MITSUBISHI ELECTRIC Daha İyiye Yönelik Değişiklikler
Turkey

Network yazılım araçları gelişmiş bir CNC ortamı sağlar

NC Servo Selection NC Designer2 NC Trainer2 / NC Trainer2 plus NC Configurator2 NC Analyzer2 NC Explorer NC Monitor2 Remote Monitor Tool (C70)

Servo Seçimi

Makine yapılandırma modeli seçilerek ve makine özellikleri girilerek, özellikleri karşılayacak en uygun servo motor seçilebilir.

Ekran tasarımı

En son teknoloji geliştirme araçları temel olarak özelleştirilmiş uygulamalar oluşturmada size destek olur.

Eğitim aracı/özelleştirme desteği

NC Trainer2 plus, tüm CNC'lerde kişiselleştirilmiş(customized) programlama işlemlerini destekler. Bu, CNC kontrol ünitesi veya özel bir görüntüleme birimi olmadan, bir bilgisayarda CNC ekranı ve işleme programlarının çalışmasını öğreten bir uygulamadır.

NC parametre ayarı

NC kontrol ve makine işlemleri için gerekli NC parametreleri bilgisayarda kolayca düzenlenebilir.

Servo ayarı

Servo parametreler, ölçüm ve makinenin özelliklerinin analizi ile otomatik olarak ayarlanabilir.

Veri aktarımı

Bir bilgisayar Ethernet üzerinden birden çok CNC ile bağlandığında, CNC makine veri dosyası PC'de Windows Gezgini üzerinden çalıştırılabilir.

Uzaktan izleme

Tesisteki haberleşme ağından yararlanılarak CNC işlem durumu uzaktan izlenebilir.

Remote monitoring: Remote Monitor Tool (C70)

Bilgisayar üzerinde, CNC ile aynı ekran içeriği görüntülenebilir. Gerektiğinde NC ünitesine bir kişisel bilgisayar bağlanarak aynı HMI, standart NC ekranı olarak kullanılarak çeşitli veriler denetlenebilir ve atanabilir.