Mitsubishi Electric Global

Şirket Stratejisi

Yönetim Felsefesi ve Politika

Mitsubishi Electric Grup, Şirket Misyonu ve Yedi Rehber İlkesi ışığında kurumsal sosyal sorumluluğu (KSS) kurumsal yönetiminin en önemli bileşeni olarak konumlandırmıştır. Grup, buna paralel olarak sosyal sorunları çözme girişimleri için sarf ettiği çabalarla bilinen bir şirket olma doğrultusunda azimli bir şekilde çaba göstermektedir. Bir başka deyişle; içinde bulunduğu toplum, müşterileri, hissedarları ve çalışanları da dahil olmak üzere bir bütün olarak paydaşlarının güvendiği ve iş faaliyetleri aracılığıyla paydaşlarının memnuniyetini kazanan bir şirket olmaya çalışmaktadır.

Grup, 2002 mali yılından bu yana üç bakış açısını (büyüme, karlılık ve verimlilik, istikrarlılık) temel alan dengeli yönetim girişimlerini sürdürme yönündeki yönetim politikasına bağlı kalmıştır. Şirket bu bakış açıları aracılığıyla yönetimini ve sürdürülebilir büyümesini sağlam bir temele oturtmayı amaçlamaktadır.

Grup bu politikaya dayanarak çevre sorunlarını, kaynak ve enerji sorunlarını ve bugün küresel ölçekte karşı karşıya kaldığımız diğer sosyal sorunları ürünleri, sistemleri ve hizmetleri aracılığıyla çözme görevini üstlendi. Alınan bu kararın amacı, Grubun tamamını sürdürülebilir bir şekilde geliştirmek ve kurumsal değerini daha da artırmak için çalışırken "sürdürülebilirlik" ve "emniyet, güvenlik ve rahatlık" hedeflerine eşzamanlı biçimde ulaşan müreffeh bir toplumun yaratılmasına katkıda bulunan "dünyanın önde gelen yeşil şirketi" olmaktır.

Grup, kurumsal etik ve uyum söz konusu olduğunda uyum politikasına katı bir şekilde uymaya ve şirket içi kontrolü güçlendirmeye devam edecektir.

Yönetim Hedefleri

"Yüksek Kaliteli" Büyüme Yolunda

Mitsubishi Electric Grup, daha yüksek düzeyde büyüme hedeflerine ulaşma çabalarıyla paralel olarak 2021 mali yılı büyüme hedeflerini en az 5 trilyon yen veya üzeri konsolide net satış ve %8 veya üzeri işletme geliri oranı olarak belirlemiştir. Grup aynı zamanda şu yönetim hedeflerine ulaşmak için sürekli ve istikrarlı bir şekilde çalışmaya da devam edecektir: %10 veya üzerinde özsermaye karlılık oranı elde etmek ve faizli borçların toplam varlıklara oranını %15 seviyesinde veya daha düşük seviyede tutmak.

Mitsubishi Electric Grup, 2017 mali yılında 4.238,6 milyar yen tutarında konsolide net satışa ve 270,1 milyar yen tutarında işletme gelirine ulaşmıştır. Buna ek olarak Grup, %10 veya üzerindeki özsermaye karlılık oranı ve %15 veya altındaki faizli borçların toplam varlıklara oranı ile ilgili yönetim hedeflerine sırasıyla %10,9 ve %8,4 gibi rekor rakamlarla ulaşmaya devam etmiştir.

[2021 Mali Yılı İtibarıyla Ulaşılması Beklenen Büyüme Hedefleri]

Net satışlar: 5 trilyon yen veya üzeri
İşletme geliri oranı: %8 veya üzeri

[Sürekli ve Kararlı Bir Şekilde Ulaşılması Beklenen Yönetim Hedefleri]

Özsermaye Karlılık Oranı: %10 veya üzeri
Faizli borçların toplam varlıklara oranı: %15 veya altı

Büyüme Stratejilerinin Desteklenmesi

Büyümeyi Destekleyen Unsurlarla Değer Oluşturma Üzerinden Büyüme Sağlama

Mitsubishi Electric Grup'un gücü, kontrol teknolojileri ve güç elektronikleri gibi çok çeşitli teknolojileri içeren verimli teknoloji varlıklarına dayalıdır. Grup buna ek olarak malzeme satın alma, üretim, kalite güvencesi, satış ve hizmetler gibi tümü gelişim kültürüyle yoğrulmuş alanları kapsayan sağlam bir faaliyet platformuna da sahiptir. Bu sayede Mitsubishi Electric Grup, çok çeşitli iş kollarındaki rekabet üstünlüğünden özgürce faydalanabileceği sağlam bir konuma sahiptir.

Bu doğrultuda Grup, büyüme stratejilerinin temeli olarak "güçlü iş birimlerini daha da güçlü hale getirme" ilkesini belirlemiştir. Mevcut durumda Grup; enerji sistemleri, taşımacılık sistemleri, bina sistemleri, fabrika otomasyonu (FA) sistemleri, otomotiv donanımları, uzay sistemleri, güç cihazları ile klima ve soğutma sistemleri olmak üzere sekiz iş alanını büyümeyi destekleyen unsurlar olarak belirlemiştir. Bu iş alanlarına odaklanan Grup; Japonya, Kuzey Amerika, Avrupa ve Çin'den Asya'dakiler gibi gelişmekte olan pazarlara kadar dünyanın dört bir yanındaki çeşitli pazarlarda faaliyetlerini genişletecektir. Grup, her bir pazarın ihtiyaçlarını karşılayarak müşterileri için değer sağlayıp oluşturmaya ve bu sayede sürdürülebilir büyümesini gelecekte de güvence altına almaya devam edecektir.

Teknolojik Sinerjiler ve İşletme Sinerjileri Üzerinden Ek Değer Yaratma

Mitsubishi Electric Grup, 2021 mali yılı büyüme hedeflerini ve iş faaliyetlerinin sürdürülebilir bir şekilde genişletilmesini güvence altına alma hedefiyle tüm ürünlerini, sistemlerini ve hizmetlerini geliştirirken geniş teknoloji ve iş faaliyeti yelpazelerini birbirleriyle birleştirerek ve koordine ederek ek değer yaratmak için girişimlerine ivme ve güç kazandırmaktadır.

Grup özellikle de güçlü teknoloji varlıklarının özgün kombinasyonları üzerinden teknoloji sinerjileri ve farklı iş faaliyetlerinin koordinasyonu üzerinden iş sinerjileri oluşturarak sunduğu her ürün ve sistemin performansını ve güvenilirliğini artırmayı amaçlamaktadır. Grup aynı zamanda teknolojileri, ürünleri, sistemleri ve hizmetlerini birleştirme hızını artırarak müşterilerinin karşı karşıya kaldığı iş sorunlarına ve ihtiyaçlarına yanıt verme kabiliyetini de geliştirecektir. Bu çabalar, Grubun mevcut pazarlardaki müşterileri arasındaki itibarını artırıp yeni faaliyet alanları ve pazarları geliştirerek karlarını artırma hedefinin göstergesidir.

Rekabet Gücünü Pekiştirmeye Yönelik Adımlar için Tahsis Edilen Kaynakların Artırılması

Mitsubishi Electric Grup, daha yüksek rekabet gücüne ulaşmak için yatırımlarının geri dönüşünü güvenceye almak amacıyla Grubun kısa vadede yatırım avantajları yakalarken hızlı büyümeyi güvence altına alabileceği ve çok az dalgalanmayla ya da hiç dalgalanma olmadan yüksek genişleme ihtimali sergileyen faaliyet alanlarına araştırma-geliştirme ve sermaye de dahil olmak üzere yüksek düzeyde yatırım kaynakları tahsis etmeye devam edecektir. Grup aynı zamanda yönetim kaynaklarını büyüme gösteren alanlara yeniden tahsis etmek üzere iş portföyünü inceleyecek ve yenileyecektir. Dahası Grup, aralıksız bir şekilde gelecekteki büyümeyi destekleyebilecek yeni ve güçlü iş birimleri oluşturarak bu portföyü güçlendirmek için çalışacaktır. Grup buna ek olarak, geleceğe dönük Ar-Ge çalışmaları aracılığıyla daha sağlam bir teknolojik platform oluşturup sürdürülebilir büyümeyi 2021 mali yılı ve sonrası için güvence altına alma kararlılığını da ortaya koymaktadır.

Mitsubishi Electric Grup, büyüme hızını artırma hedefine ek olarak şu üç bakış açısını göz önünde bulundurarak etkin bir şekilde işbirlikleri, şirket birleşmeleri ve şirket satın alımları yapacaktır: Grubun elinde bulunmayan ürün gruplarını ve teknoloji alanlarını tamamlayarak faaliyet alanını genişletmek; yeni bölge ve pazarlara açılırken satış ve servis ağları kurmak ve Grubun iş platformunu desteklemek amacıyla yeni müşteri demografilerine ulaşmak.

Sağlam Yönetim Temelleri Oluşturmak

Mitsubishi Electric Grup, yönetim temellerini güçlendirmek üzere sermaye verimini artırmak için sürekli olarak çaba göstermektedir. Grup, bunu amaçlayan girişimlerinin bir parçası olarak net satışlarını artırmaya ve maliyetleri azaltmaya devam ederken stok yenileme oranını, ticari alacak oranını ve Tam Zamanında faaliyetlerini iyileştirmeye yönelik faaliyetler yürütmektedir. Bu çabaları eksiksiz bir şekilde uygulamaya koymanın yanı sıra 2016 mali yılında Grup, iş segmentine göre varlık verimliliğini takip ederek tüm Grup faaliyetlerinin Özsermaye Karlılık Oranını artırmak üzere şirket içi bir performans göstergesi olan ROIC'yi (Yatırım Sermayesi Getirisi) (Mitsubishi Electric'in kendi standartlarına göre hesaplanmaktadır) uygulamaya koymuştur.

Mitsubishi Electric Grup gelecekte de tutarlı nakit akışı yaratmaya, büyüme alanlarına etkin şekilde yatırım yapmaya, kar artışına uygun ve dengeli hissedar kazancını sağlamaya ve şirket değerini artırmak için gereken tüm çabayı göstermeye devam edecektir.

Sürekli Yenilik

Mitsubishi Electric Grup, dengeli yönetim anlayışına olan bağlılığa dayalı yönetim politikalarını kararlılıkla uygulamaya devam ederken şirket sloganını (Changes for the Better (Değişerek Daha İyi Olmak)) uygulamaya koyacaktır. Çalışanlarımızın her biri sürekli yenilik yoluyla yeni ufuklar açmak şeklindeki ortak hedefi paylaşırken içinde bulunduğu dönüşümü sürdürmeyi hedefleyen Mitsubishi Electric Grup her zaman daha iyisini üreten bir kuruluş olarak olgunlaşacaktır.