Haber Bültenleri

Mitsubishi Electric 2019 Çevre Raporunu Açıkladı9’uncu Çevre Planının ilk yılında istikrarlı bir ilerleme kaydedildi

Bu metin söz konusu basın bülteninin resmi İngilizce versiyonunun çevirisidir. Yalnızca referans olması ve kolaylık sağlaması amacıyla hazırlanmıştır. Ayrıntılar ve/veya özellikler için lütfen orijinal İngilizce metne başvurun. Herhangi bir tutarsızlık durumunda orijinal İngilizce versiyonun içeriği geçerlidir.

DERHAL YAYINLANACAKTIR No. 3289

TOKYO, 28 Haziran 2019Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) bugün, Mart 2019’da sona eren mali yılda Mitsubishi Electric tarafından yürütülen çevre girişimlerinin sonuçlarının ve kazanımlarının ifade edildiği 2019 Çevre Raporunun yayınlandığını açıkladı. Raporda üretim faaliyetlerinden kaynaklanan CO2 düzeyinin azaltılması ve kaynak girdilerinin sınırlandırılması konusunda arzu edilen ilerlemenin kaydedildiği ve bu bağlamda, 2021 mali yılına kadar sürecek dönem için düşük karbon, yüksek geri dönüşüm ve doğayla daha uyumlu faaliyetler ilkesiyle hazırlanan Mitsubishi Electric dokuzuncu üç yıllık Çevre Planında belirlenen yıllık hedeflere ulaşıldığı ifade edildi.

2019 Mali Yılında Yürütülen Temel Girişimler ve Sonuçlar

 1. 1) Düşük karbon toplumları yaratmak: Üretim ve tüketimden kaynaklanan sera gazı emisyonlarının azaltılması
  Geçtiğimiz aylarda sona eren 2019 mali yılında, üretimden kaynaklanan toplam CO2 emisyonları (CO2 kütlesine dönüştürülen CO2 haricindeki sera gazı), yüksek verimlilik sağlayan ekipmanların kullanılması ve operasyonların revize edilmesi gibi tedbirler sayesinde 1.43 milyon ton hedefinin de altında bir rakam olan 1.3 milyon tona düşürüldü*1. Yıl içerisinde artan üretimden ötürü 60,000 ton artması öngörülen enerji kaynaklı CO2 emisyonları ise yüksek verimlilik sağlayan enerji tasarruflu ekipmanların kullanılmasının yanı sıra üretim tesislerinde atıkların bertarafına yönelik yeni tedbirler sonucunda yalnızca 30,000 ton düzeyinde bir artış kaydetti. CO2 harici sera gazı emisyonları 180,000 ton (CO2 eşdeğeri*2) düzeyinde gerçekleşirken, küresel ısınma potansiyeli düşük olan soğutuculara geçilmesinin ve diğer operasyonların 250,000 ton hedefinin altına düşülmesine büyük katkı sağladığı kaydedildi.

  Pazarda kullanılmakta olan ürünlerden kaynaklanan CO2 emisyonlarının yüzde 35 hedefinin bir puan üzerinde, yüzde 36 düzeyinde azaltıldığı belirlendi. Ürün kullanımından kaynaklanan CO2 emisyonlarının azaltılmasına yönelik katkının 70 milyon olması hedeflenirken, fiili katkı hacmi 77 milyon ton olarak gerçekleşti. Bu güçlü performans, güç cihazları, klimalar ve su ısıtma sistemleri gibi cihazlarda enerji verimliliğinin arttırılması sonucunda kaydedildi.
  1. *12013 mali yılında Japonya Elektrik Enerjisi Şirketleri Federasyonunun açıkladığı 0.487 t-CO2/MWh düzeyindeki CO2 emisyon katsayısı
  2. *21995 tarihli IPCC İkinci Değerlendirme Raporunda kullanılan değere göre CO2 harici sera gazının küresel ısınma potansiyel

 2. 2) Geri dönüşüm toplumları yaratmak: Kaynak girdilerinin ve su kullanımının sınırlandırılması için ürün boyutlarının ve ağırlıklarının azaltılması
  Gaz devre kesicileri, servo motorlar ve büyük video sistemleri gibi ürünlerin boyutlarının ve ağırlıklarının azaltılması sonucunda, kaynak girdileri 2001 mali yılında belirlenen seviyeye kıyasla yüzde 45 oranında azaltıldı. Hazırlanan planlarda kaynak girdilerinin yüzde 40 oranında azaltılması hedeflenmişti.

  2011 mali yılına kıyasla yüzde 8 iyileşme kaydedilmesi beklenen (2011 mali yılından itibaren her bir yıl için bir puan eklenerek hesaplanır) birim başına su tüketimi ise yüzde 23 oranında düşürüldü. Üretim proseslerinde suyun geri dönüştürülmesine ilişkin faaliyetlerin artırılması ve atık suların yeniden kullanılması gibi çeşitli global tedbirler alındı.

  Mitsubishi Electric ve Japonya’daki bağlı kuruluşları, nihai kaynak atık oranı bakımından verimlilik hedeflerine ulaştılar ancak yurtdışındaki bağlı kuruluşlar, bir önceki yıl bu kategoride gösterdikleri olumlu performansa karşın yüzde 0.5 hedefinin çok az gerisinde kalarak yüzde 0.52 düzeyinde performans gösterdiler.


 3. 3) Doğayla uyumlu toplumlar yaratmak: Japonya’daki tesislerde biyoçeşitlilik faaliyetlerinin artırılması
  Nadir ve endemik türler de dahil olmak üzere biyoçeşitliliğin korunmasına yardımcı olmak amacıyla, Japonya’daki 24 iş sahasının tamamında yerinde biyolojik incelemeler gerçekleştiren grup, aynı zamanda “Yeşil Kalitenin İyileştirilmesi” amacıyla faaliyetlerde bulunmaktadır. Mitsubishi Electric Açık Hava Sınıfları ve Satoyama Orman Koruması Projesi kapsamında yürütülen doğa yürüyüşlerine planlamalara uygun olarak yaklaşık 4,000 kişi katıldı.Haber içerikleri, yayınlandıkları tarihten sonra güncel olmayan bilgiler içerebilir ve/veya bildirimde bulunmadan değiştirilebilir.


Inquiry

Media contact

Customer Inquiries