MITSUBISHI ELECTRIC Daha İyiye Yönelik Değişiklikler
Turkey
Bu modül, ana kontrol sistemi ile bilgi alışverişini sağlar. Bu modül çeşitli ürün bilgisini toplayarak ve kontrol ederek optimize edilmiş üretimi destekler.
PLC verilerini toplamak, düzenlemek, izlemek ve kontrol etmek ve ölçüm verilerini toplamak vb için bu seri haberleşme modülü kullanılır.