DERHAL YAYINLANACAKTIR No. 3238

Bu metin söz konusu basın bülteninin resmi İngilizce versiyonunun çevirisidir. Yalnızca referans olması ve kolaylık sağlaması amacıyla hazırlanmıştır. Ayrıntılar ve/veya özellikler için lütfen orijinal İngilizce metne başvurun. Herhangi bir tutarsızlık durumunda orijinal İngilizce versiyonun içeriği geçerlidir.

Mitsubishi Electric, Elektrik Enerjisi Uygulamaları için Yeni Gaz İzolasyonlu Şalt Tesisi Teknolojileri Geliştirdi

Çevre dostu teknoloji sülfür florür kullanımını azaltacak

PDF Version (PDF:685.2KB)

TOKYO, 17 Ocak 2019 - Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) bugün gaz izolasyonlu şalt tesisleri için iki teknoloji geliştirdiğini açıkladı: Yüksek voltajlı enerji sistemlerinde kullanılan sülfür florürlü (SF6) gaz izolasyonlu şalt cihazlarında elektrik akımı kesintisinde yüzde 25 oranında iyileşme sağlayan ark soğutma teknolojisi ve yüksek voltajlı iletkenlerde izolasyon performansını yüzde 30 oranında arttıran yüksek yoğunluklu dielektrik kaplama teknolojisi. Bu iki yeni teknoloji, şalt tesislerinin ebadının daha da küçülmesine katkıda bulunarak CO2’den 22.800 kat daha fazla küresel ısınma potansiyeli taşıyan SF6 gazının kullanımının azaltılmasına yardımcı olacak.

Resim 1 Sistem bileşenleri / Ark soğutma teknolojisi / Yüksek voltajlı iletkenler için yüksek yoğunluklu dielektrik kaplama teknolojisi

Temel Özellikler

1)
Akım kesici için geliştirilen ark soğutma teknolojisi, akım kesme performansında yüzde 25 oranında iyileşme sağlar
- Benzersiz bir soğutucu yardımıyla oluşturulan yüksek basınçlı gaz, akım kesme sırasında iletken arkı (iletken plazma) etkin bir biçimde soğutur ve sonrasında söndürür.
- Arkın izolasyonlu gaza dönüşümüyle arktan gelen akım debisi azaltılır ve böylelikle soğutucu kullanılmayan geleneksel yöntemle kıyaslandığında akım kesme performansında yüzde 25 oranında iyileşme sağlanır.
Ayrıntılı bilgi:
Akım kesicide bulunan iki çift elektrot, elektrik enerjisi temin edilirken kapalı kalır. Elektrotlar açıldığında, iletken ark nedeniyle akımın hemen kesilmesi mümkün olmaz. Geleneksel yöntemde ısı seviyesini düşürmek amacıyla arka gaz akışı sağlanarak arkın sönmesi sağlanır. Mitsubishi Electric’in yeni ark soğutma teknolojisi, arkı etkin bir biçimde soğutmak ve sonrasında söndürmek için yüksek basınçlı gaz jeti oluşturmak amacıyla benzersiz bir soğutucu kullanır (Resim 2).
2)
Yüksek yoğunluklu dielektrik kaplama teknolojisi, dielektrik performansını yüzde 30 oranında arttırır
- Yüksek yoğunluklu dielektrik kaplama teknolojisi, yüksek voltajlı iletkenlerde dielektrik kaplama katmanını yoğunlaştırır ve böylelikle dielektrik kaplama katmanı kullanılmayan uygulamalara kıyasla dielektrik performansta yüzde 30 oranında artış sağlar.
Ayrıntılı bilgi:
Şalt tesisinde, sıkıştırılmış SF6 gazı metal bir yüksek voltajlı iletken ile topraklanmış tank arasına enjekte edilir. Eğer iletkenin metal yüzeyleri kaplanmamışsa, yalnızca birkaç μm yüzey sertliği elektrik boşalmasına neden olabilir ve böylece SF6 gazının dielektrik performansını azaltabilir. Mitsubishi Electric’in yeni dielektrik kaplama teknolojisi, söz konusu boşalmaları engelleyerek dielektrik performansını iyileştirir. Ayrıca dielektrik kaplamanın yoğunlaştırılması, dielektrik kaplama katmanındaki havadan kaynaklanan boşalmaları engeller (Resim 3).
3)
Ebadın küçültülmesi SF6 gazının kullanımında düşüş sağlar
- Yeni ark soğutma teknolojisiyle elde edilen gelişmiş akım kesme özelliği, kesici sayısının ikiden bire düşürülmesini mümkün kılar.
- Yeni yüksek yoğunluklu dielektrik kaplama teknolojisi, iletken yüzeylerden kaynaklanan boşalmaları bastırarak SF6 gaz tankının ebadının küçültülmesini mümkün kılar.
Ayrıntılı bilgi:
Gaz izolasyonlu şalt tesisi, içerisinde bir kesici ve yüksek voltajlı iletken bulunan bir SF6 gaz tankı içerir. Geleneksel tasarımlarda, Japon JEC-2300 standardına ve IEC 62271-100 uluslararası standardına uyum için iki kesici kullanılmaktaydı. Bununla birlikte, Mitsubishi Electric’in yeni gaz izolasyonlu şalt tesisi gelişmiş akım kesme performansı sağlayan yeni ark soğutma teknolojisi sayesinde yalnızca bir kesici gerektirir. Ayrıca yüksek voltajlı iletkende kullanılan yoğun kaplama katmanı dielektrik performansını arttırır ve iletkenle topraklanmış kaplayıcı arasındaki mesafeyi azaltarak daha küçük bir kaplayıcı kullanılmasını mümkün kılar. Sonuç olarak kesici adedinin azaltılması ve tank boyutunun küçültülmesi sayesinde kullanılan SF6 gazında düşüş sağlanır.

Haber içerikleri, yayınlandıkları tarihten sonra güncel olmayan bilgiler içerebilir ve/veya bildirimde bulunmadan değiştirilebilir.