Haber Bültenleri

Evden uzaya kadar teknolojileriyle 2022 yılında da geleceğe ışık tutacakYeni normalin hâkim olduğu 2021 yılında sayısız başarıya imza atan Mitsubishi Electric, yeni yılda da ileri teknoloji ürünleri üretmeye devam edecek

13 Aralık 2021

Çağın ötesinde teknolojiler geliştiren Mitsubishi Electric, 100. yılını kutladığı 2021 yılında imza attığı çözümlerle geleceği bugünden inşa etmeye devam etti. Tüm dünyanın normalleşme yılı olarak kabul ettiği bu süreçte çalışmalarını hız kesmeden sürdürdüklerini ifade eden Mitsubishi Electric Türkiye Başkanı Şevket Saraçoğlu, Türk endüstrisinin Sanayi 4.0’a hazırlanması ve dijital dönüşümün aktörleri arasında yer alması için hareket ettiklerini söyledi. Sürdürülebilirlik hedeflerini öncelikleri arasına aldıklarının altını çizen Saraçoğlu; klima sistemleri, endüstriyel otomasyon sistemleri, ileri robot teknolojileri, mekatronik CNC sistemler, asansör ve yürüyen merdiven alanlarında ürün ve çözümlerini geliştirirken Birleşmiş Milletler tarafından belirlenen 17 Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına ulaşmayı da hedeflediklerini vurguladı. Pandemi etkilerinin 2022’nin ikinci yarısında hem arz hem de talep cephesine farklı yansımaları olacağını da söyleyen Saraçoğlu, özellikle Türkiye’nin ihracatta kazanan tarafta olacağını vurguladı.

Yeni normalin hâkim olduğu 2021 yılında; enerji verimli, çevreci, yenilikçi ürünleri ve ileri teknolojileriyle öne çıkan Mitsubishi Electric, 100. yılında kurumsal felsefesini de yeniledi. Tüm dünyada çevre hassasiyeti ve sürdürülebilir politikaların öne çıktığı bir yılı başarıyla geride bırakan şirket, özellikle de imza attığı yatırımlarla bu alanda güçlü bir varlık gösterdi. 2021 yılını verimli bir adaptasyon süreci olarak geçirdiklerini ifade eden Mitsubishi Electric Türkiye Başkanı Şevket Saraçoğlu, şirketin 2022 yılına dair öngörülerini ve hedeflerini açıkladı. Klima sistemleri, endüstriyel otomasyon sistemleri, ileri robot teknolojileri, mekatronik CNC sistemler ile asansör ve yürüyen merdiven alanlarındaki ürün ve çözümleriyle öncü bir teknoloji lideri olarak çalıştıklarını söyleyen Saraçoğlu gerek özel sektör gerekse kamu projelerine artan bir ivmeyle devam edeceklerini belirtti.

2022’de Türkiye’nin ihracat pazarlarındaki şansı artacak

Yeni yılın ikinci yarısında, pandeminin etkisinin azalmasıyla sektörlerdeki durgunluğun yerini hareketliliğin alacağını söyleyen Şevket Saraçoğlu; “Pandemi ile birlikte dünya düzeninde hem ekonomik hem de sosyal ve kültürel anlamda çok ciddi değişiklikler meydana geldiği bir gerçek. Bu noktada pandeminin hızlandırdığı birçok gelişmenin 2022 yılında da devam edeceğini söyleyebiliriz. Özellikle de artan tüketim talebi karşısında üretim ve tedarik zincirinde yaşanan aksamalar, arz-talepte istenilen optimum dengenin sağlanmasını zorlaştırabiliyor. Ham madde sıkıntısı, tedarik zincirinde transit bölge görevi gören ülkelerde meydana gelen ulaşım sorunları, küresel ekonomik aktivitelerdeki yavaşlamalar, sanayide kapasite kullanım oranlarının gerilemesi ve finansal piyasaların kırılgan yapısı az da olsa devam edebilir. Öngörüler, pandeminin 2022’nin ilk baharına kadar devam edeceği yönünde de olsa artçı etkileri belli bir süre daha kendini hissettirebilir. Yine de pandeminin yaz aylarından sonra daha az hissedileceğinin düşünülmesi hem tüketiciye hem de üreticiye nefes aldıracaktır. Ülkemizin konumu ve üretim potansiyeli, Türkiye’nin küresel rekabet gücünü artırabilir ve en önemlisi ihracat pazarlarında şansını yükseltebilir. Bu noktada, ülkemizin 2022 yılında üretimde büyüme yakalayacağını, sanayideki ürün çeşitliliği, yetişmiş insan gücü ve lojistik avantajlarından dolayı pozitif yönde ayrışacağını düşünüyorum” dedi.

100 yıllık tecrübesiyle üstün teknolojiye sahip ürünler üretiyor

2021 yılının Mitsubishi Electric için çok önemli olduğunu ve başarılarla taçlanmış bir 100 yılı geride bıraktıklarını vurgulayan Saraçoğlu; “100 yıl önce başlayan bir yolculuk ve sayısız ilke ev sahipliği yapan güçlü bir tarihle bugün dünyanın en önemli şirketleri arasında yer alıyoruz. 100 yıllık tarihimizin arka planına baktığımızda; yapay zekâ tabanlı ve iç ortam hava kalitesini artıran klima ve havalandırma sistemleri geliştirmemizden 1980’li yıllardan bu yana robot teknolojisine odaklanmamıza, Sanayi 4.0’ın gündeme taşınmasından çok daha önce 2003 yılından bu yana kendi fabrikalarımızda kullandığımız dijital fabrika konsepti e-F@ctory’den veri merkezleri için soğutma sistemlerine kadar zamanın ötesinde cesur adımlar yer alıyor. Ayrıca fabrikalar için yapay zekâ tabanlı yazılımlar, fabrika içindeki motor sistemlerini korumak amacıyla siber savunma sistemi gibi hızla değişen trendlere uygun ürün ve çözümler geliştirerek de dünyadaki dinamikleri yakalama konusundaki başarımızı kanıtlıyoruz. Bizim bu noktada tek bir hedefimiz var; hayata değer katan çözümlerle iş ortaklarımızı ve tüketicilerimizi bir 100 sene daha çağın ötesine taşımak” dedi.

Mitsubishi Electric’ten sanayiyi geleceğe hazırlayan hibrit teknolojiler

Birçok fabrikanın Mitsubishi Electric teknolojileriyle otomasyon ve dijital dönüşüm alt yapısına sahip olduğunu belirten Saraçoğlu; “Dijitalleşmenin ve üretimde otomatikleşmenin öneminin çok daha net anlaşıldığı 2021 yılında tüketicilerin kişiselleşen taleplerine inovatif teknolojilerimizle cevap verdik. Geçmişte olduğu gibi bugün de dijital fabrikalarda robotlar ve insanların etkileşimli çalıştığı üretim hatlarının sadece robotlardan oluşan üretim hatlarından daha verimli olduğu bilinciyle hareket ediyor, insanla iş birliği içinde görev alan kolaboratif robot serimizle sanayiye değer katıyoruz. Uzmanlık gerektiren görevleri gerçekleştirmek için gerekli esneklik ve ayarlanabilirlik olanakları sunan MELFA ASSISTA kolaboratif robotlarımızla insan iş gücünü asiste ederek üretime hibrit bir perspektif kazandırıyoruz. Sanayi 4.0’a yanıtımız olan e-F@ctory konseptimizle üretim hattındaki tüm makine ve sistemlerin internet üzerinden haberleşmesini sağlayarak hem sanayiye hem ülkemizin ekonomisine önemli bir kalkınma modeli sunuyoruz. Şirket olarak her geçen gün geliştirdiğimiz konseptimizle 2022 yılında da büyük sanayicilerimize ve KOBİ’lere katma değer sağlamayı sürdüreceğiz” şeklinde konuştu.

Enerji tasarruflu klimalarıyla fark yaratıyor

2021 yılında pandeminin de etkisiyle klimadaki taleplerde önemli bir artış olduğunu vurgulayan Saraçoğlu, şu açıklamalarda bulundu: “Klimaların artık bir lüks değil temiz hava deneyimi için gereklilik olarak konumlanmasıyla pazarda ciddi bir hareketlilik yaşandı. Mitsubishi Electric olarak toplumumuzun kazandığı bu farkındalıktan dolayı mutluyuz. Temiz hava deneyimini enerji tasarruflu ve çevreye dost teknolojilerle entegre ederek 2021 yılında da evlerin ve ofislerin tercihi olduk.

Bireysel sistemlerden merkezi sistemlere geleceğin enerji verimliliği kriterlerine uygun cihazları bugünden pazara sunan bir şirket olarak, A+++ sınıfına ulaşan Legendera serisi, A+++ soğutma ve A++ ısıtma verimliliğine sahip EnviroME serisi ve yakın zamanda piyasaya sunduğumuz yenilenen Plasma Quad Plus hava temizleme cihazlarının yanı sıra V Blocking filtre ile yaşam alanlarının havasının dört mevsim istenilen kalitede tutulmasını sağlamaya devam ettik. Önümüzdeki dönemde de yeni iklimlendirme teknolojilerimizle evlerden kamusal alanlara kadar her alanda temiz hava deneyimini ayrıcalıklı kılmayı sürdüreceğiz. Mitsubishi Electric, aynı zamanda Türkiye’yi önemli bir üretim üssü olarak konumlandırıyor. Bu noktada, markamızın Avrupa’daki ilk ev tipi klima fabrikası olma özelliğini taşıyan Manisa’daki dijital fabrikası Mitsubishi Electric Turkey Klima Sistemleri Üretim A.Ş., Türkiye ve Avrupa için yüksek enerji tasarruflu ve çevre dostu klimalar üretmeye hız kesmeden devam etti.”

5G Açık İnovasyon Laboratuvarı yatırımını hayata geçirdi

Mitsubishi Electric’in belirli iş kollarının ihtiyaçlara yönelik çözümleri araştırmak ve uygun çözümler geliştirmek için Japonya’da 5G Açık İnovasyon Laboratuvarı’nı hayata geçirdiğini belirten Saraçoğlu, yatırımla ilgili şunları söyledi: “Şirketimiz, yeni 5G iş ve hizmetleri geliştirilmek ve özel iletişim ihtiyaçlarını karşılamak için müşterileri ve iş ortaklarıyla iş birliği yapmak amacıyla 5G Açık İnovasyon Laboratuvarı'nı kurdu. Markamızın bu laboratuvarı hayata geçirmesindeki amacı sistem ve ekipmanlarımızı yerel 5G sistemleriyle geliştirmek, üretmek ve tek noktadan tedarikini sağlayarak entegre hizmet sunmak.”

Çevre hedeflerine başarıyla ulaştı, patent başvurularında liderliğe oynadı

Tüm faaliyetlerini Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları kapsamında ele aldıklarını ve belirlenen hedeflere ulaşmak için operasyonel süreçlerden sosyal sorumluluğa kadar birçok konuda çalışmaya imza attıklarını ifade eden Saraçoğlu; “Bu doğrultuda oluşturduğumuz Çevre Vizyonu 2021’i başarıyla tamamladık. Ürünlerimizin kullanımı sırasında ortaya çıkan sera gazı (CO2) emisyonlarında, üretim operasyonlarından kaynaklanan karbon emisyonlarını ciddi oranda düşürdük. Karbonsuz bir dünya amacı doğrultusunda 2050 yılında ise neredeyse sıfır karbon salımı hedefine ulaşmak istiyoruz. Bunlara ek olarak, 2021 yılında sıfır enerjili bina konseptinin yaygınlaştırılması için SUSTIE merkezini hayata geçirdik. Bu merkezle amacımız ise enerji tasarrufu teknolojilerinin geliştirilme ve test aşamalarını büyük oranda kolaylaştırmak. 2021 yılında, İsviçre merkezli Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü’nün WIPO GREEN teknoloji platformuna partner statüsüyle dahil olduk ve çevre dostu teknolojilerimizle açık inovasyonu desteklemeye başladık. Şirketimiz, WIPO’nun 2 Mart 2021 tarihli duyurusuna göre ise 2020 yılı uluslararası patent başvurularında Japonya'da birinci, küresel çapta ise üçüncü oldu” dedi.

Bir asır daha uygarlık yolunda ilerlemeye devam edecek

Yeni kurumsal felsefeleri kapsamında 2022 yılında da sürekli teknolojik yenilik ve kesintisiz yaratıcılıkla etkin ve rahat bir toplumun oluşmasına katkıda bulunacaklarını söyleyen Saraçoğlu; “Değişimi hedefleyen güçlü bir irade ve tutkuyu paylaşarak "daha da iyi bir yarın" yaratmak için çalışacağız. En önemlisi de 100 yıllık başarımızı, bir asır daha devam ettirmek ve uygarlık yolunda ülkemizi başarıya taşımak için her daim daha ilerisini hedefleyeceğiz” diyerek sözlerini tamamladı.Haber içerikleri, yayınlandıkları tarihten sonra güncel olmayan bilgiler içerebilir ve/veya bildirimde bulunmadan değiştirilebilir.