Geleceği şekillendirmeye aday çevreci teknolojileriyle dikkat çeken Mitsubishi Electric, dünyanın ilk hibrit iklimlendirme sistemi olma özelliğini taşıyan “Hybrid City Multi Sistemler” ile yüksek enerji tasarrufu ve ideal konfor sağlıyor. Mekan ısıtmasında enerjinin su kullanılarak aktarıldığı ısı geri kazanımlı “Mitsubishi Electric Hybrid City Multi Sistemler”, karbon salımının ve işletme giderlerinin azaltılmasına büyük katkıda bulunuyor. Eşzamanlı ısıtma ve soğutmayı sadece iki borulu bir alt yapı ile sunabilen sistem, kolay ve düşük maliyetli montaj avantajı da sunuyor.

Günümüzde hızla azalan enerji kaynakları ve artan yakıt maliyetleri, ısıtma ve soğutmada düşük karbon salımlı ve düşük maliyetli teknolojileri zorunlu kılıyor. Bu noktada, çevreci buluşlar ve inovatif çözümler gittikçe daha fazla önem kazanıyor. Kurulduğu 1921 yılından bu yana dünyanın "ilk"leri, "en hızlı"ları ve "en büyük"leriyle dolu başarılarının üzerine yeni başarılar inşa etmeyi sürdüren Mitsubishi Electric, çevreci teknolojiler alanındaki önemli bir buluşu olan dünyanın ilk hibrit iklimlendirme sistemleri ile yüksek enerji tasarrufu ve ideal konfor sunuyor.

Küresel ölçekte öncü bir yeşil şirket olma yolunda ilerleyen Mitsubishi Electric, hibrit iklimlendirme sistemleriyle düşük karbon salımlı çevreci uygulamalarının kapsama alanını genişletiyor. Geleceği şekillendirecek teknolojiler ve yenilenebilir çözümler geliştirme misyonuyla hareket eden marka, “Mitsubishi Electric Hybrid City Multi Sistemler” ile daha iyi bir dünya için karbon salımını azaltıyor ve bu amaçla oluşturulan yeni yönetmeliklere de uyum sağlıyor. Geleneksel ısıtma ve soğutma teknolojilerinin geldiği son nokta olan “Hybrid City Multi (HVRF) Sistemler”, ısı geri kazanımlı eş zamanlı ısıtma ve soğutma gerçekleştirmek için iki borulu teknolojisini ve suyun yaratıcı birleşimini kullanarak optimum konfor ve verim sunuyor. Sistem, kolay ve düşük maliyetli montaj avantajı da sağlıyor.

Farklı ihtiyaçlara, aynı anda, ideal iklimlendirme…

Farklı talepler için bile eşzamanlı olarak en ideal iklimlendirmeyi sağlayabilen bu teknoloji, Mitsubishi Electric’e özgü iki borulu sistem sayesinde, tek bir sisteme bağlı iç ünitelerin aynı anda bir kısmında ısıtma yapılırken diğer kısmında soğutma yapılmasına olanak tanıyor. Geleneksel sistemlerin aksine, bu geçişlerin yapılması sırasında sistemin durmasına gerek kalmıyor. Böylece sistemin çalışma modunun değiştirilmesinden kaynaklanabilecek ısıtma ve soğutma kesintilerinin ve buna bağlı oluşabilecek kullanıcı memnuniyetsizliğin önüne geçilmiş oluyor.

HVRF Sistemler’in sunduğu modern ısıtma ve soğutma çözümleri; ofis binaları, oteller, sağlık merkezleri, hastaneler, okullar, apartmanlar, alışveriş merkezleri ve diğer ticari binalar için rahatlıkla kullanılabiliyor. Bu inovatif teknoloji; toplantı odaları, çalışma alanları, sistem odaları gibi tüm yıl boyunca eşzamanlı ısıtma ve soğutmaya gereksinim duyan mekanların ihtiyacını ısı geri kazanım teknolojisi ile verimli bir şekilde karşılıyor. Muayenehaneler, hasta odaları ve personel odaları gibi farklı odaların farklı iklimlendirme ihtiyaçlarına aynı anda cevap vererek maksimum konfor sağlıyor.Sistemin bağımsız ayar ve eşzamanlı ısıtma-soğutma yapabilme özelliği, örneğin bir otelde misafirlere klimanın çalışma modunu kendi istekleri doğrultuda seçebilme özgürlüğü de tanıyor. Kusursuz iklimlendirme ile konaklama boyunca konforlu ve sorunsuz bir ortam yaratıyor.

Maksimum verim ve yüksek enerji tasarrufu

Tek bir sisteme bağlı iç ünitelerde, aynı anda hem ısıtma hem de soğutma gereksinimi olması durumunda bir Mitsubishi Electric teknolojisi olan iki borulu ısı geri kazanım çalışması ile daha fazla enerji tasarrufu sağlanıyor. Soğutma yapan iç ünitenin atık enerjisi dış üniteden atılmak yerine, Hybrid Akış Kontrol ünitesi (HBC: Hybrid Branch Controller) sayesinde ısıtma yapan iç üniteye aktarılıyor ve bu sayede sistem verimi maksimize ediliyor.

Kolay ve düşük maliyetli montaj

Hybrid City Multi (HVRF) Sistemler, basitleştirilmiş iki borulu tasarımı ile uygulamacılara ve mekanik yüklenici firmalara kolay, hızlı ve düşük maliyetli montaj avantajı sunuyor. Mitsubishi Electric’in özel iki borulu ısı geri kazanım sisteminde, geleneksel dört borulu sulu sistemlere göre çok daha az boru ve bağlantı malzemesi kullanılıyor. HVRF Sistemler’de, chiller ve kazan sistemlerinde olduğu gibi ilave sirkülasyon pompası, akümülasyon tankı, kontrol ve otomasyon panosu gibi ekipmanların kullanılmasına ihtiyaç duyulmuyor. Bu sistemde vanalar, pompalar ve ısı değiştirgeçlerinin tamamı HBC ünite içlerinde yer alıyor. Bu sayede yatırım maliyetlerinde ciddi bir tasarruf sağlanıyor.

Özel bir mekanik oda için alan ayrılmasına ve çatıda büyük hacimler kaplayacak soğutma gruplarına gerek kalmadan, çeşitli mekanlara dağıtılabilecek Hybrid VRF dış üniteler kullanılması yoluyla görsel ve işlevsel bir yerleşim yapılması da mümkün kılınıyor.Sistem yapısı gereği şartlandırılacak ortamlarda soğutucu akışkan bulunmaması, gaz kaçak kontrolünü ve bunun için gerekli diğer ekipmanlara olan ihtiyacı tamamen ortadan kaldırıyor. Bu özellik de yine çok önemli bir maliyet avantajı sağlıyor.

Sistem ekipmanları farklı ihtiyaçlar için tasarlandı

HVRF Sistem dış ünite, aynı anda ısıtma ve soğutma yapabilen, inverter kompresöre sahip, ısı geri kazanımlı bir ünite olarak dikkat çekiyor. 22,4 kW ila 56,0 kW aralığında yedi farklı kapasite ile tüm projelere kusursuz uyum sağlıyor.

HVRF Sistem’in en önemli parçası olan Hybrid Akış Kontrol Ünitesi (HBC: Hybrid Branch Controller) ise dış ünite ile iç üniteler arasındaki bağlantıyı sağlıyor. Soğutucu akışkan ve su arasındaki ısı transferini, Mitsubishi Electric tarafından geliştirilen teknoloji ile gerçekleştiriyor. Aynı sistemdeki iç üniteler arasında ısı geri kazanımı yaparak eşzamanlı ısıtma ve soğutmaya olanak sağlıyor.

HVRF Sistem’de; ince gizli tavan tipi (200 mm yükseklik), orta statik basınçlı gizli tavan tipi (35/50/70/100/150 Pa statik basınç seçeneği), dört yöne üflemeli kaset ve kompakt kaset tipi (kolay temizlik için ızgara alçaltmalı panel ve enerji tasarrufu için 3Di-see sensor seçeneği ile) ve orta statik basınçlı gizli döşeme tipi (20/40/60 Pa statik basınç seçeneği) olarak beş model iç ünite seçeneği bulunuyor. 1,2 kW ila 14,0 kW kapasite aralığında toplam 12 farklı kapasite için toplam 30 model ve kapasite seçeneği sunuluyor.

Tek bir noktadan kontrol

HVRF Sistem’in ekipmanları içinde; gösterişli, şık ve kolay kullanım özelliğine sahip bireysel kumanda seçeneklerine ek olarak genişleme kumandalarıyla birlikte kullanımında maksimum 200 adet iç ünitenin kontrol edilebileceği merkezi kumanda alternatifleri bulunuyor. Bu kumandalar sayesinde, birbirlerinden bağımsız konumlara yerleştirilebilen sistemlerin tek bir noktadan izlenmesine ve kontrol edilebilmesine olanak sağlanıyor.

Haber içerikleri, yayınlandıkları tarihten sonra güncel olmayan bilgiler içerebilir ve/veya bildirimde bulunmadan değiştirilebilir.