Sanayi 4.0 evresinde, sürekli değişen ve kişiselleşen ihtiyaçları en hızlı ve verimli şekilde karşılayabilecek üretim bantlarını kurmak sanayinin en önemli gündem maddesi haline geldi. Bu yeni üretim anlayışı içinde robotların rolü de giderek artıyor. Sanayinin dijitalleşmesi olarak özetlenen bu süreçte, Türkiye’nin de üretim gücünü pekiştirmesi için ileri robot teknolojisi ile donatılmış dijital fabrikalara geçişi önem kazanıyor. Sanayi 4.0 sürecine e-F@ctory konsepti ile yanıt veren Mitsubishi Electric, Türkiye’de geleceğin dijital fabrikalarını bugünden kurma imkanı tanıyor. Mitsubishi Electric’in dijital fabrika konsepti e-F@ctory sayesinde, fabrikaları yeni endüstri evresindeki tüm ihtiyaçları karşılayacak şekilde kurmak ve kurulumdan önce sanal fabrika oluşturarak üretimi test etmek mümkün. Gelişen teknolojiye cevap verebilecek nitelikli iş gücü için firmalara da önemli görevler düştüğü bilinciyle hareket eden Mitsubishi Electric, üniversitelerde “Robot Eğitim Merkezi” kurulmasına katkı sağlarken, Türkiye genelinde üniversite etkinliklerine katılarak öğrencilerin geleceklerine yön verecek yenilikçi bakış açısı edinmelerine yardımcı oluyor.

Sanayi 4.0 çağında ihtiyaçların her geçen gün çeşitlendiğini ve kişiselleştiğini hatırlatan Mitsubishi Electric Türkiye Başkanı Şevket Saraçoğlu, bu süreçte sanayinin en önemli gündem maddesinin “üretim” olduğunu belirterek şu açıklamalarda bulundu; “Üretim demek aslında hayat demek. Bir ülke, dünya standartlarında üretim yapabildiği ölçüde kalkınıp gelişebilir. Bugünün dünyasında Sanayi 4.0 evresine uyum sağlayarak dijital üretime geçiş yapabilen ülkeler global düzeyde rekabet edebilirler. Dünyada yüksek üretim gücü ve potansiyeli ile dikkat çeken Türkiye’nin de sürdürülebilir kalkınma için bu konuma ulaşması çok önemli. Bunun içinse bir yandan üretim hızı ve kalitesi artarken, diğer taraftan maliyetlerin düşmesi gerekiyor. Biz bu noktada yeni endüstri evresinin iddialı bir oyuncusu olarak, Türk sanayisinin ileri robot teknolojileri ile donatılmış geleceğin dijital ve akıllı fabrikalarına şimdiden hazır olması için çözümler sunuyoruz.”

Gerçek ve dijital dünya entegre olacak

Yakın gelecekte gerçek ve dijital dünyanın anlık olarak birbiriyle entegre bir şekilde ilerleyeceğini belirten Şevket Saraçoğlu; tüm makineler, robotlar, sistemler ve insanlar arasında internet üzerinden gerçekleşen kesintisiz bir iletişim ağı oluşacağını söyledi. Saraçoğlu, yeni endüstri evresinde tabletler ve akıllı gözlükler gibi artırılmış gerçeklik uygulamaları içeren akıllı cihazların ve robotların üretimde üstlendikleri rollerin artacağını ifade etti.

Türkiye Sanayi 4.0’a hızla uyum sağlayabilir

Mitsubishi Electric olarak Türkiye’de hem büyük ölçekli şirketlerin hem de KOBİ’lerin fabrika otomasyon teknolojileri konusunda önemli bir farkındalığa sahip olduğunu düşündüklerini bildiren Saraçoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü; “Kısa vadede yeni ihtiyaçlara uyumlu fabrikalar hayata geçirmek için alınacak yatırım kararlarında artış yaşanacağına ve bu gelişimin bir sonucu olarak da Türkiye’nin Dördüncü Sanayi Devrimi’ne hızlı bir şekilde uyum sağlayacağına inanıyoruz. Biz de yeni endüstri evresinin iddialı bir oyuncusu olarak, Türk sanayisinin geleceğin dijital fabrikalarına şimdiden hazır olması için geliştirdiğimiz e-F@ctory konseptimiz ile ileri teknoloji çözümler sunuyoruz.”

e-F@ctory ile yatırımı şekillendirme fırsatı

Mitsubishi Electric’in Sanayi 4.0’a dijital fabrika konsepti e-F@ctory ile yanıt verdiğini anlatan Saraçoğlu, şu bilgileri aktardı; “Güvenilir ve esnek üretim sistemleri kurmaya yönelik entegre bir çözüm olarak öne çıkan e-F@ctory, üretimde hızı, kaliteyi ve verimliliği artırırken çok ciddi maliyet tasarrufu sağlıyor. Mitsubishi Electric bu konsept ile sanayicilere fabrikalarını Sanayi 4.0’ın tüm ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde kurma imkanı tanıyor. Fabrika yatırımından önce sanal bir fabrika oluşturarak ortaya çıkacak fabrikanın ve üretimin simülasyonunu gerçekleştirme, verimliliği değerlendirme ve oluşan çıktılar doğrultusunda yatırımı şekillendirme fırsatı sunuyor.”

Büyük üretim serileri pratikleşiyor

Yeni endüstri evresinde robotların üretimdeki rolünün hızla artacağını belirten Saraçoğlu, şöyle devam etti; e-F@ctory konseptimiz içinde önemli bir rol oynayan robotlarımızla, özellikle büyük üretim serilerinin pratikleşmesini ve üretimde esnekliğin artmasını sağlıyoruz. Üretim bandındaki hemen her işi yapabilen, insan kolu ya da eline yakın hassasiyete sahip robotlarımız, özellikle zor ve tehlikeli alanlarda fabrikalara yüksek katma değer sağlıyor.

Nitelikli iş gücü için firmalara da görev düşüyor

Nitelikli iş gücünün sektör için çok hassas bir konu olduğunu ifade eden Saraçoğlu, “Her geçen gün gelişen teknolojiye paralel olarak çalışanların da gelişmesi gerekiyor. Bu konuda Türkiye’de nitelikli iş gücünün sağlanması için firmalara da önemli görevler düştüğü bilinciyle hareket ediyoruz. Mitsubishi Electric olarak, Türkiye’de gelecekte otomasyon teknolojilerini geliştirecek ve sektöre yön verecek genç kuşağın gelişimi için üniversitelerin mühendislik fakültelerinde fabrika otomasyon ve robotik bölümlerine destek veriyoruz. Üniversitelerde “Robot Eğitim Merkezi” kurulmasına katkı sağlamanın yanı sıra Türkiye genelinde üniversite etkinliklerine katılarak öğrencilerimizin geleceklerine yön verecek yenilikçi bakış açısı edinmelerine yardımcı oluyoruz” diyerek sözlerini sonlandırdı.

Haber içerikleri, yayınlandıkları tarihten sonra güncel olmayan bilgiler içerebilir ve/veya bildirimde bulunmadan değiştirilebilir.