DERHAL YAYINLANACAKTIR No.3108

Bu metin söz konusu basın bülteninin resmi İngilizce versiyonunun çevirisidir. Yalnızca referans olması ve kolaylık sağlaması amacıyla hazırlanmıştır. Ayrıntılar ve/veya özellikler için lütfen orijinal İngilizce metne başvurun. Herhangi bir tutarsızlık durumunda orijinal İngilizce versiyonun içeriği geçerlidir.

Mitsubishi Electric Corporation Yıllık Ar&Ge Etkinliğinde Yeni Teknolojilerini Beğeniye Sundu

PDF Version (PDF:354.8KB)

TOKYO, 24 Mayıs 2017 - Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) bugün Japonya'nın Tokyo kentinde düzenlenen Tokyo Uluslararası Forumunda gerçekleştirilen yıllık Araştırma ve Geliştirme Etkinliğinde aşağıda belirtilen yeni teknolojileri geliştirdiğini açıkladı.

No.3109
Mitsubishi Electric AI Teknolojisini "Maisart" Markası Altında Konsolide Edecek
Cihazlar daha akıllı ve yaşam daha güvenli, sezgisel ve elverişli olacak

Şirket bugün kompakt yapay zeka (AI), otomatik tasarım derinlemesine öğrenme algoritması ve ekstra verimli akıllı öğrenme AI uygulamalarını içeren özel AI teknolojisini tek bir çatı altında toplayacak olan yeni "Maisart" markasının geliştirildiğini açıkladı.

http://tr.mitsubishielectric.com/tr/news-events/releases/global/2017/0524-b/index.page

No.3110
Mitsubishi Electric IoT Sistemini Destekleyen Radyo Dalgalarını Görselleştirme Çözümü Geliştirdi
Kablosuz ekipmanların optimal yerleşiminin hızlı ve düşük maliyetli tasarımı

Şirket, kablosuz iletişim ekipmanlarının optimal yerleşimi tasarlanırken radyo dalgalarının yoğunluğunun yüksek hız ve yüksek kesinlikle belirlenmesi için bir radyo dalgası görselleştirme çözümü geliştirdi.

http://tr.mitsubishielectric.com/tr/news-events/releases/global/2017/0524-c/index.page

No.3111
Mitsubishi Electric Ekstra Verimli AI için Akıllı Öğrenme Algoritması Geliştirdi
Makineyle öğrenilen hassas AI kontrolü için deneme sayısında büyük bir düşüş sağlanacak

Şirket, bugün yapay zeka (AI) makine kontrolü için konvansiyonel AI kontrol yöntemlerinin yalnızca beşte biri oranında deneme yapılmasını gerektiren özel bir derinlemesine pekiştirme algoritması geliştirdiğini açıkladı.

http://tr.mitsubishielectric.com/tr/news-events/releases/global/2017/0524-d/index.page

No.3112
Mitsubishi Electric Tek Bir Mikrofonla Kaydedilen Birden Fazla Kimliği Bilinmeyen Konuşmacının Eşzamanlı Konuşmasını Ayırt Etmeyi Başardı

Konuşma ayırma teknolojisi özel "Derinlemesine Kümeleme" AI yöntemiyle geliştirildi

Şirket, bugün dünyada ilk kez gerçek zamanlı olarak tek bir mikrofonla kaydedilen ve kimliği bilinmeyen birden fazla konuşmacı tarafından yapılan eşzamanlı konuşmaları ayırt eden ve yüksek kaliteli olarak yeniden yapılandıran bir teknolojiyi geliştirdiğini açıkladı.

http://tr.mitsubishielectric.com/tr/news-events/releases/global/2017/0524-e/index.page

No.3113
Mitsubishi Electric'ten Işıklandırmalı Bina Yönlendirme Sistemleri
Işıklandırmalı projeksiyonlar bina içi trafiğin düzenlenmesine katkıda bulunacak

Şirket, bugün bina ziyaretçilerine yönlendirmeler ve ayrıntılı asansör durumu bilgileri sunan ışıklandırmalı projeksiyonların kullanıldığı inovatif bir bina içi yönlendirme sistemi geliştirdiğini açıkladı.

http://tr.mitsubishielectric.com/tr/news-events/releases/global/2017/0524-f/index.page

No.3114
Mitsubishi Electric Türbin Jeneratörlerinin Elektromanyetik Alan ve Geniş Kuplajlı Analizi için Benzersiz Bir Teknoloji Geliştirdi

Jeneratörlerin enerji verimliliğini ve güvenilirliğini arttıracak bir inovasyon

Şirket, bugün eşi görülmemiş bir şekilde 30 milyona kadar ağın elektromanyetik alan analizini ve kuplajlı sayısal analizini kullanarak jeneratörlerin operasyonel durumunu tespit etmek için dünyada ilk olduğuna inandığı bir teknoloji geliştirdiğini açıkladı.

http://tr.mitsubishielectric.com/tr/news-events/releases/global/2017/0524-g/index.page

Haber içerikleri, yayınlandıkları tarihten sonra güncel olmayan bilgiler içerebilir ve/veya bildirimde bulunmadan değiştirilebilir.