Hakkımızda

Mitsubishi Electric Global

Konumlar

Konsolide bağlı kuruluşların sayısı
(31 Mart 2020 itibarıyla)

Şirket sayısı
(31 Mart 2020 itibarıyla)

grafik: Şirket sayısı

Büyümeyi Destekleyen Unsurlar

şema: Büyümeyi destekleyen unsurlar

Şirket Verileri
(31 Mart 2020 itibarıyla)

Gelir

4.46 trilyon yen

Çalışan sayısı

146,518

Mitsubishi Electric'in Tarihi

Başkanın Mesajı

Changes for the Better

Her zaman gelişiyoruz. Her zaman yeni değer sunuyoruz.

AR-GE / Teknoloji

İleri teknoloji alanında bir adım öne geçmek için yaratıcılık ruhunu teşvik etmek.

Şirket Stratejisi

Yönetim politikası

şema: Yönetim politikası

2021 mali yılına kadar ulaşılması beklenen büyüme hedefleri

Gelir

5 trilyon yen veya üzeri

İşletme karlılık oranı

%8 veya üzeri

Sürekli ve kararlı bir şekilde ulaşılması beklenen yönetim hedefleri

Özsermaye Karlılık Oranı

%10 veya üzeri

Tahvillerin ve borçlanmaların toplam varlıklara oranı

%15 veya altı

Sürdürülebilirlik

şema: Sustainable Development Goals

Amaç

Biz, Mitsubishi Electric Group olarak, sürekli teknolojik yenilik ve kesintisiz yaratıcılıkla etkin ve rahat bir toplumun oluşmasına katkıda bulunacağız.

Yatırımcılar

Hissedarlarımıza yönelik en güncel mali bilgiler, hisse fiyatları, hisse bilgileri, Yatırımcı İlişkileri kitaplığı ve diğer bilgiler.

Mitsubishi Electric Dünya Çapında