Kullanım Şartları

Yasal Bildirimler

Bu Web sitesinde ("Site") yer alan veya yayınlanan her türden tüm bilgiler, materyaller, veriler ve elektronik dosyalar (topluca "MATERYALLER") Mitsubishi Electric Corporation tarafından yalnızca bilgilendirme amacıyla ve müşterilerine ve satıcılarına Mitsubishi Electric Corporation ile olan iş anlaşmalarında yardımcı olacak bir hizmet olarak sağlanmıştır. MATERYALLER, bu kullanım şartlarında ("Kullanım Şartları") belirtilen şartlar ve koşullara göre yönetilir ve bunlara tabidir. Mitsubishi Electric Corporation, bu Kullanım Şartları'nı istediği zaman SİZE bildirimde bulunmaksızın güncelleme hakkını saklı tutar ve ayrıca Site'de tanımlanan ürünlerde ve/veya hizmetlerde istediği zaman bildirimde bulunmaksızın iyileştirmeler ve/veya değişiklikler yapabilir. Bu Site'de yer alan MATERYALLER'den herhangi birini kullandığınızda veya indirdiğinizde bu Kullanım Şartları'nın SİZİN için (kendi adınıza veya bir şirket adına hareket eden bir şahıs olarak) bağlayıcı olmasını kabul edersiniz. Bu Kullanım Şartları'nın SİZİN için bağlayıcı olmasını kabul etmiyorsanız bu Site'den hiçbir MATERYAL indirmeyin veya yazdırmayın ve Site'yi ve MATERYALLER'i kullanmayı derhal durdurun.

Yetki

Bu Kullanım Şartları'nı kabul etmek üzere yasal hakka sahip olduğunuzu beyan ve garanti edersiniz. Doğrudan ya da dolaylı olarak SİZDEN kaynaklanan herhangi bir yetkisiz MATERYAL kullanımından sorumlu olmayı kabul edersiniz.

Telif Hakkı ve Ticari Marka Hakları

Bu Web sitesinde sunulan MATERYALLER'in telif hakları, ticari marka, alan adı, hizmet markası, patent, ticari sırlar veya diğer fikri mülkiyet hakları ve kanunları ile korunduğunu kabul ve ikrar edersiniz. Mitsubishi Electric Corporation tarafından açıkça yetki verilen durumlar hariç olmak kaydıyla MATERYALLER'i satmamayı, lisansını vermemeyi, kiralamamayı, değiştirmemeyi, dağıtmamayı, kopyalamamayı, çoğaltmamayı, aktarmamayı, kamuya açık bir şekilde sergilememeyi, kamuya açık bir şekilde uygulamamayı, yayınlamamayı, uyarlamamayı, düzenlememeyi veya MATERYALLER'den türev eserler oluşturmamayı kabul edersiniz. Tüm telif hakkı ayrıcalıkları saklıdır. "MITSUBISHI" tescilli bir ticari marka olup hiçbir şekilde kullanımına izin verilmemektedir ve bu Site'yi kullanmanız yoluyla da bu ticari markanın kullanılması için hiçbir lisans sağlanmamaktadır.

İzin Verilen Kullanımlar ve Sınırlamalar

MATERYALLER'in bu Kullanım Şartları'nda açıkça izin verilmemiş olan yeniden yayımlama, yeniden basma veya yeniden aktarma gibi herhangi bir amaç doğrultusunda kullanılması yasaktır. MATERYALLER'in yeniden yayımlanması, yeniden basılması veya yeniden aktarılmasına dair hiçbir zımni garanti bulunmamaktadır. Bu Site'deki MATERYALLER'in hiçbir bölümü, Mitsubishi Electric Corporation'ın açık yazılı onayı olmadan hiçbir web sayfasında, gopher veya FTP sitesinde, ilan panosu sisteminde veya başka elektronik arşiv veri tabanında yayınlanamaz ya da bir ücret karşılığı yeniden basılamaz veya kullanıma sunulamaz.

MATERYALLER'in kullanım hakkı bir mülkiyet devri değil bir lisans olup bu Kullanım Şartları'nda belirtilen sınırlamalara tabidir. Tüm telif hakkı ve diğer mülkiyet bildirimlerini oldukları şekilde bırakmanız şartıyla bu Site'de atıfta bulunulan ürünlerden herhangi birini satın almanıza ve/veya kullanmanıza yardımcı olması amacıyla MATERYALLER'in bir kopyasını tek bir bilgisayara indirebilirsiniz. Ayrıca bu MATERYALLER'in bir basılı kopyasını oluşturabilirsiniz. Bu Kullanım Şartları'nda açıkça belirtilen haller haricinde veya Mitsubishi Electric Corporation'dan özel yazılı izin almadığınız sürece aşağıdakileri yapamazsınız: (a) MATERYALLER'i değiştirmek veya herhangi bir ticari amaçla kullanmak; (b) bu Kullanım Şartları aracılığıyla SİZE verilmiş olan herhangi bir hakkı devretmek veya alt lisansını vermek; (c) MATERYALLER'i satışa sunmak veya kiralamak; (d) MATERYALLER'de bulunan herhangi bir Yazılım'ı kaynak koduna dönüştürmek, kodunu açmak, üzerinde ters mühendislik uygulamak veya parçalarına ayırmak; (e) herhangi bir telif hakkını, ticari marka veya diğer mülkiyet bildirimlerini MATERYALLER'den çıkarmak; (f) Mitsubishi Electric Corporation veya bağlı şirketlerinin fikri mülkiyet haklarına müdahale eden herhangi bir eylemde bulunmak veya (g) MATERYALLER'in tamamını veya bir kısmını kopyalamak, sergilemek, devretmek, lisansını vermek, çoğaltmak, basmak, indirmek, yüklemek, yayınlamak, aktarmak, dağıtmak veya satmak ya da MATERYALLER'i bir türev eser oluşturmak için kullanmak. Bu Kullanım Şartları'nda açıkça belirtilen haller dışında SİZE verilmiş olan açık veya zımni başka hiçbir hak bulunmamaktadır.

Bağlantılar

Mitsubishi Electric Corporation veya alt şirketleri ile bağlı şirketleri diğer İnternet sitelerine veya kaynaklarına bağlantılar sağlayabilir ancak bu siteler veya kaynaklar üzerinde hiçbir şekilde kontrol sahibi değildir. Mitsubishi Electric Corporation veya alt şirketleri ile bağlı şirketlerinin bu dış sitelerin veya kaynakların kullanılabilirliğinden sorumlu olmadığını kabul ve ikrar edersiniz. Mitsubishi Electric Corporation bu tür sitelerde veya kaynaklarda bulunan veya buralarda kullanıma sunulan hiçbir İçerik, reklam, ürün veya diğer materyalleri onaylamaz ve bunlardan sorumlu ya da yükümlü değildir ve bu tür bir site veya kaynakta ya da bunlar aracılığıyla kullanıma sunulan herhangi bir İçerik, mal veya hizmetin kullanılması veya bunlara güvenilmesi nedeniyle ya da bununla bağlantılı olarak oluşan veya oluştuğu iddia edilen hiçbir hasar veya kayıptan doğrudan veya dolaylı olarak sorumlu ya da yükümlü olmayacaktır.

Mitsubishi Electric Corporation Sitesi'nin Mitsubishi Electric Corporation'ın kontrolünde olmayan ve Mitsubishi Electric Corporation tarafından bulundurulmayan diğer web sitelerine bağlantı içerebileceğini unutmayın. Mitsubishi Electric Corporation bu sitelerin içeriğinden sorumlu değildir.

Mitsubishi Electric Corporation Sitesi'ne bağlantı eklemek isteyen üçüncü taraflar için lütfen aşağıdaki kurallara bakın. Bu prosedürlerin yerine getirilmesi halinde Mitsubishi Electric Corporation'ın onayı gerekecektir.

 1. Aşağıdaki listeye uygun olan bir web sitesine bağlantılar kabul edilmeyecektir:
  • Kamusal düzene ve ahlaka zarar veren ve müstehcen/dinen aşağılayıcı içerikler veya yorumlar barındıran bir web sitesi
  • Mitsubishi Electric Corp.'u veya herhangi bir üçüncü tarafı karalayan, iftira eden veya tehdit eden ve şirketin güvenini zedeleyecek içerik barındıran bir web sitesi
  • Bir üçüncü tarafın telif hakkını veya başka herhangi bir fikri mülkiyet hakkını ihlal eden ve zarara ve yükümlülüğe yol açacak içerik barındıran bir web sitesi
  • Yasa dışı içerik barındıran bir web sitesi
 2. Mitsubishi Electric Web Sitesinin web siteniz içinde bir çerçevede değil ayrı bir pencerede açıldığından emin olun.
 3. Bağlantının Mitsubishi Electric Web Sitesinin bağlantısı olduğunu açık bir şekilde belirtin.
  • * Metin bağlantısı için 'Mitsubishi Electric Web Sitesi', 'Mitsubishi Electric' veya 'Mitsubishi Electric Corporation' ifadelerinden birini kullanın

Mitsubishi Electric web sitesine bağlantı verme izni web sitesinde teknik hataların veya içerik hatalarının olmayacağını garanti etmez; bu nedenle Mitsubishi Electric, bağlantının neden olabileceği hiçbir problemden sorumlu tutulmayacaktır.
Mitsubishi Electric web sitesinin URL'si veya içeriği, bildirimde bulunulmaksızın değiştirilebilir veya sonlandırılabilir.

Mitsubishi Electric tarafından web sitesi bağlantısının sonlandırılmasına dair bir talep alınması halinde bağlantı derhal sonlandırılmalıdır.

Materyallerin Mülkiyeti ve Materyallerde Yapılacak Değişiklikler

MATERYALLER'in tüm kopyaları dahil olmak üzere MATERYALLER'deki ve MATERYALLER'e ilişkin mülkiyet hakkı, mülkiyet ve tüm fikri mülkiyet haklarının aksi belirtilmediği sürece Mitsubishi Electric Corporation veya alt şirketleri ile bağlı şirketlerine ait olduğunu ve onlarda kalacağını kabul edersiniz. MATERYALLER bildirimde bulunulmaksızın her zaman periyodik olarak değiştirilebilir, iyileştirilebilir veya güncellenebilir. Bu Site'deki MATERYALLER'den herhangi birine ilişkin en güncel ürün bilgilerini, veri sayfalarını, teknik bilgileri ve ek ayrıntıları almak için Bize Ulaşın bağlantısını kullanarak bize ulaşabilirsiniz.

Ürün Bilgileri

Ürünler stoklarla sınırlıdır. MATERYALLER'de açıklanan bir ürünü taşıma, araç, tıp, havacılık, nükleer veya denizaltı cihazları veya sistemleri gibi özel uygulamalarda kullanmayı düşünüyorsanız lütfen Bize Ulaşın.

Global Kullanılabilirlik

Mitsubishi Electric Corporation, Site'de ülkenizde henüz duyurulmamış veya kullanıma sunulmamış olan Mitsubishi Electric Corporation ürünleri, programları ve hizmetlerine atıflar içeren bilgiler yayınlayabilir. Bu atıflar Mitsubishi Electric Corporation'ın ilgili ürünleri, programları veya hizmetleri ülkenizde de duyurmayı planladığını ima veya ifade etmez. Bölgenizde kullanıma sunulabilecek ürünler, programlar ve hizmetler hakkında bilgi için yerel Mitsubishi Electric Corporation bayinize danışın.

Feragat ve İstisna

 1. A. Garantilerden Feragat. MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION, ALT ŞİRKETLERİ VE BAĞLI ŞİRKETLERİ, MATERYALLER'DE AÇIKLANAN ÜRÜNLERİN VE HİZMETLERİN HERHANGİ BİR AMAÇ İÇİN UYGUN OLDUĞUNA DAİR HİÇBİR BEYANDA BULUNMAMAKTADIR. MATERYALLER "OLDUĞU GİBİ", TÜM KUSURLARIYLA BİRLİKTE, ZIMNİ TİCARİ ELVERİŞLİLİK, HERHANGİ BİR AMACA UYGUNLUK, MÜLKİYET VE FİKRİ MÜLKİYET HAKLARININ İHLAL EDİLMEMESİ DAHİL ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK ÜZERE AÇIK VEYA ZIMNİ HİÇBİR TÜRDE HİÇBİR BEYAN VEYA GARANTİ OLMAKSIZIN SUNULUR. Bazı ülkeler/yargı bölgeleri zımni garantilerin hariç tutulmasını yasakladığından yukarıdaki istisnalar SİZİN için geçerli olmayabilir.
 2. B. Sorumluluğun Sınırlandırılması. Bu Site'de yer alan MATERYALLER teknik yanlışlıklar veya yazım hataları içerebilir. Mitsubishi Electric Corporation, materyallerin doğru veya eksiksiz olduğunu ya da bu Site aracılığıyla gösterilen veya dağıtılan herhangi bir tavsiyenin, görüşün, beyanın veya diğer bilgilerin güvenilir olduğunu garanti etmez. Bu tür bir tavsiye, görüş, beyan veya başka bilgiye güvenme konusunda riskin tamamen SİZE ait olduğunu kabul edersiniz. Mitsubishi Electric Corporation, alt şirketleri ve bağlı şirketleri MATERYALLER'i kullanımınızdan kaynaklanan hiçbir hasar, yükümlülük veya diğer kayıp ya da MATERYALLER'i kullanmanız sonucunda oluşan hiçbir üçüncü taraf hakkı ihlaline ya da ticari sır ihlaline ilişkin hiçbir iddia konusunda hiçbir sorumluluk kabul etmez. MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION VEYA ALT ŞİRKETLERİ VE BAĞLI ŞİRKETLERİ MATERYALLER'İN KULLANILMASIYLA VEYA KULLANILAMAMASIYLA BAĞLANTILI OLARAK SÖZLEŞME İHLALİ EYLEMİ, İHMAL VEYA HAKSIZ FİİL EYLEMİYLE OLUŞAN HİÇBİR DOĞRUDAN, DOLAYLI, ARIZİ, CEZAİ, ÖZEL VEYA BAĞLI HASAR NEDENİYLE (HERHANGİ BİR SINIRLAMA OLMAKSIZIN KULLANIM KAYBI, İŞ DURMASI, BİLGİ KAYBI, VERİ KAYBI VEYA YANLIŞLIĞI, KAR KAYBI, TASARRUF KAYBI, İKAME MALLARIN, HİZMETLERİN VEYA TEKNOLOJİLERİN TEDARİK EDİLME MASRAFLARI VEYA MAKUL KONTROLÜ DIŞINDAKİ HERHANGİ BİR KONU DAHİL) HİÇBİR KİŞİYE VEYA KURULUŞA KARŞI HİÇBİR DURUMDA, MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION VEYA ALT ŞİRKETLERİNDEN VE BAĞLI ŞİRKETLERİNDEN BİRİ SÖZ KONUSU HASARLARIN OLUŞMA İHTİMALİ KONUSUNDA AÇIKÇA UYARILMIŞ OLSA DAHİ SORUMLU OLMAYACAKTIR. Bazı ülkeler/yargı bölgeleri doğrudan, arızi, özel veya bağlı hasarlar gibi belirli hasarların hariç tutulmasına ya da sınırlandırılmasına izin vermemektedir; bu nedenle yukarıdaki sınırlamalar SİZİN için geçerli olmayabilir.

Üçüncü Taraflardan Gelen Bilgiler

MATERYALLER üçüncü taraflarca sağlanan bilgiler ve/veya üçüncü taraflarca işletilen Web sitelerine bağlantılar içerebilir. Bu tür üçüncü taraf sitelerini kullanmanız halinde bu Site'den riski tamamen SİZE ait olmak üzere ayrılırsınız. Mitsubishi Electric Corporation hiçbir şekilde hiçbir üçüncü taraf bilgisini veya Web sitesini işletmemekte veya kontrol etmemektedir; dolayısıyla bu bilgilere veya bağlantılı Web sitelerine ya da buralarda görülen bilgilere ilişkin hiçbir garanti veya beyanda bulunmamakta ve bunları onaylamamaktadır. Bağlantılar, Mitsubishi Electric Corporation'ın herhangi bir bağlantılı Web sitesini veya burada yer alan bilgileri desteklediği veya onayladığı ya da Mitsubishi Electric Corporation'ın bu üçüncü taraf Web sitesinde gösterilen ticari marka, ticari ad, logo veya telif hakkı sembolüyle ilgili veya bağlantılı olduğu veya bunları kullanmak için yasal yetkiye sahip olduğu anlamına gelmeyecektir. MATERYALLER'de atıfta bulunulan veya yer alan diğer tüm marka ve ürün adları, ilgili sahiplerinin ticari markaları ve hizmet markalarıdır.

SİZİN Tarafınızdan Sağlanan Bilgiler

Mitsubishi Electric Corporation Site aracılığıyla hiçbir gizli veya kişisel bilgiyi Mitsubishi Electric Corporation'a göndermenizi istemez ve SİZİN bu bilgileri göndermemeniz gerekir. Site aracılığıyla doğrudan veya dolaylı olarak Mitsubishi Electric Corporation'a sağladığınız hiçbir bilginin gizli veya kişisel bilgi olarak düşünülmeyeceğini kabul edersiniz. Site aracılığıyla Mitsubishi Electric Corporation'a bilgi ve/veya materyaller gönderdiğinizde Mitsubishi Electric Corporation'a bu bilgileri ve materyalleri kullanmak, çoğaltmak, görüntülemek, aktarmak ve dağıtmak üzere sınırsız, geri alınamaz, tüm dünyada geçerli, telifsiz bir lisans vermiş olursunuz. Ayrıca Mitsubishi Electric Corporation'ın SİZİN veya adınıza hareket eden herhangi birinin Mitsubishi Electric Corporation'a sağladığı tüm fikirleri, kavramları veya teknik bilgileri kullanabileceğini kabul edersiniz. Ayrıca Mitsubishi Electric Corporation'a SİZİN tarafınızdan verilmiş olan hiçbir bilginin veya materyalin küçük düşürücü, tehdit edici, müstehcen, rahatsız edici veya başka bir şekilde yasa dışı hiçbir bilgi veya materyal içermediğini veya bir üçüncü tarafın tescilli markalı materyallerini içermediğini Mitsubishi Electric Corporation'a garanti ve beyan edersiniz. Gönderdiğiniz içeriğin sorumluluğunun Mitsubishi Electric Corporation'a değil SİZE ait olduğunu kabul edersiniz. İçeriğe ilişkin olarak yasallık, güvenilirlik, uygunluk, orijinallik ve telif hakkı dahil tüm sorumluluk SİZE aittir.

Yargı Yetkisi ve Yargılama Yeri

Bu Site Mitsubishi Electric Corporation'a aittir ve Mitsubishi Electric Corporation tarafından Marunouchi, Tokyo, Japonya'daki ofislerinden yönetilir. Site Japonya kanunlarına göre yönetilip yorumlanacak; telif hakkı, ticari marka ve patenti etkileyen konularda Japon hukukuna göre yönetilip yorumlanacaktır. Bu Site, Uluslararası Satım Sözleşmelerine İlişkin Birleşmiş Milletler Antlaşması tarafından yönetilmeyecektir; bu antlaşmanın uygulanması açıkça hariç tutulmuştur. Ayrıca bu Site'de yer alan MATERYALLER'in kullanılması veya kullanılamaması sonucunda bir hukuk davası açılması durumunda bu davanın Japonya'nın Tokyo ilinde, Tokyo Bölge Mahkemesinde açılacağını kabul edersiniz. Bu Site'yi kullandığınızda MATERYALLER'in kullanımından veya kullanımıyla bağlantılı olarak oluşan tüm anlaşmazlıklar için bu mahkemelerin yargı yetkisini gayri kabili rücu olarak kabul edersiniz.

Değişiklikler

Mitsubishi Electric Corporation bu Kullanım Şartları'nı değiştirme veya revize etme hakkını saklı tutar. Değişiklikler ve güncellemeler için lütfen bu Kullanım Şartları'nı düzenli olarak kontrol edin. Bu Kullanım Şartları'ndaki değişikliklerin yayımlanmasından sonra bu Site'yi kullanmaya devam etmeniz, bu değişiklikleri kabul ettiğiniz anlamına gelir. Mitsubishi Electric Corporation Site'nin herhangi bir özelliğini, Site'nin kullanılabilirliğini veya Site'nin özelliklerini istediği zaman sonlandırabilir, değiştirebilir, askıya alabilir veya durdurabilir. Mitsubishi Electric Corporation ayrıca özellikler ve hizmetler üzerinde kısıtlamalar getirebilir ve Site'ye erişiminizi bildirimde bulunmadan veya sorumluluk sahibi olmadan sınırlandırabilir.

İhracat Kontrol Yasaları

Mitsubishi Electric Corporation, bu Site'deki MATERYALLER'in SİZİN bulunduğunuz yerde kullanıma uygun veya kullanılabilir olduğuna dair hiçbir beyanda bulunmaz. MATERYALLER'e içeriklerinin yasa dışı olduğu bölgelerden erişilmesi yasaktır. Bu Site'ye erişerek erişimi kendi inisiyatifinizle gerçekleştirdiğinizi ve geçerli yerel kanunlara uymanın SİZİN sorumluluğunuzda olduğunu kabul edersiniz. MATERYALLER'de sağlanan ürünler veya teknolojiler Japonya'daki ve diğer ülkelerdeki ihracat yasalarına ve düzenlemelerine tabidir. Geçerli ihracat kontrol yasaları ve düzenlemelerine uymayan her türlü sapma veya yeniden ihraç etme ya da geçerli ihracat kontrol yasalarının ve düzenlemelerinin her türlü ihlali yasaktır.

Acentelik veya Ortaklık Olmaması

Bu Site'de yer alan MATERYALLER'e erişmeniz ve bunları kullanmanız sonucunda SİZİN ile Mitsubishi Electric Corporation ve herhangi bir alt şirketi ve bağlı şirketi arasında hiçbir ortak girişim, ortaklık, istihdam veya acentelik ilişkisi bulunmadığını kabul ve ikrar edersiniz. Mitsubishi Electric Corporation veya alt şirketleri ile bağlı şirketlerini ilzam edecek hiçbir yetkiye veya güce sahip olmadığınızı ve kendinizi bu tür bir yetkiye sahipmiş gibi ya da Mitsubishi Electric Corporation veya herhangi bir alt şirketi ile bağlı şirketinin bir temsilcisi, acentesi veya çalışanı olarak beyan etmeyeceğinizi ya da sunmayacağınızı kabul edersiniz. Mitsubishi Electric Corporation veya alt şirketleri ile bağlı şirketleri SİZİN tarafınızdan gerçekleştirilmiş olan hiçbir beyandan, eylemden veya ihmalden hiçbir durumda sorumlu olmayacaktır.

Fesih

Mitsubishi Electric Corporation MATERYALLER'i kullanma hakkınızı istediği zaman, istediği gerekçeyle, SİZE karşı hiçbir sorumluluk yüklenmeksizin sonlandırabilir. Bu Kullanım Şartları'nda yer alan herhangi bir şartı ihlal etmeniz halinde de MATERYALLER'i kullanma hakkınız derhal feshedilecektir. Fesih üzerine MATERYALLER'i kullanmayı derhal bırakacak ve elinizde bulunan MATERYALLER'in tüm versiyonlarını ve kopyalarını imha edeceksiniz.

Bölünebilirlik

Bu Kullanım Şartları'nın herhangi bir hükmünün veya bir hükmünün herhangi bir kısmının herhangi bir nedenle geçersiz veya yürütülemez kabul edilmesi halinde bu geçersizlik ilgili hükmün geri kalan kısmının ve/veya bu Kullanım Şartları'nın diğer hükümlerinin geçerliliğini etkilemeyecek; bunlar geçerli ve yürütülebilir kalacaktır.

Sözleşmenin Bütünlüğü

Bu Kullanım Şartları SİZİN ile Mitsubishi Electric Corporation arasındaki bu Site'ye ilişkin sözleşmenin tamamını teşkil etmekte olup SİZİN ile Mitsubishi Electric Corporation arasında herhangi bir ortamda bulunan eski ve yeni tüm iletişimlerin ve tekliflerin yerine geçer.

Çeşitli Hükümler

Bu Kullanım Şartları'nda açıkça verilmemiş olan tüm haklar Mitsubishi Electric Corporation ve bağlı şirketlerinde saklıdır.

Mitsubishi Electric Corporation
Tokyo Building
2-7-3, Marunouchi, Chiyoda-ku,
Tokyo 100-8310, Japonya
Tüm hakları saklıdır.

Sorularınız, yorumlarınız veya geri bildirim için lütfen Bize Ulaşın