Kişisel Bilgilerin Ele Alınması

Kişisel Bilgilerin Ortak Kullanımı

Kişisel Bilgilerin Bina Sistemleriyle Bağlantılı Şirketler tarafından ortak kullanımı Mitsubishi Electric müşterilerden toplanan kişisel bilgileri Mitsubishi Electric Building Techno-Service Co., Ltd. ile paylaşabilir ve ortak kullanabilir Paylaşılan bilgilerin kapsamı aşağıda ayrıntılı olarak belirtilmiştir.

Ortak Kullanılan Kişisel Bilgiler

Müşteri adı, adresi, telefon numarası, faks numarası, e-posta adresi, şirket (kuruluş) adı, iş unvanı ve satışa (finansal kiralama ve kiralama bilgileri dahil), kuruluma ve ürünlerimizle (tesisler, ekipman ve cihazlar) ilgili diğer bilgilere ilişkin bilgiler ve ayrıca bakım geçmişi (bakımla ilgili ayrıntılar, sonuçlar, arıza nedenleri).

Kişisel Bilgileri Ortak Kullanan Şirketler

Mitsubishi Electric Corporation Mitsubishi Electric Building Techno-Service Co., Ltd.

Kişisel Bilgilerin Beyan Edilen Kullanım Amacı

Müşterilerden aldığımız kişisel bilgileri müşterileri Bina Sistemleriyle bağlantılı işletmelerdeki aşağıdaki ürünler ve hizmetler (ve ayrıca bağlantılı hizmetler) hakkında bilgilendirmek ve ayrıca her bir müşteri için yararlı ve uygun olan hizmetleri sunmak amacıyla kullanırız.

  1. 1) Asansör ekipmanlarının, soğutma ve klima ekipmanlarının, sıhhi tesisat sistemlerinin, elektrik ekipmanlarının, telekomünikasyon ekipmanlarının, yangın söndürme ekipmanlarının, hırsızlık önleyici ekipmanların ve diğer bina ekipmanları ile ofis kullanımına yönelik makine ve cihazların üretimi, satışı, bakımı, onarımı, değiştirilmesi, kurulumu ve tasarımı
  2. 2) Elektrikli makine ve ekipmanların, elektronik cihazların, endüstriyel makine ve ekipmanların, bilgi işlem makine ve ekipmanlarının, ev elektroniği ve ekipmanlarının, aydınlatma makine ve ekipmanlarının, iletişim makine ve ekipmanlarının, ofis binası ve evle ilgili ürünlerin, entegre devrelerin ve diğer genel makine ve ekipmanların üretimi, satışı, bakımı, onarımı, değiştirilmesi, kurulumu ve tasarımı
  3. 3) Asansör ekipmanlarının, soğutma ve klima, telekomünikasyon ekipmanlarının ve bağlantılı aksesuar ve ekipmanların üretimi
  4. 4) Bina ekipman ve makinelerinin izlenmesi, kontrolü ve ölçümü
  5. 5) Ekipman yönetimi, çevresel hijyen yönetimi ve güvenliği dahil kapsamlı bina idaresi, danışmanlığı ve yönetimi
  6. 6) İnşaat ve yapı tasarımı
  7. 7) Telekomünikasyon ve bilgi işlem
  8. 8) Emlak
  9. 9) Yukarıdakilerle bağlantılı yazılımların oluşturulması, satışı ve mühendisliği
  10. 10) Yukarıdakilerle bağlantılı tüm çalışmalar

Kişisel Bilgilerin Yönetilmesinden Sorumlu Kuruluş

Mitsubishi Electric Corporation

Kişisel Bilgilerin Ne Şekilde Edinildiği

Sözel olarak (telefon, danışma vb.), çevrimiçi formlar, sözleşmeler, anketler ve diğer yazılı belgeler ile (elektronik veya manyetik olarak oluşturulan kayıtlar dahil)