Gizlilik Politikası

Kişisel Bilgilerin Ele Alınması

Mitsubishi Electric Corporation (bundan sonra "Mitsubishi Electric" olarak anılacaktır) iş faaliyetleri esnasında bazen müşterilerinden kişisel bilgiler toplar. Bu kişisel bilgileri ne şekilde ele aldığımız aşağıda genel hatlarıyla açıklanmıştır:

Oluşturulma Tarihi: 1 Nisan 2005
Revizyon Tarihi: 1 Eylül 2011
Personal Information Protection Office
Mitsubishi Electric Corporation
2-7-3 Marunouchi, Chiyoda-ku, Tokyo

1. Kişisel Bilgilerin Ele Alınmasında Temel Yaklaşım

Mitsubishi Electric kişisel bilgileri koruma politikaları belirlemiş ve sıkı bir şekilde uygulanmasını sağlamak için Mitsubishi Electric Corporation Kişisel Bilgileri Koruma Yönetim Sistemi'ni oluşturmuştur. Sistemi geliştirmek ve sürdürmek için sürekli olarak çalışırken bir taraftan da kişisel bilgileri koruma politikalarımızı tüm şirket personeline (kurul üyeleri, düzenli çalışanlar, yarı zamanlı çalışanlar, kısa süreli çalışanlar ve geçici çalışanlar dahil) ve ilgili taraflara yaygın bir şekilde iletiyoruz.

2. Kişisel Bilgilerin Toplanması

 1. 1) Mitsubishi Electric kişisel bilgileri yalnızca yasal ve adil yollarla toplar.
 2. 2) Kişisel bilgileri sizden doğrudan yazılı olarak topladığımızda bu bilgileri ne şekilde kullanmayı amaçladığımızı belirtir, iletişim bilgileri sağlar ve onayınızı isteriz. Diğer yöntemlerle kişisel bilgi topladığımızda bunları ne şekilde kullanmayı amaçladığımızı iletişim bilgileriyle birlikte web sitemizde duyururuz.
 3. 3) Mitsubishi Electric'e kişisel bilgi sağlayıp sağlamamak sizin sorumluluğunuzdadır. Ancak kişisel bilgileriniz olmadan sağlayamayacağımız bazı hizmetler olduğunu lütfen unutmayın.
 4. 4) Mitsubishi Electric'e kişisel bilgilerinizi sağladığınızda gizlilik politikasına ilişkin olarak bu bölümde açıklanan şartları ve koşulları kabul edersiniz. Buradaki şartları ve koşulları kabul etmiyorsanız sunduğumuz hizmetlerden bazılarının (sorularınıza yanıtlar dahil) size sunulamayacağını lütfen dikkate alın.

3. Topladığımız Kişisel Bilgiler

 1. 1) Mitsubishi Electric, sizden aldığımız kişisel bilgileri Mitsubishi Electric ile aranızda gerçekleştirilen sözleşmeleri ve işlemleri yapmak için kullanır.
 2. 2) Mitsubishi Electric, bir müşteri şirketi tarafından kişisel bilgileri işlemekle görevlendirilebilir. Bu durumlarda kişisel bilgilerinizi müşteri şirketinin talimatlarına göre kullanabilir ve bilgileri müşteri şirketine iade edene ya da sistemimizden silene kadar saklayabiliriz.
 3. 3) Zaman zaman ticari olarak kullanılabilir listeler veya dizinler edinebiliriz.
 4. 4) Mitsubishi Electric, aşağıdakiler gibi hiçbir kişisel bilgiyi sizin onayınız olmadan toplamaz, kullanmaz veya herhangi bir üçüncü tarafa açıklamaz.
  Şunlarla ilgili bilgiler:
  • Kişisel felsefeler, inançlar veya dinler
  • Irk, etnik köken, fiziksel/zihinsel engeller, sabıka kayıtları veya sosyal ayrımcılığa neden olabilecek diğer bilgiler
  • İşçilerin örgütlenme, toplu pazarlık veya diğer kolektif hakları
  • Gösterilere, dilekçelere katılma hakkı veya siyasi hakların kullanılması
  • Tıbbi tedavi veya cinsel davranışlar

4. Kişisel Bilgilerinizi Ne Şekilde Kullanıyoruz

 1. 1) Mitsubishi Electric, sizden aldığımız kişisel bilgileri Mitsubishi Electric ile aranızda gerçekleştirilen sözleşmeleri ve işlemleri yapmak için kullanır.
 2. 2) Mitsubishi Electric kişisel bilgilerinizi size ürünlerimiz, çözümlerimiz ve bağlantılı hizmetlerimizle ilgili bilgiler gibi ilginizi çekebilecek bilgiler sağlamak için kullanır.
 3. 3) Mitsubishi Electric bir müşteri şirketi tarafından zaman zaman bilgileri işlemek veya kendi adına başka faaliyetlerde bulunmak üzere görevlendirilebilir. Bunun sonucunda elde ettiğimiz kişisel bilgiler yalnızca görevlendirildiğimiz faaliyetler için kullanılacaktır. Bu durumlarda Mitsubishi Electric ve müşteri şirketi, müşteri şirketinin adının ve faaliyete ilişkin ayrıntıların açıklanmamasına dair bir gizlilik sözleşmesi ile ilzam edilecektir.
 4. 4) Mitsubishi Electric sizden aldığımız kişisel bilgileri toplama anında belirtilen amaçlar dışındaki amaçlar için kullanmayacaktır. Ancak bu bilgileri, şahısları kişisel olarak tanımlamadan, web sitemizin aldığı ziyaretçi sayısı, satış hacimleri ve ziyaretçilerin web sitemizde ne şekilde gezindiğine dair istatistiksel veriler toplamak için kullanabiliriz.
 5. 5) Paydaş Dizinini ne şekilde kullandığımıza dair bilgi isteme.
 6. 6) Uzun vadeli ürün kullanım güvenliği inceleme programı aracılığıyla toplanan kişisel bilgileri müşterilere incelemeler hakkında bilgi vermek ve incelemelerin ve geri çağırmaların gerçekleştirilmesi hakkında müşterileri bilgilendirmek için kullanırız.

5. Kişisel Bilgilerinizi Üçüncü Taraflara Ne zaman İfşa Ediyor veya Veriyoruz

Mitsubishi Electric genel bir kural olarak sizden aldığımız kişisel bilgileri aşağıdaki durumlar haricinde hiçbir üçüncü tarafa ifşa etmez veya vermez:

 1. 1) Onayınızı aldığımız durumlar.
 2. 2) Hedeflerimizi gerçekleştirmek için gerekli olan hizmetleri yerine getirmek amacıyla topladığımız kişisel bilgilerin tamamını veya bir kısmını ele almak için bir üçüncü tarafı işe aldığımız durumlar.
 3. 3) Kişisel bilgilerin bir birleşme veya işletme devri sonucunda işin devredilmesiyle bağlantılı olarak verilmiş olduğu durumlar.
 4. 4) Kişisel bilgilerin belirtilen kişilerle ortaklaşa kullanıldığı durumlar (bkz. 7. Kişisel Bilgilerin Ortak Kullanımı).
 5. 5) Kanunlar uyarınca bu şekilde hareket etmemiz gereken durumlar.
 6. 6) Kişilerin hayatını, bedensel bütünlüğünü veya mallarını korumak için gerekli olan ve onayınızı almanın zor olduğu durumlar.
 7. 7) Kamu sağlığını geliştirmek veya çocukların refahını ya da sağlığını desteklemek için gerekli olan ve onayınızı almanın zor olduğu durumlar.
 8. 8) Yasal olarak verilmiş işlerin yerine getirilmesi sırasında ulusal kuruluşlar, yerel hükümetler veya bunların işi emanet ettiği tarafları ile işbirliği yapmanın gerekli olduğu ancak onayınızı almanın söz konusu işin yerine getirilmesini aksatabileceği durumlar.
 9. 9) Müşteri onayı olmadan kişisel bilgileri üçüncü taraftara vermeyi durdurmak için:
  Mitsubishi Electric'in müşterilerden alınan kişisel bilgileri zaman zaman Mitsubishi Electric bağlı şirketleri ve dağıtımcıları gibi üçüncü taraflara vermesi gerekebilir. Üçüncü taraflara verdiğimiz kişisel bilgiler, bu bilgileri verme yöntemlerimiz ve bilgilerin verilmesinin durdurulmasını nasıl talep edebileceğiniz hakkında daha fazla bilgi için lütfen buraya tıklayın.

6. Kişisel Bilgilerinizi Ne Şekilde Koruyoruz

Mitsubishi Electric kişisel bilgilerinizi korumak üzere idari, teknik, kişisel ve fiziksel koruma önlemleri uygular.

 1. 1) Mitsubishi Electric kişisel bilgilerinizi yetkisiz erişime, kayba, imhaya, değişikliğe veya sızdırılmaya karşı korumak üzere gereken güvenlik önlemlerini uygular ve gerekli düzeltici eylemleri gerçekleştirir. Ancak kişisel bilgilere yasa dışı erişimi engelleyebilecek hatasız hiçbir teknoloji bulunmadığını lütfen unutmayın.
 2. 2) Mitsubishi Electric çalışanlarına kişisel bilgilerin korunmasına ilişkin düzenli eğitim verilir.
 3. 3) Mitsubishi Electric tarafından bizim adımıza hizmet sağlamak üzere görevlendirilen şirketlere kişisel bilgileri ele alma yetkisi verilir; uygun yükleniciler seçeriz ve bu yüklenicilerin kişisel bilgilerin ele alınmasına ilişkin gerekli tüm anlaşmaları imzalamasını isteriz. Ayrıca kanunların gerektirdiği tüm güvenlik önlemlerini uygularız.
 4. 4) Web sitemiz aracılığıyla kişisel bilgilerin toplanması:
  • Şifreleme
   Web sitemiz aracılığıyla kişisel bilgi topladığımızda kişisel bilgilerinizin güvenli bir şekilde aktarılmasını sağlamak için Güvenli Soket Katmanı (SSL) şifrelemesinden yararlanırız.
  • Çerezler
   Mitsubishi Electric web sitesi bazı durumlarda tanımlama bilgileri kullanır. Çerez, bilgisayarınız ile web sitemiz arasındaki bilgi alışverişlerinin saklandığı bir dosyadır. Çerezleri yalnızca web sitemizi bir sonraki ziyaretinizde sizin için faydalı olabilecek bilgileri saklamak ve bizimle etkileşime geçtiğiniz her an size daha fazla kolaylık sunmak için kullanırız. Çerezleri almak istemiyorsanız web tarayıcınızın ayarlarını değiştirerek tanımlama bilgilerini devre dışı bırakabilirsiniz. Ancak çerezler devre dışı bırakıldığında belirli hizmetlerin kullanılamayacağını lütfen unutmayın.
  • Web işaretçileri
   Mitsubishi Electric web sitesi bazı durumlarda web işaretçileri kullanır. Web işaretçisi, çerezlerle birlikte yaygın olarak kullanılan bir teknolojidir. Web işaretçilerini kullanarak bilgisayarınızdan web sitemizi kaç kez ziyaret ettiğinizi belirleyebilir ve web sitemizi kullanımınıza ilişkin toplu istatistikler derleyebiliriz. Web işaretçilerini yalnızca sunduğumuz ürünleri ve destek hizmetlerini geliştirmek için kullanırız. Web işaretçilerini sizden kişisel bilgiler toplamak için kullanmayız ancak çerezleri almayı reddederek web işaretçilerini de reddedebilirsiniz.
  • Diğer web sitelerine bağlantılar
   Mitsubishi Electric web sitesi diğer web sitelerine bağlantılar içerebilir. Kendi sitemiz dışındaki sitelerce uygulanan gizlilik uygulamalarından sorumlu olmadığımızı lütfen unutmayın.

7. Kişisel Bilgilerin Ortak Kullanımı

Mitsubishi Electric'in müşterilerimizden aldığımız kişisel bilgilerin kullanımını bağlı şirketlerimiz, dağıtımcılarımız vb. ile paylaşması gerekebilir. Kişisel bilgileri ne ölçüde ortaklaşa kullandığımıza dair daha fazla bilgi için lütfen buraya tıklayın.

8. Kişisel Bilgilere İlişkin Sorular

 1. 1) Elimizde bulunan herhangi bir kişisel bilginizin ifşa edilmesini talep edebilirsiniz. Ayrıca bu tür taleplerin sonuçları hakkında soru sorabilir ve gerektiğinde revizyon talebinde bulunabilirsiniz.
 2. 2) Kişisel bilgilerinizi ele almamızla bağlantılı sorularınız veya yorumlarınız için bizimle iletişime geçebilirsiniz.
 3. 3) Mitsubishi Electric bu tür taleplere uygun ve makul bir şekilde yanıt verecektir. Personal Information Protection Office'i münhasıran bu amaç için kurduk.

Telefonla yapılan taleplerin talebinize uygun bir şekilde yanıt verilmesini sağlamak için kaydedilebileceğini lütfen unutmayın.

Kişisel bilgilere ilişkin sorular için lütfen şu adresten bizimle iletişime geçin:
Personal Information Protection Office
Mitsubishi Electric Corporation
2-7-3 Marunouchi, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8310
Telefon: +81-3-3218-2210
Çalışma saatleri: iş günleri 09.00 ila 12.00 ve 13.00 ila 17.00.
(open new window)Soru, yorum veya geri bildirim için lütfen Bize Ulaşın (İngilizce)

9. Çocukların Gizliliği

Mitsubishi Electric, 15 yaş altı çocuklardan alınan kişisel bilgilerin güvenliğini sağlamak için üst düzey dikkat göstermektedir. 15 yaşındaki ve daha küçük çocuklardan kişisel bilgilerini yalnızca ebeveynlerinin veya velilerinin onayı ile vermelerini isteriz.