Mitsubishi Electric Global

AR-GE / Teknoloji

AR-GE Merkezleri

Mitsubishi Electric'in Japonya'da ve deniz aşırı ülkelerde araştırma merkezleri vardır. Söz konusu Mitsubishi Electric'in geleceğin ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik yeni teknolojileri olduğunda bunu başaran, sürekli geleceği düşünerek çalışan ve şirketin AR-GE ve işletme faaliyetlerini destekleyen araştırma merkezlerimizdir.

Japonya

İleri Teknoloji AR-GE Merkezi

Mitsubishi Electric'in tüm faaliyetleri ileri teknolojilere dayalıdır. Dolayısıyla İleri Teknoloji AR-GE Merkezi, ortak temel teknolojilerden yeni ürün geliştirmeye ve gelecekte yeni iş sahaları açmamıza yönelik AR-GE faaliyetlerine kadar çok çeşitli girişimlerle bizi desteklemektedir. Bu Merkez, Mitsubishi Electric'in dinamik olarak büyümesine yardımcı olmaktadır.

Bilgi Teknolojisi AR-GE Merkezi

Bilgi Teknolojisi AR-GE Merkezi bilgi teknolojisi, medya istihbaratı, elektro-optik mikrodalga ve iletişim teknolojileri alanlarındaki temel araştırma ve geliştirme faaliyetlerimizi kullanarak yeni iş geliştirmeye etkin bir şekilde katkıda bulunmaktadır. Ayrıca, lider olmamıza olanak sağlayan teknolojileri aramakta ve BT alanındaki AR-GE faaliyetlerimizin doğurduğu sonuçlarla mevcut işlerimizi yenilemekteyiz.

Endüstriyel Tasarım Merkezi

Endüstriyel Tasarım Merkezi, Mitsubishi Electric'in çok çeşitli ürün yelpazesinin (uzay, enerji, bina/toplum, toplu taşıma, bilgisayar/iletişim, ev elektroniği, görüntüleme, endüstri ve daha fazlası) tasarım geliştirme işinden sorumludur. Evrensel tasarımlarımız, bir kullanıcının bakış açısına göre tasarım yapma hedefimizi temsil etmektedir.

Japonya Dışında

Mitsubishi Electric Araştırma Laboratuvarları (MERL)

Mitsubishi Electric Araştırma Laboratuvarları (MERL) şirketin AR-GE grubunun Kuzey Amerika koludur ve elektronik, dijital iletişim, medya işleme, veri analitiği, mekansal bilgi işleme, mekatronik ve optimizasyon teknolojileri alanlarında uygulamaya dayalı temel araştırma ve ileri düzey geliştirme faaliyetlerini yürütmektedir.

Mitsubishi Electric R&D Centre Europe B.V. (MERCE)

MERCE, Fransa ve İngiltere olmak üzere iki araştırma tesisiyle Avrupa'nın en önde gelen AR-GE topluluğunun kalbinde faaliyet göstermektedir. MERCE, çevre ve enerji teknolojisi ile iletişim teknolojisi alanlarında araştırma ve geliştirme faaliyetleri yürütmektedir.

Fikri Mülkiyet Haklarının Korunması

Grubun FM faaliyetleri, yapısı ve stratejileri vurgulanmaktadır