Mitsubishi Electric Global

AR-GE / Teknoloji

AR-GE Organizasyonu

Mitsubishi Electric'in Japonya'da ve deniz aşırı ülkelerde araştırma merkezleri vardır. Söz konusu Mitsubishi Electric'in geleceğin ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik yeni teknolojileri olduğunda bunu başaran, sürekli geleceği düşünerek çalışan ve şirketin AR-GE ve işletme faaliyetlerini destekleyen araştırma merkezlerimizdir.

Japonya

İleri Teknoloji AR-GE Merkezi

Temel araştırmalardan yeni nesil ürün ve hizmetlerin geliştirilmesine kadar çok çeşitli yeni teknolojilerle yenilikler yapıyoruz. Ayrıca sosyal sorunlara çözüm sağlayan teknolojiler geliştiriyoruz.

Bilgi Teknolojisi AR-GE Merkezi

Kriptografi ve yapay zekadan radar sistemlerine ve yapay uydulara kadar çok çeşitli bilgi ve iletişim teknolojilerinde son teknoloji araştırma ve geliştirmeyi destekleyerek insanlara ve topluma katkıda bulunuyoruz.

Entegre Tasarım Merkezi

Geleceği göz önünde bulunduruyor, sosyal sorunları çözmek için ürün ve hizmetleri insan merkezli bir perspektiften tasarlayarak yeni bir değer yaratıyoruz.

İletişim Sistemleri Mühendislik Merkezi

İletişim ve görüntüleme teknolojilerini temel alarak, gelişmiş teknolojiler kullanarak çok çeşitli iş alanlarında yeni sistemler tasarlamak ve sunmak için çalışıyoruz.

Japonya Dışında

Mitsubishi Electric Araştırma Laboratuvarları (MERL)

Fiziksel modelleme ve simülasyon, Sinyal işleme, Kontrol, Optimizasyon ve Yapay zekada uygulamaya dayalı temel araştırma ve ileri düzey geliştirme faaliyetleri yürütüyoruz. Çalışmalarımızı yayınlayarak ve çok sayıda stajyer ve üniversiteyle işbirliği yaparak dünya araştırma topluluğuna güçlü bir şekilde dahil olan açık bir laboratuvarız.

Mitsubishi Electric R&D Centre Europe (MERCE)

Avrupa'nın önde gelen Ar-Ge topluluğunda yer alan Fransa ve Birleşik Krallık'taki iki araştırma merkeziyle yeni nesil iletişim ve bilgi sistemleri, güç elektroniği sistemleri ve çevre ve enerji sistemleri üzerinde araştırma ve geliştirme faaliyetleri yürütüyoruz.

Fikri Mülkiyet Faaliyetleri

Grubun FM faaliyetleri, yapısı ve stratejileri vurgulanmaktadır