Mitsubishi Electric Global

Başkanın Mesajı

fotoğraf: Başkan ve CEO

Biz, Mitsubishi Electric Grup olarak, sürekli teknolojik yenilik ve kesintisiz yaratıcılıkla etkin ve rahat bir toplumun oluşmasına katkıda bulunma Amacımıza sadık kalırız.

Bugüne kadar "büyüme", "kârlılık/verimlilik" ve "istikrarlılık" olmak üzere üç bakış açısına dayalı olarak dengeli kurumsal yönetim sağlamak için çaba sarf ettik ancak kısa bir süre önce bu bakış açıları arasında kârlılık ve varlık verimliliğine daha fazla önem vererek ticari faaliyetlere odaklanmaya başladık. Aynı zamanda, "işimiz aracılığıyla toplumsal zorlukların üstesinden gelme" temel ilkemize geri dönerek sürdürülebilirliğin de yönetimimizin temel taşı olarak hayata geçirilmesini sağladık." Bu yaklaşımla kurumsal değerlerimizin sürekli olarak gelişmesini sağlamaya çalışacağız ve topluma, müşterilerimize, paydaşlarımıza, çalışanlarımıza ve diğer tüm paydaşlara karşı sorumluluğumuzu yerine getireceğiz.

Ayrıca, müşterilerimizden elde edilen verileri dijital bir alanda birleştirerek, analiz ederek ve Grup içinde güçlü bağlar oluşturup fikirlerimizi bir araya getirerek bileşenlerimizi, sistemlerimizi ve entegre çözümlerimizi geliştirip yeni bir değer yaratacağız. Müşterilerimize bu şekilde oluşturduğumuz yeni değerin avantajlarını daha geniş bir şekilde ulaştırmak için "Döngüsel Dijital Mühendislik" şirketine dönüşecek ve bu sayede günümüzün çeşitli sosyal zorluklarının çözümüne katkıda bulunacağız.

Aynı zamanda, uygun olmayan çeşitli kalite kontrol uygulamalarına yanıt olarak, kalite güvencesi, organizasyon kültürü ve yönetişim olmak üzere üç temel reform alanını sürekli olarak takip edeceğiz. Ayrıca yönetim kurulu bünyesinde bu üç reformu izlemek için bir komite kurduk ve ilerlemelerini izlemek ve denetlemek için bir çerçeve oluşturduk. Güveni yeniden tesis etmeyi amaçlayan üç önemli reform alanını derinleştirip geliştirerek yeni bir Mitsubishi Electric'in kurulmasına kendimizi adamaya devam edeceğiz.

"Changes for the Better" (Daha İyisi İçin Değişim), değişip büyürken "daha iyisine ulaşma" tutumumuzu temsil etmektedir. Her birimiz, sürekli olarak değişimi hedefleyen güçlü bir irade ve tutkuyu paylaşıyor, daha da iyi bir geleceğe olan bağlılığımızı güçlendiriyoruz.

Şimdiden vermiş olduğunuz sürekli destekten dolayı teşekkür ederiz.

Kei Uruma

Kei Uruma

Başkan ve CEO