden uzaktan erişim