DERHAL YAYINLANACAKTIR No. 3250

Bu metin söz konusu basın bülteninin resmi İngilizce versiyonunun çevirisidir. Yalnızca referans olması ve kolaylık sağlaması amacıyla hazırlanmıştır. Ayrıntılar ve/veya özellikler için lütfen orijinal İngilizce metne başvurun. Herhangi bir tutarsızlık durumunda orijinal İngilizce versiyonun içeriği geçerlidir.

Mitsubishi Electric CDP Tedarikçi Lideri

Şirketin çevre faaliyetleri üst üste üçüncü yıl takdir edildi

PDF Version (PDF:420KB)

TOKYO, 7 Şubat 2019Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) bugün şirketleri ve yerel yönetimleri çevresel etkilerini sorumluluk esasıyla yönetmeye teşvik eden küresel bir değerlendirme sistemi olan CDP’nin (eski adıyla Karbon Saydamlık Projesi) tedarik zinciri programında yer verdiği üstün iklim yönetimi uygulamalarından ötürü Mitsubishi Electric’in en üst düzey listeye girmeye hak kazandığını açıkladı. Böylelikle Mitsubishi Electric üst üste üçüncü yıl CDP’nin Tedarikçi Liderleri Kurulu’na kabul edilmiş oldu.

Sıralamalar CDP üye şirketlerinin tedarik zincirlerinde yer alan tedarikçilere gönderilen anketlerin sonuçlarına göre belirleniyor.

CDP, Ocak ayında Mitsubishi Electric’in sırasıyla iklim değişikliğinin etkilerini hafifletmek ve su kaynaklarını korumak için gösterdiği üstün çabalardan ötürü üst üste üçüncü kez CDP İklim 2018 A Listesi’ne ve CDP Su 2018 A Listesi’ne girmeye hak kazandığını açıkladı.

Mitsubishi Electric, düşük karbon, geri dönüşüme dayalı toplumların yaratılması ve biyolojik çeşitliliğe duyulan saygının arttırılması konularına odaklanan Çevre Vizyonu 2021 planı çerçevesinde, çevre yönetimi ilkelerini güçlendiriyor ve “küresel ve önde gelen çevre dostu bir şirket” olma yolunda çevresel girişimlerini sürdürüyor. Önümüzdeki 10 ila 30 yıllık dönem için Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’nin (SDG’ler) gerçekleştirilmesine yönelik uzun vadeli bir çevre vizyonu geliştiren Mitsubishi Electric; küresel üretim, tedarik zincirleri ve altyapı tesislerinin çevresel etkilerini minimum düzeye indirgemek suretiyle sürdürülebilir toplumların, güvenli ve konforlu yaşam tarzlarının hayata geçirilmesini sağlayarak refah düzeyinin arttırılmasına katkıda bulunuyor.

CDP, küresel değerlendirme girişimlerini desteklemek için çalışan bir sivil toplum kuruluşu. Şirketlere ve belediyelere; iklim değişikliği, su güvenliği, ormanlar, tedarik zincirleri ve kentler gibi konularda çevreyi ilgilendiren soruların yer aldığı anketler dağıtan CDP, bu sorulara verilen yanıtları değerlendirerek yatırımcıların bilinçli kararlar vermelerine yardımcı oluyor.

Haber içerikleri, yayınlandıkları tarihten sonra güncel olmayan bilgiler içerebilir ve/veya bildirimde bulunmadan değiştirilebilir.