Hakkımızda

Mitsubishi Electric Global

Konumlar

Konsolide bağlı kuruluşların sayısı
(31 Mart 2019 itibarıyla)

Şirket sayısı
(31 Mart 2019 itibarıyla)

grafik: Şirket sayısı

Büyümeyi Destekleyen Unsurlar

şema: Büyümeyi destekleyen unsurlar

Şirket Verileri
(31 Mart 2019 itibarıyla)

Net satışlar

4.52 trilyon yen

Çalışan sayısı

145,817

Mitsubishi Electric'in Tarihi

Başkanın Mesajı

Changes for the Better

Her zaman gelişiyoruz. Her zaman yeni değer sunuyoruz.

AR-GE / Teknoloji

İleri teknoloji alanında bir adım öne geçmek için yaratıcılık ruhunu teşvik etmek.

Şirket Stratejisi

Yönetim politikası

şema: Yönetim politikası

2021 mali yılına kadar ulaşılması beklenen büyüme hedefleri

Net satışlar

5 trilyon yen veya üzeri

İşletme geliri oranı

%8 veya üzeri

Sürekli ve kararlı bir şekilde ulaşılması beklenen yönetim hedefleri

Özsermaye Karlılık Oranı

%10 veya üzeri

Faizli borçların toplam varlıklara oranı

%15 veya altı

Sürdürülebilirlik

şema: Çevre Vizyonu 2021

Dünyanın Önde Gelen Yeşil Şirketi Olmayı Amaçlamak
Kurumsal Misyonumuzu gerçekleştirmek için Grup olarak çalışmak.

Şirket Misyonu

Yedi Rehber İlke

şema: Yedi rehber ilke

Yatırımcılar

Hissedarlarımıza yönelik en güncel mali bilgiler, hisse fiyatları, hisse bilgileri, Yatırımcı İlişkileri kitaplığı ve diğer bilgiler.

Mitsubishi Electric Dünya Çapında