AR-GE / Teknoloji

Fikri Mülkiyet Faaliyetleri

Temel Politika

Fikri mülkiyet (FM) haklarının doğru şekilde korunması, teknolojik ilerlemeyi ve doğru rekabeti teşvik ederken zengin yaşam tarzlarının ve toplumsal gelişimin gerçekleştirilmesine katkıda bulunur.

Mitsubishi Electric Grup, fikri mülkiyet (FM) haklarının geleceği açısından hayati önem taşıyan ve korunması gereken bir yönetim kaynağı olduğunu bilmektedir. Grup; işletme entegrasyonu, Ar-Ge ve FM faaliyetleri ile Grubun işlerini büyütme stratejisiyle yakından ilişkili olan ve hem işletmeye hem de topluma katkı sağlayan küresel FM varlıklarını proaktif olarak güçlendirmekte ve FM haklarını korumayla ilgili çalışmalarını sürdürmektedir.

Fikri Mülkiyet Departmanının Yapısı

Mitsubishi Electric Grup'un FM departmanlarına; İşletmelerdeki, Ar-Ge merkezlerindeki ve bağlı şirketlerdeki FM departmanları ve Genel Merkez FM Departmanı dahildir. Her bir FM departmanının faaliyeti, her konumdaki FM'den sorumlu genel müdür tarafından yürütülmektedir. Genel Merkez FM Departmanı; tüm Grup için stratejiler üretir, kritik projeler sunar, patent ofislerinin de dahil olduğu dış acentelerle etkileşimleri düzenler ve FM halkla ilişkiler faaliyetlerinden sorumlu konumu üstlenir. İşletme, Ar-Ge merkezi ve bağlı şirket seviyelerinde FM departmanları, Grubun genel FM stratejilerine uygun belirli stratejiler sunar. Bu departmanlar, daha etkili girişimler geliştirme amacıyla faaliyetlerini işbirliği ile birleştirir ve artırır.

şema: İşletme Entegrasyonu, AR-GE ve FM Faaliyetleri

İşletme Entegrasyonu, AR-GE ve FM Faaliyetleri

Global FM Stratejisi

Mitsubishi Electric Grup, FM ile ilgili kritik konuları ana iş birimleri ve önemli AR-GE projeleri ile bağlantılı olarak belirler ve iş fırsatlarının genişlemesi beklenen gelişmekte olan ülkelerde iş geliştirme faaliyetlerini üstlenmeden önce patentler edinmek gibi eylemlerle FM faaliyetlerinin küreselleştirilmesini hızlandırır. Ayrıca ABD, Avrupa, Çin ve Güneydoğu Asya'daki Mitsubishi Electric tesislerine FM faaliyetlerinin sorumluluğunu üstlenecek ve her bir ülkede yer alan iş yerleri, Ar-Ge merkezleri ve bağlı şirketlerdeki FM olanaklarını güçlendirecek bölgesel müdürler atanmıştır. Bu girişimlerle sağlam, küresel bir patent ağı oluşturmak için çabalıyoruz.

Mitsubishi Electric Grup, Japonya Patent Dairesi'ne (JPO) göre tescil edilen patent sayısında Japonya'da 2. sıradadır (2022'de) ve Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü'ne (WIPO) göre şirket başına Patent İşbirliği Anlaşması (PCT) başvurularında dünyada 4. sıradadır (2022'de). Bu rakamlar, şirketin FM kapasitesinin ve küresel FM faaliyetlerinin büyüklüğünü göstermektedir.

Patent ağı oluşturma çalışmalarıyla bağlantılı olarak teknolojilerimizin hem işlevsel hem tasarımsal yönlerini korumak için Japonya'da ve yurt dışında tasarım haklarına sahip olmak amacıyla aktif bir şekilde faaliyet yürütüyoruz.

(İlk 5) PCT başvurusu yapan: şirketler, 2022 (WIPO, PCT Yıllık İncelemesi)

Sıra Başvuru yapan Ülke Başvuran sayısı
1 Huawei Çin 7.689
2 SAMSUNG Güney Kore 4.387
3 Qualcomm ABD 3.855
4 Mitsubishi Electric Japonya 2.320
5 Ericsson ABD 2.158

(WIPO)

2022'de tescil edilen patent sayısı (Japonya)

Sıra Başvuru yapan Patent sayısı
1 Toyota Motor 4.559
2 Mitsubishi Electric 3.692
3 Canon 3.382
4 DENSO 2.919
5 Panasonic 2.856

(JPO)

  • grafik: Mitsubishi Electric'in Japonya Dışındaki Patent Başvurularına İlişkin Yıllık Trendler
  • şema: Küresel FM Olanaklarını Daha Güçlü Hale Getirme

    Küresel FM Olanaklarını Daha Güçlü Hale Getirme

Açık Teknoloji Bankası Faaliyeti

Sürdürülebilir bir gelecek sağlamak için Mitsubishi Electric, 2022 mali yılında fikri mülkiyet temelinde şirket içi ve şirket dışı işbirliğini destekleyen Açık Teknoloji Bankası faaliyetlerini hayata geçirdi. Geçmişte, fikri mülkiyetin temel kullanımı şirketler arası rekabetken (kullanımlarını tekelleştirme, taklidi önleme ve diğer şirketlere karşı haklarını kullanma) bundan sonrasında Şirket, fikri mülkiyeti işbirliğine dayalı yaratımı desteklemek için araçlar olarak aktif bir şekilde kullanacaktır.

Şirket dışı işbirliğini teşvik etme

Mitsubishi Electric Grup, evden dış mekana kadar çok çeşitli alanlarda çok sayıda özel teknoloji varlıklarına (patentler, bilgiler vb.) sahiptir. Açık Teknoloji Bankası faaliyetleri, Mitsubishi Electric'in teknolojilerini iş ortağı şirketlerin teknolojileri ve fikirleriyle birleştirerek ve çoğaltarak yeni değerler ve işler oluşturmayı amaçlamaktadır. Bu, Mitsubishi Electric'in çeşitli toplumsal zorlukların çözülmesine katkıda bulunan teknoloji varlıkları için lisanslar vererek iş ortağı şirketleri yeni ürün ve hizmetler geliştirmede destekleme çabaları ile sağlanır. Mitsubishi Electric, karbondan arındırılmış bir toplumun hayata geçirilmesi ve doğal afetlere hazırlık dahil çeşitli zorlukların çözümlenmesine katkı sağlayan teknolojileri almaya ve bu teknolojiler için çeşitli endüstri sektörlerine ve alanlarına lisans vermeye yönelik bu eylemlerle, fikri mülkiyetlere dayalı olarak şirket dışı taraflarla işbirliğini aktif bir şekilde teşvik eder ve böylece sürdürülebilir bir geleceğin hayata geçirilmesine katkıda bulunur.

Şirket içi işbirliğini güçlendirme

Mitsubishi Electric Grup, aktif fikri mülkiyet faaliyetlerinin bir sonucu olarak hem Japonya'da hem de diğer ülkelerde oldukça yüksek sayıda patent başvurusuna ve kaydına sahiptir. Öte yandan, her bir patentin uygulanması, çoğu durumda ilgili patent için başvuruda bulunulan çalışmalar dahilinde kapatılmıştır ve patentli teknolojiler şirket içinde tamamıyla kullanıma sunulmamıştır. Bu nedenle, bölüm sınırlarının ötesinde teknoloji kullanımını teşvik etmek ve kapsamlı bir elektrik ve elektronik üreticisi olarak sinerji oluşturmak amacıyla, teknoloji zorluklarına ve sosyal zorluklara odaklanarak patentlerimizi sınıflandıran ve görselleştiren bir teknoloji haritasını şirket içinde oluşturduk. Bu harita, her bir patentin, patenti alan bölümün ve kişinin ve diğer ayrıntıların bir özetine referans verecek şekilde tasarlanmıştır. Bu referans bilgileri, departman sınırlarının ötesinde şirket içi işbirliğini teşvik edecektir.

Uluslararası Standardizasyon FM Stratejisi

Mitsubishi Electric Grup, küresel pazarlardaki işletmelerini genişletmek için aktif olarak uluslararası standardizasyonu teşvik etmektedir. Uluslararası standartları (ör. standartlarla uyumlu patentler) destekleyen patentleri edinme faaliyetleri açıkça teşvik edilmektedir. Mitsubishi Electric; standartlarla uyumlu patentlerin Dijital Yayıncılık, MPEG, HEVC, Blu-ray Disc™* ve Mobil iletişim için patent havuzlarının kontrolünde olduğu bir kuruluşun üyesidir. Bu kuruluştan elde edilen FM (fikri mülkiyet) gelirleri, Mitsubishi Electric'in iş kazançlarının iyileştirilmesine ve artırılmasına katkıda bulunur. Grup aynı zamanda uluslararası standartları kapsayan rakip alanlardaki patentleri edinme faaliyetlerini artırmak için çalışıyor ve ürün rekabetini artıran ve pazar payını genişleten FM faaliyetlerini teşvik ediyor. Gelecekte çoğalması beklenen 5G mobil iletişim sistemleri alanında yalnızca standartlarla uyumlu patentler almak için faaliyetlerde bulunmakla kalmıyor, aynı zamanda ürünlerimizi daha da iyi hale getiren FM faaliyetlerini desteklemek için teknolojilerimizden de yararlanıyoruz.

  • * Blu-ray Disc™, Blu-ray Disc Association'ın ticari markasıdır.

FM Haklarına Saygı Gösterme

Mitsubishi Electric Grup, yalnızca kendisinin değil başkalarının fikri mülkiyet haklarını da karşılıklı olarak tanımanın ve bu haklara saygı göstermenin önemini kesin bir şekilde kabul eder. Bu duruş, Mitsubishi Electric Grup Davranış Kuralları ile net bir şekilde ortaya koyulmuştur ve grup bünyesinde uygulanmaktadır.

Başkalarına ait FM haklarının her türlü ihlali, Kurumsal Etik ve Uyum Kurallarını ihlal etmekle kalmayıp grubun varlığını sürdürme kabiliyetini ciddi biçimde kötü etkileme potansiyeline de sahiptir. Sonuç olarak ortaya çıkabilecek sorunlar arasında yüksek miktarlarda lisans ücreti ödemeye ya da belirli bir ürünü üretimden kaldırmaya zorlanmak sayılabilir.

Başkalarına ait FM haklarının ihlalini önlemek için çoğunlukla mühendislere ve FM görevlilerine, çalışanlarının farkındalığını artırmayı ve başkalarına ait FM haklarına daha fazla saygı duyulmasını sağlamayı amaçlayan çeşitli eğitsel önlemler sağlanmaktadır. Aynı zamanda geliştirmeden üretime kadar her aşamada başkalarına ait patent haklarının incelenmesini sağlayan bir dizi kural koyulmuştur ve bu kurallar Grup genelinde sıkı sıkıya uygulanmaktadır.

Mitsubishi Electric Grup ayrıca FM haklarının başkaları tarafından ihlal edilmemesini sağlamak için titiz çalışmalar yürütmektedir. Şirket bünyemizdeki çalışmalara ek olarak endüstri organizasyonlarıyla işbirliği yapmaya özel önem vermekte ve aynı zamanda ürünlerimizde sahteciliği önlemeye yönelik geniş kapsamlı tedbirler dizisinin bir parçası olarak Japonya'da ve yurt dışında devlet yetkilileriyle ilişkiler kurmaktayız.

FM Politikalarında İşbirliği

FM politikaları (ör. patentlerin hızlı ve etkili biçimde incelenmesine yönelik politikalar, uluslararası standartlaştırma faaliyetleri, sahte ve korsan ürünlere karşı önlemler ve küresel bir patent sisteminin kurulması), hem adil rekabeti teşvik eder hem de zengin yaşam tarzlarının ve toplumun kurulmasına katkıda bulunur.

Bu gerçeğin farkında olan Mitsubishi Electric; Fikri Mülkiyet Stratejisi Merkezleri gibi kuruluşlar, diğer Patent Bürosu daireleri ve Keidanren ile Japonya Fikri Mülkiyet Birliği gibi endüstriyel kuruluşlarla birlikte gerçekleştirdiği faaliyetler aracılığıyla FM politikalarına ve ilgili yasalarda sektörün bakış açısından yapılacak değişikliklere yönelik çeşitli tekliflerde bulunmaktadır. Günümüzde ekonomik küreselleşmede yaşanan gelişmeler ışığında Mitsubishi Electric, Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü (WIPO) ve yurt dışındaki patent bürolarıyla aktif bir şekilde görüş ve bilgi alışverişi gerçekleştirmekte ve FM politikalarının genel, küresel bir bakış açısından oluşturulması için işbirliği yapmaktadır.